علی شیرازی

ضایعات شیرازی

36%
جزئیات...

آگهی های خرید علی شیرازی (ضایعات شیرازی) - 12607

قراضه (ضایعات)
26 بهمن، 1401 1 ماه پیش

خریدار قراضه

خریدار نقدی انواع ضایعات استیل بگیر نگیر۳۰۴.۳۱۶و انواع نسوز۳۰۹.۳۱۰و اینکونل مونل تنگستن هستلوی و... سفاله تراشکاری استیل ۳۰۴.۳۱۶انواع نسوز بادستگاه آنالیز بال ...

قراضه (ضایعات)
18 بهمن، 1401 2 ماه پیش

خریدار ضایعات

خریدار ضایعات استیل نگیر بگیر نسوز سفاله تراشکاری استیل ۳۰۴.۳۱۶انواع نسوز بادستگاه آنالیز بالاترین قیمت به صورت نقدی تناژ نامحدود می باشیم .

قراضه (ضایعات)
10 بهمن، 1401 2 ماه پیش

خیدار ضایعات استیل

خرید ارضایعات استیل نگیر بگیر نسوز سفاله تراشکاری استیل ۳۰۴.۳۱۶انواع نسوز بادستگاه آنالیز بالاترین قیمت خرید نقدی تناژ نامحدود می باشیم.

استیل قراضه (ضایعات)
24 دی، 1401 3 ماه پیش

خریدار ضایعات استیل

انواع ضایعات استیل ۳۰۴.۳۱۶نسوز خریداریم.

قراضه (ضایعات)
24 دی، 1401 3 ماه پیش

خریدار ضایعات

انواع کناره ورق، تیکه لوله میلگرد،مخزن و...به بالاترین قیمت درکل کشور بادستگاه آنالیز خریداریم.

قراضه (ضایعات)
01 دی، 1401 3 ماه پیش

خرید انواع ضایعات

خرید انواع ضایعات و براده استیل ۳۰۴.۳۱۶نسوز وانواع کناره ورق تیکه لوله میلگرد مخزن و...به بالاترین قیمت درکل کشور بادستگاه آنالیز.

میلگرد آجدار
16 آذر، 1401 4 ماه پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد قیمت توافقی هستیم.

قراضه (ضایعات)
16 آذر، 1401 4 ماه پیش

خریدار ضایعات

خرید انواع ضایعات و براده استیل ۳۰۴.۳۱۶نسوز، انواع کناره ورق، تیکه لوله مخزن و...به بالاترین قیمت درکل کشور بادستگاه آنالیز می باشیم.

قراضه (ضایعات)
07 آذر، 1401 4 ماه پیش

خریدار قراضه

خرید انواع ضایعات و براده استیل ۳۰۴.۳۱۶ نسوز و انواع کناره ورق تیکه لوله میلگرد مخزن و...به بالاترین قیمت درکل کشور بادستگاه آنالیز هستیم.

قراضه (ضایعات)
15 آبان، 1400 1 سال پیش

ضایعات استیل و آهن

خریدار نقدی انواع ضایعات استیل بگیر ونگیر ۳۰۴.۳۱۶نسوز و آلیاژی نیکل بالا و خرید انواع تیکه ورق و لوله ومخزن استیل مصرفی در کل کشور همراه با دستگاه آنالیز

×