چت

آگهی های خرید علی شیرازی (ضایعات شیرازی) - 12607

قراضه و ضایعات استیل
17 مهر، 1402 4 ماه پیش

خریدار ضایعات

بالاترین خریدار نقدی انواع ضایعات استیل بگیر نگیر۳۰۴.۳۱۶و انواع نسوز۳۰۹.۳۱۰و اینکونل مونل تنگستن هستلوی و... سفاله تراشکاری استیل ۳۰۴.۳۱۶انواع نسوز بادستگاه آ ...

استیل قراضه و ضایعات
10 تیر، 1402 8 ماه پیش

خریدار ضایعات استیل

بالاترین خریدار نقدی انواع ضایعات استیل بگیر نگیر۳۰۴.۳۱۶و انواع نسوز۳۰۹.۳۱۰و اینکونل مونل  تنگستن هستلوی و...  سفاله تراشکاری استیل ۳۰۴.۳۱۶انواع نسوز بادستگاه آ ...

استیل قراضه و ضایعات
10 تیر، 1402 8 ماه پیش

خریدار ضایعات استیل

انواع ضایعات استیل بگیر نگیر۳۰۴.۳۱۶و انواع نسوز۳۰۹.۳۱۰و اینکونل مونل  تنگستن هستلوی و...  سفاله تراشکاری استیل ۳۰۴.۳۱۶انواع نسوز بادستگاه آنالیز خریداریم.

استیل قراضه و ضایعات
10 خرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار ضایعات استیل

ضایعات استیل بگیر، نگیر 304 و 316 خریداریم.

قراضه و ضایعات
10 اردیبهشت، 1402 10 ماه پیش

خریدار ضایعات

بالاترین خریدار نقدی انواع ضایعات استیل بگیر نگیر۳۰۴.۳۱۶و انواع نسوز۳۰۹.۳۱۰و اینکونل مونل  تنگستن هستلوی و...  سفاله تراشکاری استیل ۳۰۴.۳۱۶انواع نسوز بادستگاه آ ...

استیل قراضه و ضایعات
06 اردیبهشت، 1402 10 ماه پیش

خریدار ضایعات استیل

انواع ضایعات استیل بگیر نگیر۳۰۴.۳۱۶و انواع نسوز۳۰۹.۳۱۰و اینکونل مونل  تنگستن هستلوی و...  سفاله تراشکاری استیل ۳۰۴.۳۱۶انواع نسوز خریداریم.

قراضه و ضایعات
26 بهمن، 1401 1 سال پیش

خریدار قراضه

خریدار نقدی انواع ضایعات استیل بگیر نگیر۳۰۴.۳۱۶و انواع نسوز۳۰۹.۳۱۰و اینکونل مونل تنگستن هستلوی و... سفاله تراشکاری استیل ۳۰۴.۳۱۶انواع نسوز بادستگاه آنالیز بال ...

قراضه و ضایعات
18 بهمن، 1401 1 سال پیش

خریدار ضایعات

خریدار ضایعات استیل نگیر بگیر نسوز سفاله تراشکاری استیل ۳۰۴.۳۱۶انواع نسوز بادستگاه آنالیز بالاترین قیمت به صورت نقدی تناژ نامحدود می باشیم .

قراضه و ضایعات
10 بهمن، 1401 1 سال پیش

خیدار ضایعات استیل

خرید ارضایعات استیل نگیر بگیر نسوز سفاله تراشکاری استیل ۳۰۴.۳۱۶انواع نسوز بادستگاه آنالیز بالاترین قیمت خرید نقدی تناژ نامحدود می باشیم.

استیل قراضه و ضایعات
24 دی، 1401 1 سال پیش

خریدار ضایعات استیل

انواع ضایعات استیل ۳۰۴.۳۱۶نسوز خریداریم.

قراضه و ضایعات
24 دی، 1401 1 سال پیش

خریدار ضایعات

انواع کناره ورق، تیکه لوله میلگرد،مخزن و...به بالاترین قیمت درکل کشور بادستگاه آنالیز خریداریم.

قراضه و ضایعات
01 دی، 1401 1 سال پیش

خرید انواع ضایعات

خرید انواع ضایعات و براده استیل ۳۰۴.۳۱۶نسوز وانواع کناره ورق تیکه لوله میلگرد مخزن و...به بالاترین قیمت درکل کشور بادستگاه آنالیز.

میلگرد
16 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد قیمت توافقی هستیم.

قراضه و ضایعات
16 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار ضایعات

خرید انواع ضایعات و براده استیل ۳۰۴.۳۱۶نسوز، انواع کناره ورق، تیکه لوله مخزن و...به بالاترین قیمت درکل کشور بادستگاه آنالیز می باشیم.

قراضه و ضایعات
07 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار قراضه

خرید انواع ضایعات و براده استیل ۳۰۴.۳۱۶ نسوز و انواع کناره ورق تیکه لوله میلگرد مخزن و...به بالاترین قیمت درکل کشور بادستگاه آنالیز هستیم.

قراضه و ضایعات
15 آبان، 1400 2 سال پیش

ضایعات استیل و آهن

خریدار نقدی انواع ضایعات استیل بگیر ونگیر ۳۰۴.۳۱۶نسوز و آلیاژی نیکل بالا و خرید انواع تیکه ورق و لوله ومخزن استیل مصرفی در کل کشور همراه با دستگاه آنالیز

×