فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

آریا سوله قم

سید علی خداشناس

77%

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17654

دسته محصولات :

میلگرد

خریدار ۷ظرفیت گرد ۳ظرفیت ۱۶ ۲ظرفیت ۲۰ ۲ظرفیت ۱۲

فایلهای ضمیمه :