چت

آذین پروفیل سپاهان (آهن دان)

امیرحسین بزرگمنش

62%
جزئیات...
فلزات آلیاژی
24 خرداد، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-16816

2/5×1000 w22

×