چت

آذین پروفیل سپاهان (آهن دان)

امیرحسین بزرگمنش

62%
جزئیات...

اعلام موجودی آذین پروفیل سپاهان (آهن دان) (امیرحسین بزرگمنش) - 652

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 36116 27 شهریور (کد : 10381)

1/03*1120 st12 2 rol 15 ton 70*1575 second 1 rol 4 ton

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 35970 25 شهریور (کد : 10307)

ورق2*1250سباst37 ورق8*1500پابرش فولادst37 ورق10*1500پابرش فولادst37 ورق12*1500پابرش فولادst37 ورق15*1500پابرش فولادst37 ورق3*1500پابرش فولادst37 ورق4*1500پابرش فولادst37 ورق5*1500پابرش فولادst37 ورق6*1500پابرش فولادst37 ورق8*1220و1300و1370فولادst37 ورق5.2*1250فولادst22 ورق5.3*1250فولادst22 ورق5.17*1250فولادst33 ورق4*900و1300فولادst33 ورق2.5*1250فولادst37 ورق3*1250فولادst37

پروفیل
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 35462 17 شهریور (کد : 10001)

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 35461 17 شهریور (کد : 10000)

1/25*168*117 8/5 ton 2*125*226 2/3 ton 1/25*125*205 4 ton روغنی درجه 2

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 35459 17 شهریور (کد : 9999)

1*1415 گالوانیزه فولاد 10 تن

پروفیل
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 35316 15 شهریور (کد : 9911)

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 35090 11 شهریور (کد : 9787)

گالوانیزه فولاد مبارکه 2*1000 2*1250

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 35011 10 شهریور (کد : 9734)

گالوانیزه فولاد مبارکه 2*1000 2*1250

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 34679 03 شهریور (کد : 9532)

بار روغنی درجه 2 انبار تهران 80*940*1570 2500 kg 1/5*1320*1600 1000 kg 1/5*1140*2020 1000 kg 70*137*2270 2220 kg 80*120*1530 2500 kg

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 34462 01 شهریور (کد : 9400)

6*1500*6000 fabrik 3*1500 st37 70*1560 st14 6*1500 st37 10*1500 st37 15*1500 st37 8*1275 st33

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 34313 29 مرداد (کد : 9308)

60*1000 60*1250 50*1000 50*1250 گالوانیزه کاشان انبار اصفهان

پروفیل
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 34177 28 مرداد (کد : 9234)

پروفیل
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 34043 27 مرداد (کد : 9157)

2/6*1025 st33 3/5*760 st33 8*1100 st33 10*1550 st33 2*1250 st37 folad 2/6*1313 st33 10*1500 st37 folad 8*1500 st37 folad

پروفیل
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 33912 26 مرداد (کد : 9076)

2*1080 st12 2*1200 st12 3*1*2000 st12 3*1000 st12 2 rol 7 toni 50*1000 st12 60*1000 st12 zarfiayt خریدار 90*1250 st12 پروفیل 80*40 ضخامت 2/5 خریدار 60*1000 taraz 10*1500 st37 folad 8*1500*600 st37

پروفیل
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 33848 25 مرداد (کد : 9035)

8*1500 st52 10*1500 st52 12*1500 st52 15*1500 st52 2*1000 s37 2/5*1030 st33 2/5*1020 st33 3*1500 dd13 3/6*1290 st33

پروفیل
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 33749 23 مرداد (کد : 8979)

4*1500 st37 2*1250 st37 2/5*1250 st37 70*1250 st14 zarfiayt 2/8*1000 st33 8*1500 st37 folad 15*1500 st37

پروفیل
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 33671 22 مرداد (کد : 8925)

2/7*1250 st33 12*1500 st37 10*1500 st52 3*1500*6000 st37 4*1500 st37 2*1250 st37 2/5*1250 st37 70*1250 st14 zarfiayt 2/8*1000 st37 8*1500 st37 folad 15*1500 st37

پروفیل
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 33559 21 مرداد (کد : 8863)

گالوانیزه فولاد 2*1000 2*1250 4*1250 st37 3*1250 st37

ورق اسید شویی
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق اسید شویی کد : 33447 20 مرداد (کد : 8788)

2/5*1250 st37 اسید شویی

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 33446 20 مرداد (کد : 8787)

بار روغنی درجه 2 انبار تهران 80*940*1570 2500 kg 1/5*1320*1600 1000 kg 1/5*1140*2020 1000 kg 70*137*2270 2220 kg 80*120*1530 2500 kg

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 32577 07 مرداد (کد : 8318)

2/5*1250 st37 1/5*1250 st12 60*1000 st14 60*1250 2 ton 4*1600 dd11

فلزات آلیاژی
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی کد : 32461 06 مرداد (کد : 8259)

14*1500 st52 50*735 st12 10*1500 st52

پروفیل
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 31907 29 تیر (کد : 7963)

1/8*1250 st37 2/6*1010 st33 4*1500 st37 3*1000 st52 6*160*6000 st37 folad 4*1550 dd13 3*1500 st37

پروفیل
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 31820 28 تیر (کد : 7914)

2*1250 st37 4*1500 st37 5*1250 st37 6*1250 st37 10*1500 st37 10*1150 st33 10*1050 st33 10*1600 st33

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 31532 23 تیر (کد : 7769)

ورق8*125 st33وst37 ورق10*125 st33 ورق8*115 st52 ورق4*1500 st37 ورق5/2*125 st24 ورق4*125 درجه2 ورق4*126/5 درجه 2 ورق4/8*1500 st37 ورق5*136 st33 ورق5*1500 st37

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 31388 21 تیر (کد : 7689)

3*930 st33 3*110 st33 8*1050 st33

پروفیل
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 31272 18 تیر (کد : 7631)

1/5*1250 st12 60*1250 st14 60*1000 st14

پروفیل
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 31170 17 تیر (کد : 7574)

3*1030 st33 3*1000 st37 3*1515 st33 4*1550 st33

پروفیل
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 31074 16 تیر (کد : 7524)

3*1150 3*1140

پروفیل
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30991 15 تیر (کد : 7482)

2/5×1000 st24 6 toni 6×1000 st37 3×1500 st37 3×1250 st37

×