آذین پروفیل سپاهان (آهن دان)

امیرحسین بزرگمنش

62%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
24 خرداد، 1400 2 سال پیش

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16424

40×1000 2×1000 2×1250 اسید

×