پیام تاجداری

بازرگانی تاجداری

64%

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-16399

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغني الماس ٠/٥٠ عرض ١٢٥ ظرفيت

22 آبان، 1398