چت

صنایع مفتولی فلزی ایران

عقبایی

73%
جزئیات...
تولیدات و مصنوعات فلزی
13 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار بشکه

خریدار "بشکه" تیراژ بالا جهت محصولات شیمیائی تولید و یا دپو انبار دست دوم

×