چت

سید جواد حسینیان خطیبی

اهن الات خطیبی

44%
جزئیات...
فلزات آلیاژی میلگرد ساده
13 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار میلگرد

خریدار کلاف ساده 10ابهر

×