سید جواد حسینیان خطیبی

اهن الات خطیبی

44%
جزئیات...

آگهی های خرید سید جواد حسینیان خطیبی (اهن الات خطیبی) - 11224

فلزات آلیاژی
18 مرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار گرد 35 آلیاژی

خریدار گرد سایز ۳۵ گرید ۷۱۳۱ سمانته میزان 15 تن

ورق گرم (سیاه)
18 مرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه 3 و 8 میل

خریدار ورق سیاه ۳میل ۱۱۰در۲۲۰و ۸میل ۶متری عرض ۱۵۰

فلزات آلیاژی
28 تیر، 1400 2 سال پیش

خریدار آلیاژی 7035 و 7131

خریدار گرد سایز ۳۵ گرید ۷۱۳۱ سمانته میزان 6 تن و 7035 سایز 18 ازرولد 1 ظرفیت

فلزات آلیاژی
14 تیر، 1400 2 سال پیش

خریدار سمانته

خریدار سایز ۳۵ گرید ۷۱۳۱ سمانته میزان ده تن

فلزات آلیاژی
06 تیر، 1400 2 سال پیش

خریدار فولاد آلیاژی کربنی ازرولد

سایز ۱۸ و۱۶ ازرولد گرید ۷۰۳۵ یک ظرفیت

فلزات آلیاژی
06 تیر، 1400 2 سال پیش

خریدار میلگرد آلیاژی ساده

سایز ۳۵ ۷۱۳۱ سه بندیل یزدی سایز ۱۳۰ ۱۱۴۱ یزدی دو بندیل

فلزات آلیاژی
31 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار میلگرد آلیاژی ساده

سایز ۳۵ ۷۱۳۱ سه بندیل یزدی ۱۳۰ ۱۱۴۱ یزدی دوبندیل

فلزات آلیاژی
31 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار میلگرد آلیاژی

خریداره سایز ۱۴ ۷۰۳۵ یک بندیل

فلزات آلیاژی
31 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار سمانته

خریدار فولاد سایز ۳۵ سمانته گرید ۷۱۳۱ مقدار مورد نیاز 10 تن

فلزات آلیاژی میلگرد ساده
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار میلگرد

خریدار کلاف ساده 10ابهر

×