چت

علی رحیمی

ثنا مبدل توسعه پارس

55%
جزئیات...
فلزات غیر آهنی فلزات آلیاژی
26 فروردین، 1400 3 سال پیش

خریدار تیتانیوم

ورق 316L ضخامت 0.5 و 0.6 هر ماه 20تن----- 10تن فوری نیازمندیم ورق تیتانیوم Gr 1 ضخامت 0.5 و 0.6------ 6 تن فوری

×