چت

رضا نیک مهر

ژیار سازه امین

63%
جزئیات...
سیم و سایر مفتول ها
27 اسفند، 1399 3 سال پیش

خریدار گالوانیزه

خریدار 150 تن مفتول گالوانیزه 09122889680 نیک مهر

×