خریدار ورق گرم

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

صدرا پل. خریدار ورق گرم . 5 میل. عرض 90 . ترجیحا مبارکه و اصفهان. مقدار مورد نیاز 7 تن 09377303932 خانم فرهادی

18 اسفند، 1399