چت

صدرا پل (صدرا پل) - 11344

نام :

صدرا پل

نام تجاری :

صدرا پل

کد کاربری :

f24-11344

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 03142694350 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تهیه قطعات لاستیکی برای پُل سازی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،نجف آباد شهرک صنعتی نجف اباد . 2

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

خریدار ورق گرم

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

قطعات لاستیکی برای پل ها

×