آهن آلات محمدی

حسن محمدی

56%
جزئیات...
میلگرد ساده
05 اسفند، 1399 2 سال پیش

میلگرد ساده

شرکت آهن آلات محمدی خریدار میلگرد ساده 12 تا 32 به میزان 100 تن جهت هماهنگی و تماس با شماره 09123773483 محمدی تماس بفرمایید.

×