سیم و سایر مفتول ها
19 خرداد، 1400 2 سال پیش

مش

خریدار مش 950 تن چشمه ۱۵ با ابعاد ۲/۶ با میلگرد اجدار ۴/۵ 09181411120

×