پیام تاجداری

بازرگانی تاجداری

68%

ورق روغنی 50 مبارکه st14 هر 2 عرض - RFQ-154

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی 50 مبارکه st14 هر 2 عرض تهران واصفهان

01 مهر، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)