بین المللی جهان دانش ایتوک توسعه

محمدجواد معصومی

29%

مفتول - RFQ-1534

دسته محصولات :

سیم و سایر مفتول ها

خریدار مفتول بصورت کلاف در سایزهای ۴.۵ و ۵.۵ 09129230571

22 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات سیم و سایر مفتول ها