پیام تاجداری

بازرگانی تاجداری

68%

ورق روغنی - RFQ-1461

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

بازرگانی تاجداری خریدار ورق روغنی مبارکه با مشخصات ضخامت 50 St14 به میزان 1 رول برای هماهنگی و تماس با شماره 09126002356 تماس بفرمایید

12 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)