گروه عارفی

قاسمی

22%
جزئیات...
فلزات آلیاژی
08 بهمن، 1399 2 سال پیش

ورق و لوله الیاژی

خریدار لوله 25 با ضخامت 2 میل میله به طول ۲ متر به قطر ۴ ورق ۵ یا ۶ میل ۱ متر آلیاژ ۶۲۵ یا c267 ۲ الی ۳ شاخه ۶ متری ------------------ 09353243547

×