ورق و لوله الیاژی

دسته محصولات :

فلزات آلیاژی

خریدار لوله 25 با ضخامت 2 میل میله به طول ۲ متر به قطر ۴ ورق ۵ یا ۶ میل ۱ متر آلیاژ ۶۲۵ یا c267 ۲ الی ۳ شاخه ۶ متری ------------------ 09353243547

08 بهمن، 1399