سهیل قاسمی

جهان آهن پارسا

83%

خرید ورق 2میل اسیدst37 - RFQ-137

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه) ورق اسید شویی

عرض 1250 خرید ورق 2میل اسیدst37

27 مرداد، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)