چت

جهان آهن پارسا

سهیل قاسمی

77%
جزئیات...

اعلام موجودی جهان آهن پارسا (سهیل قاسمی) - 4260

ورق گرم (سیاه)
18 اردیبهشت، 1403 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 18 اردیبهشت (کد : 114313)

ورق سیاه 2عرض 1250 3عرض 1500 4عرض 1500 5عرض 1500 6عرض 1500 8عرض 1500 10عرض 1500 15عرض 1500

ورق گرم (سیاه)
26 فروردین، 1403 1 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 26 فروردین (کد : 110612)

ورق 2 میل عرض 1250 ورق 2.5میل عرض 1250 ورق 3 میل عرض 1500 ورق 4 میل عرض 1500 ورق 5 میل عرض 500

ورق گرم (سیاه)
23 بهمن، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 23 بهمن (کد : 104400)

ورق 2 عرض 1250 ورق 2.5 عرض 1250 ورق 3 عرض 1500 ورق 5 عرض 1500 ورق 6 عرض 1500 ورق 10 عرض 1500 ورق 12 عرض 1500 ورق 15 عرض 1500

میلگرد
17 بهمن، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد 17 بهمن (کد : 103902)

میلگرد زاگرس 14سایز 16سایز 18سایز 20سایز 22سایز 25سایز قیمت 243000

ورق گرم (سیاه)
17 بهمن، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 17 بهمن (کد : 103901)

ورق گرم 2/5 عرض 1250

ورق گرم (سیاه)
19 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 19 شهریور (کد : 76835)

ورق 2.6 عرض 1370 st33 32700

ورق گرم (سیاه)
19 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 19 شهریور (کد : 76834)

ورق 4 عرض 1250 st33 ورق 4 عرض 1380 st33 ورق 6 عرض 1500 st52 ورق 15 عرض 1000 st52 ورق 16 عرض 1525 st37

ورق گرم (سیاه)
19 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 19 شهریور (کد : 76833)

ورق 10 میل عرض 110 st33 31500

ورق روغنی (سرد)
19 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 19 شهریور (کد : 76701)

روغنی 1میل 1250*2500 روغنی 1.2 میل 1000*2000 روغنی 1.25 میل 1000*2000 روغنی 2 میل 1000*2000 روغنی 2 میل 1250*2500 درجه 2 انبار تهران

ورق گرم (سیاه)
19 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه)15 میل 19 شهریور (کد : 76680)

ورق 15 میل عرض 1000 ورق 15 میل عرض 1275 st52 پلاک

ورق گرم (سیاه)
08 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 08 شهریور (کد : 75039)

ورق 15 عرض 1275 st52 ورق 10 عرض 900 st33 30800 تومان

ورق گرم (سیاه)
08 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 08 شهریور (کد : 75038)

ورق 5 عرض 1000 st37 غیر رسمی

تیرآهن هاش
07 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 07 شهریور (کد : 74760)

تیرآهن 16 تیرآهن 18 تیرآهن 20 تیرآهن 22 تیرآهن 27 تیرآهن 30موجود درانبار اصفهان

میلگرد
07 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 07 شهریور (کد : 74759)

میلگرد 14 میلگرد 18 میلگرد 20ذوب آهن موجود درانبار اصفهان میلگرد 14 میلگرد 16 میلگرد 18 میلگرد 20زاگرس مو جود در انبار اصفهان

ورق گالوانیزه
07 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 07 شهریور (کد : 74758)

گالوانیزه درجه 2

ورق روغنی (سرد)
07 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 07 شهریور (کد : 74757)

روغنی 1.1 عرض 1130 dc01 1.25 عرض 1460 dc01 2 عرض 1000 درجه2 2 عرض 1260 درجه رول سبک 2 عرض 1200 درجه 2

ورق گرم (سیاه)
07 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 07 شهریور (کد : 74756)

ورق 3 میل عرض 1000 st37 ورق 3 میل عرض 930 st33 ورق 10 میل عرض 900 st33 ورق 15 میل عرض 1275 st52

ورق گرم (سیاه)
06 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 06 شهریور (کد : 74443)

ورق 8 میل عرض 1500 یک ماه

ورق روغنی (سرد)
06 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 06 شهریور (کد : 74442)

روغنی 50 عرض1000 روغنی 50 عرض1250 st12 ma6

ورق گرم (سیاه)
06 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 06 شهریور (کد : 74441)

ورق 3 میل عرض 1000 st37

ورق گرم (سیاه)
05 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 05 شهریور (کد : 74193)

ورق آجدار 2.5 عرض 1000 3 عرض 1000

ورق روغنی (سرد)
05 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 05 شهریور (کد : 74192)

روغنی کلاف سر د 1 تا 2 میل 4000 تومان

ورق روغنی (سرد)
05 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 05 شهریور (کد : 74191)

روغنی شیت سبدی 33500 تومان

ورق روغنی (سرد)
05 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 05 شهریور (کد : 74190)

روغنی شیت 36500 تومان

ورق گرم (سیاه)
31 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 31 مرداد (کد : 73519)

ورق سیاهورق سیاه 6 عرض 1500 ورق سیاه 8 عرض 1500 ورق سیاه 10 عرض 1500

ورق گرم (سیاه)
29 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 29 مرداد (کد : 72985)

6.35 عرض 870 api5-gr.b/psl2 6.35 عرض 1035 igs-grbpsl2 10 عرض 1050 10 عرض 1100 st33 10 عرض1250 rst37 10.3 عرض 1290 api5ly6psl 12 عرض 1500 rst37 16 عرض 1100 16 عرض 1100 st33 16 عرض 1100 16 عرض 1170 s235 jr

ورق روغنی (سرد)
29 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 29 مرداد (کد : 72984)

روغنی 1 عرض 1000 st12 فولادغرب

ورق گرم (سیاه)
29 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 29 مرداد (کد : 72983)

ورق 10 عرض 1100 st33 ورق 10.31 عرض1290 st52

ورق گرم (سیاه)
29 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 29 مرداد (کد : 72982)

3 عرض 1500 4 عرض 700 4 عرض 1500 5 عرض 900 5 عرض 150034800 با گواهی15 عرض 850 31500 15 عرض 1000 31700st52

ورق روغنی (سرد)
28 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 28 مرداد (کد : 72676)

روغنی 1.8 عرض1250 dc04تک رول

×