چت

جهان آهن پارسا

سهیل قاسمی

77%
جزئیات...

آگهی های خرید جهان آهن پارسا (سهیل قاسمی) - 4260

ورق گرم (سیاه)
26 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر میباشیم. ورق 1.5 سیاه ورق1.8 سیاه

ورق گالوانیزه
23 اردیبهشت، 1403 3 هفته پیش

خریدار ورق گالوانیزه

گالوانیزه 90 عرض 1250الماس خریداریم.

ورق گالوانیزه
11 اردیبهشت، 1403 4 هفته پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه خودرو با ضخامت 70 در ابعاد 1*2 به میزان 200 برگ میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
27 فروردین، 1403 1 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 3.2 عرض 1000 به بالا یک ماه رسمی خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
15 فروردین، 1403 2 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 1.25 بلند فولادغرب به میزان یک ظرفیت خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
14 اسفند، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

روغنی 1.25 عرض 1000 ظرفیت خریداریم

ورق روغنی (سرد)
14 اسفند، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

روغنی 1 عرض 1000 ظرفیت خریداریم

ورق روغنی (سرد) قراضه و ضایعات
14 اسفند، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق اسپیره

ورق اسپیره ظرفیت خریداریم

ورق روغنی (سرد)
26 بهمن، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی با 1/20و 2.5 و 3 میل فولاد غرب خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
25 بهمن، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق 2.5 میل و3 میل گیلان یک ماه خریداریم

ورق گرم (سیاه)
25 بهمن، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار5میل عرض 850هستیم

ورق روغنی (سرد)
25 بهمن، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار روغنی 1.20 عرض 1250 فولاد غرب انبار کارخانه یا اطراف کارخانه هستیم.

ورق روغنی (سرد)
24 بهمن، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق 2.5 و 3 میل فولاد غرب خریداریم

ورق گرم (سیاه)
24 بهمن، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار 6 و8 باهم بارشو ابعادی هستیم

ورق روغنی (سرد)
24 بهمن، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق 1.20 عرض 1250 فولاد غرب خریداریم

ورق گرم (سیاه)
24 بهمن، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 5عرض 850 می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
23 بهمن، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 6و 8 عرض مختلف باهم بارشو خریداریم.

پروفیل z (زد)
23 بهمن، 1402 4 ماه پیش

خریدار پروفیل زد

خریدار پروفیل زد 18 قیمت مناسب می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
17 بهمن، 1402 4 ماه پیش

ورق 4 عرض 1500 یک ماهه خریداریم

ورق 4 عرض 1500 یک ماهه خریداریم

ورق گرم (سیاه)
17 بهمن، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

1.8 عرض 1000با گرید dc01 خریداریم

ورق روغنی (سرد)
15 بهمن، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق 1.25 عرض 1250 فولاد غرب انبار کارخانه خریداریم

ورق گرم (سیاه)
15 بهمن، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق 4.7ویا 5 میل عرض 1400خریداریم

ورق روغنی (سرد)
11 بهمن، 1402 4 ماه پیش

ورق روغنی خریدار هستیم.

2 عرض 1250رول کوچک درجه 1 و2 خریداریم

ورق روغنی (سرد)
11 بهمن، 1402 4 ماه پیش

ورق روغنی خریداریم

80 عرض 1000روغنی فولاد غرب خریداریم

ورق روغنی (سرد)
11 بهمن، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق 1.25 عرض 1250روغنی فولاد غرب خریداریم

ورق روغنی (سرد)
10 بهمن، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق 1.25 عرض 1250 روغنی فولاد غرب خریداریم

ورق گرم (سیاه)
11 دی، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

8 میل 1.5 مبارکه به میزان یک ظرفیت خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
21 آذر، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 5 میل عرض 1500 با گرید st52 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
18 آذر، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق اهواز ضخامت 2.8 انبار اصفهان یک ماه خریداریم

ورق گرم (سیاه)
13 آذر، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق گرم

ورق سیاه ضخامت 2.6 تا 3.3 عرض مختلف st33 یک ماه خریداریم

×