شرکت بازرگانی ایلیار تجارت آذربایجان

محمدرضا صدقی

60%

درخواست خرید میلگرد - RFQ-1348

دسته محصولات :

میلگرد آجدار

درخواست ۲۰۰۰۰ تن میلگرد اجدار A3 سایز های ۱۲،۱۴،۱۶ محصول ذوب آهن اصفهان تحویل مرز تمرچین به شرط انالیز نحوه تسویه از طریق پول سپاری توسط صرافی مورد تایید فروشنده شماره تماس: ۰۹۱۲۹۲۵۸۵۰۱

17 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات میلگرد آجدار