فولاد کسری اسپادانا

کمال لطیف کار

68%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
16 دی، 1399 2 سال پیش

ورق گرم

خریدار ۵ عرض ۱۲۵۰ st37 رول بارشو 200 تن 03136940000

×