فولاد کسری اسپادانا

کمال لطیف کار

82%

ورق گرم - RFQ-1342

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ۵ عرض ۱۲۵۰ st37 رول بارشو 200 تن 03136940000

16 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)