آگهی های فروش فولاد کسری اسپادانا (کمال لطیف کار)

صورت بار ورق گرم (سیاه) یکشنبه 26 دی

ورق 8*1500 st37 12*1500 st37 15*1500 st37 *** 10*1200 st33 10*127.5 st33 10*1050 st33 6*1450 dd11 ☎️03136940000 🆔https://t.me/fooladkasraespadana

26 دی، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) شنبه 25 دی

8*1500 st37 12*1500 st37 15*1500 st37 *** 10*1200 st33 10*127.5 st33 10*1050 st33 6*1450 dd11 *** 16*1110 st44 *** 2.5*1250 st44 ☎️03136940000 🆔https://t.me/fooladkasraespadana

25 دی، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) چهارشنبه 22 دی

2*1000 st22 رول *** 1.8*1250 secnd *** 10*1500 st52 8*1500 st52 با گواهی.فولاد *** 12*1500 st37 *** 10*1450 st33 10*1250 st33 10*1250 st44 *** 6*1500 st37 6*1550 dd13 ☎️03136940000 🆔https://t.me/fooladkasraespadana

22 دی، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) سه شنبه 21 دی

6*1500 st37 6*1493 secn *** 12*1500 st37 *** 10*1500 st52 *** 10*1450 st33 10*1250 st33 10*1250 st44 ☎️03136940000

21 دی، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) دوشنبه 20 دی

6*1500 st37 6*1493 secn *** 12*1500 st37 *** 10*1500 st52 *** 10*1450 st33 10*1250 st33 10*1250 st44 *** 2.5*1000 st37 2.5*1250 st37 ☎️03136940000

20 دی، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی یکشنبه 19 دی

رنگی درجه ۱ فولاد(طبق عکس) ☎️03136940000 🆔https://t.me/fooladkasraespadana

19 دی، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) یکشنبه 19 دی

#فولاد_کسری_اسپادانا 🔸ورق گرم: 6*1500 st37 6*1493 secn *** 5*1430 secn 3*1500 secn ☎️03136940000 🆔https://t.me/fooladkasraespadana

19 دی، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) شنبه 18 دی

50*1250 آبی .فولاد 2رول 1.5*1250 st12 روغنی فولاد رول ۱۸ تنی ☎️03136940000 🆔

18 دی، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) چهارشنبه 15 دی

2.5*1493 st37 3*1500 secnd *** 2.5*1250 st37 *** 2*1250 st37 2*1000 st37 *** 50*1250 آبی .فولاد 2رول *** 8*1500*6000 فابریک فولاد تحویل شنبه

15 دی، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی سه شنبه 14 دی

50*1250 آبی .فولاد 2رول

14 دی، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) سه شنبه 14 دی

2*1250 st37 2*1000 st37 *** 2*1000 st37 رول ۱۰ تنی *** 8*1500*6000 فابریک فولاد تحویل شنبه *** 15*1500 st37 12*1500 st37 10*1500 st37 8*1500 st37 6*1500 st37 فولاد.سبا

14 دی، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) دوشنبه 13 دی

8*1500*6000 15*1500*6000 فابریک بارگیری ۳شنبه *** 2.5*1250 st37 ☎️03136940000 🆔https://t.me/fooladkasraespadana

13 دی، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) شنبه 11 دی

8*1500*6000 15*1500*6000 فابریک بارگیری ۳شنبه 50*1250 آبی .فولاد ۲ظرفیت ☎️03136940000 🆔https://t.me/fooladkasraespadana

11 دی، 1400
صورت بار ورق اسید شویی پنجشنبه 09 دی

🔹عرضه انواع ورق های فولادی(سیاه،اسیدشویی،روغنی،گالوانیزه،رنگی) 🔹برش ورق های گالوانیزه و رنگی 🔹برش انواع ورق های سیاه 🔹برش سینوسی،ذوزنقه،شادولاین ☎️03136940000 🆔https://t.me/fooladkasraespadana

09 دی، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) پنجشنبه 09 دی

🔹عرضه انواع ورق های فولادی(سیاه،اسیدشویی،روغنی،گالوانیزه،رنگی) 🔹برش ورق های گالوانیزه و رنگی 🔹برش انواع ورق های سیاه 🔹برش سینوسی،ذوزنقه،شادولاین ☎️03136940000 🆔https://t.me/fooladkasraespadana

09 دی، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) چهارشنبه 08 دی

#فولاد_کسری_اسپادانا 10*1500 st37 8*1500 st37 6*1500 st37 انبار قم.پای برش ⚫️ سیاه _اصفهان ⚫️ ضخامت 2 عرض 100 st22 ضخامت 2.5 عرض 100 st22 ضخامت 3 عرض 100 st22 ضخامت 2 عرض 125 st22 ضخامت 2.5 عرض 125 st22 ضخامت 3 عرض 125 st22 ☎️03136940000 🆔https://t.me/fooladkasraespadana https://foolad24.com/profile/664

08 دی، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) سه شنبه 07 دی

10*1500 st37 8*1500 st37 6*1500 st37 انبار قم.پای برش *** 15*1500 st52 12*1500 st52 10*1500 st52 8*1500 st52 6*1500 st52 ☎️03136940000 🆔https://t.me/fooladkasraespadana

07 دی، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) دوشنبه 06 دی

12*1500*6000. St37 15*1500*6000 St37 *** 10*1500 st37 8*1500 st37 6*1500 st37 انبار قم.پای برش *** 6*1000*6000 ۲سر آرایش قیمت ویژه *** 10*1250 st33 *** 2*1010 st22 ** 3*1250 st37 4*1250 st37 *** 15*1500 st37 12*1500 st37 10*1500 st37 8*1500 st37 6*1500 st37 فولاد.سبا ☎️03136940000 🆔https://t.me/fooladkasraespadana

06 دی، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) یکشنبه 05 دی

50*1000 50*1250 60*1000 60*1250 روغنی چینی درجه ۱

05 دی، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) یکشنبه 05 دی

12*1500*6000. St37 15*1500*6000 St37 *** 2*670 st33 10t 2*800 st33 12t 2*810 st33 12t *** کلاف گرم سبا 2/5*1493 st37 22870 t 3*1500 sec 22310 T 5*125 sec 20180 T 18170 T 5*125 sec 11220 T *** 2*1250 st37 فولاد.سبا *** 3*1250 st37 4*1250 st37 *** 10*1500 st37 8*1500 st37 6*1500 st37 انبار قم.پای برش *** 2*1000 st37 2*1250 st37

05 دی، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) پنجشنبه 02 دی

#فولاد_کسری_اسپادانا 🔸عرضه انواع ورق های فولادی(سیاه،اسیدشویی،روغنی،گالوانیزه،رنگی) 🔸برش ورق های گالوانیزه و رنگی 🔸برش انواع ورق های سیاه 🔸برش سینوسی،ذوزنقه،شادولاین ☎️03136940000 🆔https://t.me/fooladkasraespadana https://foolad24.com/profile/664

02 دی، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) چهارشنبه 01 دی

🔹ورق کاویان ۱۵میل (۶*۱۲۵) 🔹ورق کاویان ۲۰میل (۶*۱۲۵) 🔹ورق کاویان ۲۰میل (۶*۱۲۵) 🔹ورق کاویان ۲۵میل (۶*۱۲۵) 🔹ورق کاویان ۳۰میل (طول*۱۲۵) 🔹ورق کاویان ۳۵میل (طول*۱۲۵) 🔹ورق کاویان ۴۰ میل (طول*۱۲۵) 🔸ورق کاویان ۱۲ میل (۶*۱۵۰) 🔸ورق کاویان ۱۵ میل (۶*۱۵۰) 🔸ورق کاویان ۲۰میل (۶*۱۵۰) 🔸ورق کاویان ۲۵میل (۶*۱۵۰) 🔸ورق کاویان ۳۰میل (طول*۱۵۰) 🔸ورق کاویان ۳۵میل (طول

01 دی، 1400
صورت بار میلگرد آجدار چهارشنبه 01 دی

💢 #آسن_استیل 🔹میلگرد #کوثر_اهواز 12 🔹میلگرد #کوثر_اهواز 14 🔹میلگرد #کوثر_اهواز 16 🔹میلگرد #کوثر_اهواز 20 🔹میلگرد #کوثر_اهواز 22 🔹میلگرد #کوثر_اهواز 25 🔹میلگرد #کوثر_اهواز 28 🔹میلگرد #کوثر_اهواز 32 🔹تیرآهن #گروه_ملی_اهواز 14 🔹تیرآهن #گروه_ملی_اهواز 16 🔹تیرآهن #گروه_ملی_اهواز 18 🔹 اروند 10 آجدار A3 استاندارد 🔹 اروند 12 آجدار A3 استاندارد 🔹 اروند 14 آجدار A3 استاندارد 🔹 اروند 16 آجدار A3 استاندارد 🔹 اروند 18 آجدار A3 استاندارد 🔹 اروند 20 آجدار A3 استاندارد 🔹 اروند 22 آجدار A3 استاندارد 🔹 اروند 25 آجدار A3 استاندارد 🔹 اروند 28 آجدار A3 استاندارد 🔹 اروند 32 آجدار A3 استاندارد 🔹ورق کاویان ۱۵میل (۶*۱۲۵) 🔹ورق کاویان ۲۰میل (۶*۱۲۵) 🔹ورق کاویان ۲۰میل (۶*۱۲۵) 🔹ورق کاویان ۲۵میل (۶*۱۲۵) 🔹ورق کاویان ۳۰میل (طول*۱۲۵) 🔹ورق کاویان ۳۵میل (طول*۱۲۵) 🔹ورق کاویان ۴۰ میل (طول*۱۲۵) 🔸ورق کاویان ۱۲ میل (۶*۱۵۰) 🔸ورق کاویان ۱۵ میل (۶*۱۵۰) 🔸ورق کاویان ۲۰میل (۶*۱۵۰) 🔸ورق کاویان ۲۵میل (۶*۱۵۰) 🔸ورق کاویان ۳۰میل (طول*۱۵۰) 🔸ورق کاویان ۳۵میل (طول ☎️۰۲۱-۴۳۰۰۰۱۲۳ 📱۰۹۱۲۲۷۶۱۰۱۲ 🆔https://t.me/AsenSteel https://foolad24.com/profile/534

01 دی، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) چهارشنبه 01 دی

#فولاد_کسری_اسپادانا 🔸 موجودی ورق 12*1500*6000. St37 15*1500*6000 St37 15*1500 st52 12*1500 st52 10*1500 st52 8*1500 st52 6*1500 st52 4*1500 st52 کلاف گرم سبا 2/5*1493 st37 22870 t 3*1500 sec 22310 T 5*125 sec 20180 T 18170 T 5*125 sec 11220 T ☎️03136940000 🆔https://t.me/fooladkasraespadana https://foolad24.com/profile/664

01 دی، 1400
صورت بار مواد اولیه خام سه شنبه 30 آذر

🔸اسپیره موجود است. ☎️03136940000 🆔https://t.me/fooladkasraespadana

30 آذر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) سه شنبه 30 آذر

🔸 موجودی ورق 12*1500*6000. St37 *** 15*1500*6000 St37 *** 2*1000 st37 فولاد 2*1000 st22 prim *** کلاف گرم سبا 2/5*1493 st37 22870 t 3*1500 sec 22310 T 5*125 sec 20180 T 18170 T 5*125 sec 11220 T *** 15*1500 st37 12*1500 st37 10*1500 st37 8*1500 st37 6*1500 st37 ****

30 آذر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) دوشنبه 29 آذر

12*1500*6000. St37 15*1500*6000 St37 *** 2*1250 secnd *** 2*1000 st37 فولاد *** 2*1000 st22 prim *** کلاف گرم سبا 2/5*1493 st37 22870 t 3*1500 sec 22310 T 5*125 sec 20180 T 18170 T 5*125 sec 11220 T *** 5*1485 secnd 22000t *** 90*1000 st12 1*1000 st12 1.25*1000 st12 روغنی فولاد

29 آذر، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی یکشنبه 28 آذر

50*1250 آبی.فولاد *** 2*1250 secnd ☎️03136940000 🆔https://t.me/fooladkasraespadana

28 آذر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) یکشنبه 28 آذر

#فولاد_کسری_اسپادانا کلاف گرم سبا 2/5*1493 st37 22870 t 3*1500 sec 22310 T 5*125 sec 20180 T 18170 T 5*125 sec 11220 T *** 2*1000 st37 فولاد 2*1000 st22 prim *** 2*1250 s23jr ۲ظرفیت موجود *** 12*1500*6000 فابریک *** 50*1250

28 آذر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) شنبه 27 آذر

کلاف گرم سبا 2/5*1493 st37 22870 t 3*1500 sec 22310 T 5*125 sec 20180 T 18170 T 5*125 sec 11220 T

27 آذر، 1400