اجاره انبار در اصفهان - RFQ-1258

دسته خدمات :

انبارداری

نیازمند یک انبار جهت اجاره در اصفهان حداقل متراژ 1000 متر و حداقل نیمی از آن مسقف باشد 09139772416 09136914547

26 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات انبارداری