چت

محمدامین هیبتیان - 10795

نام :

محمدامین هیبتیان

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-10795

وب سایت : -
ایمیل :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین انواع ورق (گرم. سرد. گالوانیزه.) قوطی و پروفیل 03137474191 03137475570

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×