محمدامین هیبتیان (آهن شاپ) - 10795

محمدامین هیبتیان

آهن شاپ

36%
جزئیات...
نام :

محمدامین هیبتیان

نام تجاری :

آهن شاپ

کد کاربری :

f24-10795

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03137474191 ، 03137475570
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آهن شاپ تامین انواع ورق (گرم. سرد. گالوانیزه.) قوطی و پروفیل 03137474191 03137475570

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×