محمدامین هیبتیان

آهن شاپ

36%
جزئیات...

اعلام موجودی محمدامین هیبتیان (آهن شاپ) - 10795

تیرآهن (IPE)
20 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 20 آذر (کد : 33340)

آهن شاپ تامین انواع ورق (گرم. سرد. گالوانیزه.) قوطی و پروفیل 03137474191 03137475570

میلگرد آجدار
20 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 20 آذر (کد : 33339)

آهن شاپ تامین انواع ورق (گرم. سرد. گالوانیزه.) قوطی و پروفیل 03137474191 03137475570

ورق گالوانیزه و رنگی
20 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 20 آذر (کد : 33338)

آهن شاپ تامین انواع ورق (گرم. سرد. گالوانیزه.) قوطی و پروفیل 03137474191 03137475570

ورق روغنی (سرد)
20 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 20 آذر (کد : 33337)

آهن شاپ تامین انواع ورق (گرم. سرد. گالوانیزه.) قوطی و پروفیل 03137474191 03137475570

ورق گرم (سیاه)
20 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 آذر (کد : 33336)

آهن شاپ تامین انواع ورق (گرم. سرد. گالوانیزه.) قوطی و پروفیل 03137474191 03137475570

میلگرد آجدار
23 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 23 مرداد (کد : 24663)

شنبه 23 مرداد ماه 1400 کارخانه فولاد #ابهر : #زنجان_ابهر ⏫ 8 A2 🔸 163,310 ⏫ 10 A2 🔸 158,720 ⏫ 10 A3 🔸 162,390 ⏫ 12 A3 🔸 162,390 ⏫ 12 A2 🔸 158,720 ⏫ 14 A3 🔸 156,890 ⏫ 16 A3 🔸 156,890 ⏫ 18 A3 🔸 156,890 ⏫ 20 A3 🔸 156,890 ⏫ 22 A3 🔸 156,890 ⏫ 25 A3 🔸 156,890 telegram.me/AhanShopp

تیرآهن (IPE)
19 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 19 مرداد (کد : 24420)

📅 سه شنبه 19 مرداد ماه 1400 #تیرآهن_ذوب_آهن_شاخه @AhanShopp بارگیری انبار تهران ▫️نوسان 10000 تا 50000 تومان تیرآهن 12 ⬅️ تومان تیرآهن 14 ⬅️ 2268000تومان تیرآهن 16 ⬅️ 3296000تومان تیرآهن 18 ⬅️ 4085000تومان تیرآهن 20 ⬅️ 5012000تومان تیرآهن 22 ⬅️ 6443000تومان تیرآهن 24 ⬅️ 6828000تومان تیرآهن 27 ⬅️ 7819000تومان تیرآهن 30 ⬅️ 9654000تومان 📲 09125452304 ذوالفقاری

میلگرد آجدار
19 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 19 مرداد (کد : 24327)

📅 سه شنبه 19 مرداد ماه 1400 #میلگرد_آریا_ذوب @AhanShopp بارگیری از کارخانه 🔺افزایش 90 تومان A2: میلگرد 8 ⬅️ تماس بگیرید میلگرد 10 ⬅️ تماس بگیرید A3: میلگرد 8 ⬅️ تماس بگیرید میلگرد 10 ⬅️ تماس بگیرید میلگرد 12 ⬅️ تماس بگیرید میلگرد 14 ⬅️ 15595 تومان میلگرد 16 ⬅️ 15595 تومان میلگرد 18 ⬅️ 15595 تومان میلگرد 20 ⬅️ 15595 تومان میلگرد 22 ⬅️ تماس بگیرید میلگرد 25 ⬅️ تماس بگیرید میلگرد 28 ⬅️ تماس بگیرید میلگرد 30 ⬅️ تماس بگیرید 📲 09125452304 ذوالفقاری

تیرآهن (IPE)
17 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 17 مرداد (کد : 23908)

📅 یکشنبه 17 مرداد ماه 1400 #تیرآهن_ذوب_آهن_شاخه @AhanShopp بارگیری انبار تهران 🔻کاهش 10000 تا 60000 تومان تیرآهن 12 ⬅️ 2278000تومان تیرآهن 14 ⬅️ 2773000تومان تیرآهن 16 ⬅️ 3333000تومان تیرآهن 18 ⬅️ 4113000تومان تیرآهن 20 ⬅️ 5039000تومان تیرآهن 22 ⬅️ 6452000تومان تیرآهن 24 ⬅️ 6929000تومان تیرآهن 27 ⬅️ 7902000تومان تیرآهن 30 ⬅️ 9837000تومان 📲 09125452304 ذوالفقاری

میلگرد آجدار
17 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 17 مرداد (کد : 23907)

📅 یکشنبه 17 مرداد ماه 1400 #میلگرد_امیر_کبیر_خزر @AhanShopp بارگیری از کارخانه 🔻کاهش 50 تومان A2: میلگرد 8 ⬅️ 16095 تومان میلگرد 10 ⬅️ 15870 تومان A3: میلگرد 10 ⬅️ 16005 تومان میلگرد 12 ⬅️ 15870 تومان میلگرد 14 ⬅️ 15640 تومان میلگرد 16 ⬅️ 15640 تومان میلگرد 18 ⬅️ 15640 تومان میلگرد 20 ⬅️ 15640 تومان میلگرد 22 ⬅️ 15640 تومان میلگرد 25 ⬅️ 15640 تومان میلگرد28 ⬅️ 15640 تومان میلگرد32 ⬅️ 15640 تومان A4: میلگرد 14 ⬅️ تماس بگیرید میلگرد 16 ⬅️ تماس بگیرید میلگرد 18 ⬅️ تماس بگیرید میلگرد 20 ⬅️ تماس بگیرید میلگرد 22 ⬅️ تماس بگیرید 📲 09125452304 ذوالفقاری

میلگرد آجدار
16 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 16 مرداد (کد : 23813)

📅 شنبه 16 مرداد ماه 1400 #میلگرد_A3_کویرکاشان @AhanShopp بارگیری از کارخانه 🔹ثابت میلگرد 8 ⬅️ 17430 تومان میلگرد 10⬅️ 16970 تومان میلگرد 12⬅️ 16880 تومان میلگرد 14⬅️ 16420 تومان میلگرد 16⬅️ 16420 تومان میلگرد 18⬅️ 16420 تومان میلگرد 20⬅️ 16420 تومان میلگرد 22⬅️ 16420 تومان میلگرد 25⬅️ 16420 تومان میلگرد 28 ⬅️ 16420 تومان میلگرد 30⬅️ 16420 تومان میلگرد 32⬅️ 16420 تومان میلگرد 36⬅️ تماس بگیرید میلگرد 40⬅️ تماس بگیرید (با تائید موجودی وقیمت) telegram.me/AhanShopp

تیرآهن (IPE)
13 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 13 مرداد (کد : 23655)

📅 چهارشنبه 13 مرداد ماه 1400 #تیرآهن_ذوب_آهن_شاخه @AhanShopp بارگیری انبار تهران ▫️نوسان 30000 تومان تیرآهن 12 ⬅️ 2296000تومان تیرآهن 14 ⬅️ 2819000تومان تیرآهن 16 ⬅️ 3369000تومان تیرآهن 18 ⬅️ 4177000تومان تیرآهن 20 ⬅️ 5122000تومان تیرآهن 22 ⬅️ 6571000تومان تیرآهن 24 ⬅️ 7039000تومان تیرآهن 27 ⬅️ 7966000تومان تیرآهن 30 ⬅️ 9975000تومان

میلگرد کلاف
13 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد کلاف 13 مرداد (کد : 23654)

📅 چهارشنبه 13 مرداد ماه 1400 #کلاف_نطنز @AhanShopp بارگیری از کارخانه 🔻کاهش 45 تومان کلاف 6.5 گرید 1006 ⬅️ تماس بگیرید کلاف 6.5 گرید 1008 ⬅️ 16880 تومان کلاف 6.5 (ساختمانی) ⬅️ تماس بگیرید کلاف 8 گرید 1008کششی ⬅️ تماس بگیرید کلاف 9 کششی ⬅️ تماس بگیرید کلاف 10 آجدار 3 ⬅️ تماس بگیرید کلاف 10 کششی ⬅️ تماس بگیرید

میلگرد آجدار
13 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 13 مرداد (کد : 23652)

📅 چهارشنبه 13 مرداد ماه 1400 #میلگرد_هیربد @AhanShopp بارگیری از کارخانه 🔻کاهش 185 تومان میلگرد 8 ⬅️ تماس بگیرید میلگرد 10 ⬅️ تماس بگیرید A3: میلگرد 10 ⬅️ تماس بگیرید میلگرد 12 ⬅️ تماس بگیرید میلگرد 14 ⬅️ 15660 تومان میلگرد 16 ⬅️ تماس بگیرید میلگرد 18 ⬅️ 15660 تومان میلگرد 20 ⬅️ 15660 تومان میلگرد 22 ⬅️ تماس بگیرید میلگرد 25 ⬅️ تماس بگیرید میلگرد 28 ⬅️ تماس بگیرید میلگرد 32 ⬅️ تماس بگیرید A4: میلگرد 25⬅️ تماس بگیرید

×