خرید محصولات فلزی

خریدار میلگرد A۳
دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار میلگرد 10 A3 میزان 312 شاخه 6 متری

24 خرداد، 1400
میلگرد 10 و 12 آجدار
دسته محصول :

میلگرد آجدار

یک ظرفیت میلگرد 10 آجدار A3(بنگاه تهران)یک ظرفیت میلگرد ...

19 خرداد، 1400
خریدار یک ظرفیت میلگرد
دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار یک ظرفیت میلگرد سایز ۲۰ و ۲۵ سریع بارشو ...

18 خرداد، 1400
خریدار میلگرد A۳
دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار میلگرد A۳ سایز 8- 10-14-16-18 تناژ

18 خرداد، 1400
خریدار میلگرد
دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار ۱-میلگرد سایز ۱۶ ۱۵۰ تن ۲-میلگرد سایز ۲۰ ...

08 خرداد، 1400
خریدار میلگرد
دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار میلگرد A3 سایز 8 - 10 - 14 - 16 جمعا 22 ...

06 خرداد، 1400
خریدار میلگرد
دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار میلگرد 12- 14- 16 ذوب آهن از هر کدام 1 ظرف ...

04 خرداد، 1400
میلگرد
دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار میلگرد a3 یا a28 .10 . 18. 20 مقدار 24 تن

02 خرداد، 1400
خریدار کلیه اهن الات استوک
دسته محصول :

میلگرد آجدار

کلیه ی اهن الات استوک ( تیراهن ،میلگرد، ورق و...)شما را ...

02 خرداد، 1400
خریدار میلگرد آجدار
دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار میلگرد 28 مقدار 15 تن میلگرد 30 مقدار 15 تن ...

01 خرداد، 1400
خریدار میلگرد
دسته محصول :

میلگرد آجدار

امروز خرید میلگرد قطعا انجام میشه لطفا پیش فاکتوری از ل ...

01 خرداد، 1400
خریدار میلگرد
دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار میلگرد ۷ میلی متری گرید 1.7102 میزا ...

01 خرداد، 1400
خریدار میلگرد
دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار گرد 18 زرد سلامت

25 اردیبهشت، 1400
خریدار میلگرد
دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار میلگرد سایز 110 به مقدار 10 تن

15 اردیبهشت، 1400
خریدار میلگرد
دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار میلگرد 1 ظرفیت

15 اردیبهشت، 1400
خریدار میلگرد
دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار 1 ظرفیت میلگرد ۱۰ A3

15 اردیبهشت، 1400
خریدار میلگرد آجدار
دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار میلگرد 10-12-14-16= A3 به مقدار ظرفیت

13 اردیبهشت، 1400
خریدار میلگرد آجدار
دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار میلگرد آجدار ۱۲ کلاف

12 اردیبهشت، 1400
خریدار میلگرد ظفر بناب
دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار میلگرد 8 و 14 ظفر بناب مقدار 10 تن سیستان و بل ...

11 اردیبهشت، 1400
خریدار 15 تن میلگرد
دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار 15 تن میلگرد 5 تن میلگرد 12 5 تن میلگرد 16 5 ...

11 اردیبهشت، 1400