فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

آگهی های خرید و خدمات فولاد 24

خریدار میلگرد آجدار

دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار میلگرد آجدار 14مقدارمورد نیاز : یک ظرفیتتماس بگی ...

05 آذر، 1399

میلگرد

دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار میلگرد سایز 16 و 18 کلا 20 تن 09138813473

03 آذر، 1399

خریدار میلگرد

دسته محصول :

میلگرد آجدار

شرکت آفرینهمیلگرد گریدهای132 شاخه میلگرد 8. a2.... ...

02 آذر، 1399

خریدار میلگرد

دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار میلگرد 22 و 18 ترجیحا ذوبی اصفهانمقدار 8 تن09121 ...

28 آبان، 1399

میلگرد آجدار

دسته محصول :

میلگرد آجدار

میلگرد اجدار از شماره 8 تا 28 از هر کدام به میزان 24 تن ...

25 آبان، 1399

میلگرد

دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار میلگرد 14 مقدار 10 تن 16 مقدار 10 تن 09132870874

20 آبان، 1399

میلگرد

دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار میلگرد 20 مقدار 1 ظرفیت 09173675325

19 آبان، 1399

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17608

دسته محصول :

میلگرد آجدار

میلگرد 12 آجدار شرکت قائم به مقدار 1 ظرفیت ( 24تن) خرید ...

14 آبان، 1399

میلگرد

دسته محصول :

میلگرد آجدار

خریدار میلگرد جهان فولاد 16 مقدار 1 ظرفیت 14 مقدار 1 ظر ...

06 آبان، 1399

میلگرد

دسته محصول :

میلگرد آجدار

میلگرد 16 152 شاخه میلگرد 10 90 شاخه میلگرد 8 80 شاخه 0 ...

01 آبان، 1399

میلگرد

دسته محصول :

میلگرد آجدار

میلگرد 16 مقدار 5 تن میلگرد 14 مقدار 14 تن میلگرد 12 م ...

23 مهر، 1399

میلگرد 25 و 28

دسته محصول :

میلگرد آجدار

میزان 100 تن 09166166055

22 مهر، 1399

میلگرد

دسته محصول :

میلگرد آجدار

میلگرد 8 بدون آج کلاف ایزو 1008 به مقدار توناژ 09132242 ...

21 مهر، 1399

درخواست خرید میلگرد - RFQ-37407

دسته محصول :

میلگرد آجدار

16 مهر، 1399

درخواست خرید میلگرد - RFQ-37263

دسته محصول :

میلگرد آجدار

13 مهر، 1399

درخواست خرید میلگرد - RFQ-37182

دسته محصول :

میلگرد آجدار

میلگرد ذوبی یا فولاد آذربایجان(میانه)-فولاد خراسان(نیشا ...

12 مهر، 1399

درخواست خرید میلگرد - RFQ-37064

دسته محصول :

میلگرد آجدار

09 مهر، 1399

درخواست خرید میلگرد - RFQ-35487

دسته محصول :

میلگرد آجدار

قیمت کف

17 شهریور، 1399

درخواست خرید میلگرد - RFQ-34467

دسته محصول :

میلگرد آجدار

01 شهریور، 1399

درخواست خرید میلگرد - RFQ-34102

دسته محصول :

میلگرد آجدار

27 مرداد، 1399