چت

خرید محصولات فلزی

فیلتر نتایج
عنوان
کارخانه
بازه زمانی
فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .
میلگرد میلگرد آلیاژی
31 اردیبهشت، 1403 14 ساعت پیش

خریدار میلگرد

درخواست خرید گرده ۴۰و۵۰و۶۰ بالای یک ونیم متر صاف ۲۰۰تن نقدی غیررسمی داریم.

میلگرد سایر
30 اردیبهشت، 1403 1 روز پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگردسایز 16 و 18 ابرکوه به میزان 1 ظرفیت می باشیم .

میلگرد
30 اردیبهشت، 1403 2 روز پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد تحویل انبار تهران میباشیم.

میلگرد
30 اردیبهشت، 1403 2 روز پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد 25 نرمال به میزان 1 ظرفیت میباشیم.

میلگرد
30 اردیبهشت، 1403 2 روز پیش

خریدار میلگرد 12

خریدار میلگرد 12 A3 یک ظرفیت برای زاهدان میباشیم.

میلگرد
30 اردیبهشت، 1403 2 روز پیش

خریدار میلگرد فولاد آناهیتا یا بناب

گرد ۸ یک بندل گرد ۱۰ چهار بندل گرد ۱۲ دو بندل گرد ۱۴ یک بندل گرد ۱۶ چهار بندل مدت دار

میلگرد میلگرد آلیاژی
29 اردیبهشت، 1403 2 روز پیش

درخواست خرید گرده

درخواست خرید گرده ۴۰و۵۰و۶۰ بالای یک ونیم متر صاف ۲۰۰تن نقدی غیررسمی داریم.

میلگرد
29 اردیبهشت، 1403 2 روز پیش

خریدار میلگرد فولاد آناهیتا یا بناب

گرد ۸ یک بندل گرد ۱۰ چهار بندل گرد ۱۲ دو بندل گرد ۱۴ یک بندل گرد ۱۶ چهار بندل مدت دار

میلگرد
29 اردیبهشت، 1403 3 روز پیش

خریدار میلگرد جهان فولاد سیرجان

خریدار میلگرد جهان فولاد سیرجان سایز 12 تا 16 می باشیم

میلگرد
27 اردیبهشت، 1403 5 روز پیش

خریدار

میلگرد 8 , A2 یا A3 12تن میلگرد 12 , A3 12 تن روی هم یک ظرفیت برای جنوب کشور

میلگرد
26 اردیبهشت، 1403 6 روز پیش

خریدار میلگرد

نیاز به خرید میلگرد در انبارتهران یا کارخانه داریم..

میلگرد
26 اردیبهشت، 1403 6 روز پیش

خریدار میلگرد

میلگرد 8 , A2 یا A3 12تنمیلگرد 12 , A3 12 تن روی هم یک ظرفیت

میلگرد
26 اردیبهشت، 1403 6 روز پیش

خریدار میلگرد نرمال

میلگرد نرمال سایز 10 یک ظرفیت

میلگرد
26 اردیبهشت، 1403 6 روز پیش

خریدار میلگرد بندیلی

میلگرد A2 سایز 8 , 6 تن

میلگرد
25 اردیبهشت، 1403 7 روز پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلکرد فایکو سایز 22 و 25 به میزان 1 ظرفیت می باشیم

میلگرد
24 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

خریدار میلگرد صادراتی

خریدار 400 تن میگرد A3/A4 سایز 8-10-16 تحویل بعد از گمرک ترکیه میباشیم.

میلگرد
24 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

خریدار میلگرد

میلگرد A4 سایز 12 به میزان 1 ظرفیت میلگرد A4 سایز 16به میزان 1 ظرفیت تحویل تهران خریداریم.

میلگرد
23 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد سایز کازخانه میانه به میزان یک تریلی می باشیم .

میلگرد
23 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگردسایز 22 کارخانه نیشابور به میزان یک تریلی می باشیم

میلگرد
23 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

درخواست خرید سایز 25 و 32 کارخانه سیرجان

درخواست خرید سایز 25 و 32 کارخانه سیرجان

×