خرید محصولات فلزی

خریدار ورق پوششی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق پوشش ۸ متری و ۷ متریطول پوشش ۳۵۰ متر

27 خرداد، 1400
خریدار ورق رنگی سبز
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق رنگی سبز رئال 6024 رول

25 خرداد، 1400
خریدار ورق گالوانیزه ابعادی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خرید ورق گالوانیزه ابعادی درجه یک و درجه د ...

25 خرداد، 1400
خریدار ورق رنگی کرم
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق رنگی کرم رنگ ۵۰ بلند 1 ظ ...

25 خرداد، 1400
خریدار گالوانیزه مبارکه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه ١،٢٥ عرض ١١٠ فولاد مبارکه میز ...

24 خرداد، 1400
خریدار ورق گالوانیزه 1*2
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه 70 1*2 میزان 60 برگ ورق گال ...

24 خرداد، 1400
خریدار ورق رنگی 50*125
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق رنگی قهوه ای، نارنجی و پرتغالی ۵۰*۱۲۵ هر ...

24 خرداد، 1400
خریدار ورق موج دار
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق موج دار یا سینوسی عرض 110 طول 6متر ضخامت ...

23 خرداد، 1400
خریدار ورق کاشان سبک
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق کاشان سبک ورق 60 ورق 50 ورق 55 ...

23 خرداد، 1400
خریدار ورق رنگی مبارکه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خريدار ورق رنگي آبي، سفيد و قهوه اي ٥٠ مباركه ظرفي ...

23 خرداد، 1400
خریدار ورق گالوانیزه رنگی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق گالوانیزه رنگی رال 9016 ، عرض 1250 ، ضخامت 0.7فولاد ...

23 خرداد، 1400
خریدار ورق گالوانیزه و رنگی فولاد مبارکه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه و رنگی فولاد مباکه 50*125 ...

18 خرداد، 1400
خریدار ورق پوششی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق پوشش 8 متری و 7 متری طول پوشش 350 متر

18 خرداد، 1400
خریدار ورق گالوانیزه خودرو
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه ۰.۶ بلند خودرو و ورق گالوا ...

12 خرداد، 1400
خریدار ورق رنگی مبارکه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خريدار ورق رنگي آبي، سفيد و قهوه اي ٥٠ مبارك ...

11 خرداد، 1400
خریدار ورق گالوانیزه شهرکرد
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه ۶۰ بلند ۱.۲۵ خودرو شهرکرد ...

11 خرداد، 1400
خریدار ورق رنگی آبی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق رنگی ۶۰ ۱۲۵۰ آبی 24 تن

10 خرداد، 1400
خریدار ورق رنگی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ۳۸ تن ورق رنگی آبی عرض ۱۲۵ دارم میخام کرکره سینو ...

09 خرداد، 1400
خریدار ورق رنگی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق رنگی قرمز فولاد مبارکه ضخامت 0.6 مقدا ...

08 خرداد، 1400
درخواست خرید ورق رنگی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

⚠️درخواست خرید ورق رنگیورق نارنجی 50*1250 فولاد مبارکه

06 خرداد، 1400