فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

آگهی های خرید و خدمات فولاد 24

ورق 50 رنگی آبی

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق 50 رنگی آبی مبارکه 34تن داخلی 114 - 115 کاظم خان آب ...

21 مهر، 1399

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-36931

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

با هم 50 تن

08 مهر، 1399

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-36394

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

09191590094

31 شهریور، 1399

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-36265

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

30 شهریور، 1399

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-36163

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

29 شهریور، 1399

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-36093

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

09148641469

26 شهریور، 1399

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-35852

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

24 شهریور، 1399

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-35359

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

از ضخامت 0/2تا0/48 گالوانیزه هر چی باشه خریدارمبا تشکر ...

16 شهریور، 1399

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-35161

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

12 شهریور، 1399

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-35074

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

٠/٤٠گالوانيزه كوتاه يك رول

11 شهریور، 1399

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-35066

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ابی دو رول قرمز ۱ رول

11 شهریور، 1399

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-34830

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

۵۰بلند ۵۰ کوتاه۶۰ بلند و کوتاه

04 شهریور، 1399

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-34829

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

۵۰بلند ۵۰ کوتاه۶۰ بلند و کوتاه

04 شهریور، 1399

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-34526

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

گالوالنیزه 1/90 و 1/15

02 شهریور، 1399

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-34259

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق 1 گالوانیزه عرض 1250 فقط شهرکردی

29 مرداد، 1399

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-34252

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

0/9 ظرفیت ا1 ظرفیت 11/25 ترکیبی 1/5 ترکیبی

29 مرداد، 1399

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-33808

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

25 مرداد، 1399

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-33806

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

25 مرداد، 1399

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-33072

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

40 گالوانیزه عرض کوتاه ۲ رول

14 مرداد، 1399

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-33070

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

گالوانیزه ۱.۲۵ و ۲ عرض بلند / شهر کرداز هر کدام ۲۰ تن ش ...

14 مرداد، 1399