آگهی های خرید و خدمات فولاد 24

خریدار ورق گالوانیزه

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خرید ورق گالوانیزه از ضخامت ۰/۱۸ تا ۱ به صورت رول یا شی ...

27 فروردین، 1400

خریدار ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

1ظرفیت ورق رنگی رال 5015 عرض بلند ضخامت 70

25 فروردین، 1400

خریدار ورق گالوانیزه

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

درخواست ۱ رول ورق گالوانیزه ۷۰ بلندپرداخت نقد

25 فروردین، 1400

خریدار ورق گالوانیزه

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه 40 عرض 1000ا رول

25 فروردین، 1400

گالوانیزه

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق 0.48 دو عرض میزان ظرفیت

24 فروردین، 1400

گالوانیزه

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه هفت الماس 1 و 0.9 میل عرض 1250

24 فروردین، 1400

خریدار ورق رنگی

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق رنگی قرمزآبیرئال8017از هر کدام یک رول

23 فروردین، 1400

خریدار ورق گالوانیزه

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه6*15004*1250

23 فروردین، 1400

درخواست خرید رنگی

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق 0.4 عرض 1250 سفید فولاد مبارکه یا بهمن091359 ...

23 فروردین، 1400

گالوانیزه رنگی

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار گالوانیزه 48 بلند 10 تن گالوانیزه 50 بلند 4 تن ...

18 فروردین، 1400

خریدار ورق گالوانیزه

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق گالوانیزه ضخامت ۳۰و۳۳و۳۵عرض یک متر

17 فروردین، 1400

درخواست خرید گالوانیزه شهرکرد 70 و 90 بلند

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

درخواست خرید گالوانیزه شهرکرد 70 بلند دو رولو 90 بلند ی ...

17 فروردین، 1400

رنگی

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق رنگی ضخامت0.5ابعاد 1/25*8 تعداد 24 برگ

15 فروردین، 1400

گالوانیزه تاراز 1.25

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

با سلام 1.25*1000 1.25*1250گالوانیزه تاراز 50 تن خریدار ...

06 اسفند، 1399

خریدار ورق رنگی

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق رنگی ۵۰ ابی فولاد ۱ ظرفیت خریداریم09127371411محی ا ...

06 اسفند، 1399

گالوانیزه

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

درخواست خرید ۴۰کوتاه گالوانیزه ۶۰ کوتاه گالوانیزه۷۰ کوت ...

06 اسفند، 1399

ورق گالوانیزه

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه 60 تاراز و شهرکرد میزان خرید 4 تا ...

04 اسفند، 1399

خریدار گالوانیزه 0.9 و 1 و 1.25

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار کویل گالوانیزه 1.25*1250 درجه 20.9*1000 درجه ...

03 اسفند، 1399

خریدار ورق گالوانیزه

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

افخم فولاد شرقخریدار ورق گالوانیزه ۵و۶و۷و۸و۱/۵و۲طبق فای ...

02 اسفند، 1399

رنگی

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار 10 تن ورق گالوانیزه قرمز فولاد مبارکه ضخامت 50 ...

02 اسفند، 1399