خرید محصولات فلزی

شما هم می توانید آگهی خرید و یا خدمات خود را تعریف کنید .

ثبت آگهی خرید
خرید ار ورق گالوانیزه جهت صادرات
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خرید ار ورق گالوانیزه ۶۰ عرض ۱۲۵ به میزان ۲ رول جهت صا ...

15 آذر، 1400
خریدار ورق گالوانیزه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه ۷۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز

14 آذر، 1400
رنگی آبی سبز قرمز و سفید فولاد مبارکه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار رنگهای سبز سفید آبی و قرمز 50 بلند فولاد مبارکه ...

14 آذر، 1400
خرید ورق گالوانیزه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خرید ار ورق گالوانیزه 60 عرض 125 به میزان 2 رول هستیم.

14 آذر، 1400
خریدار ورق آبی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار رول آبی ۸۰ عرض ۱۲۵ فولاد مبارکهانبار اصفهان

14 آذر، 1400
خریدار ورق رنگی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق رنگی 80 مبارکه هستیم.

14 آذر، 1400
خریدار ورق گالوانیزه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه 35 و 40 عرض کوتاه ظرفیت هستیم.

14 آذر، 1400
خریدار ورق گالوانیزه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه با مشخصات زیر هستیم.۱/۸ کوتا تاراز ...

13 آذر، 1400
خریدار ورق رنگی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق رنگی سفید یخچالی ضخامت 50 و عرض 84 و همچنین ...

10 آذر، 1400
گالوانیزه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

گالوانیزه 50 عرض125 خریدارم

10 آذر، 1400
خریدار ورق گالوانیزه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 عرض 100 و 125 به میزان ...

09 آذر، 1400
خریدار ورق گالوانیزه درجه 2
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه درجه 2 ضخامت 50 عرض بلند ظرفیت هس ...

09 آذر، 1400
خریدار ورق ذوزنقه کاروگیت
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق ذوزنقه کاروگیت ضخامت 0/6 به میزان 56 تن و هم ...

09 آذر، 1400
گالوانیزه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق 2گالوانیزه بلند و کوتاه شهرکرد و 50 بلند فولاد خرید ...

09 آذر، 1400
خريدار ورق گالوانیزه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خريدار ورق گالوانیزه ضخامت 3 میل عرض 125 * 6 به میزا ...

08 آذر، 1400
خرید ورق گالوانیزه 5
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه ضخامت 5 میل و عرض 1250 به میزان ...

08 آذر، 1400
خرید ورق رنگی سبز
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق گالوانیزه رنگی سبز رال 6024 عرض 50 بلند فولاد مبار ...

08 آذر، 1400
خرید ورق گالوانیزه به صورت LC بانک ملی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خرید ورق گالوانیزه به صورت LC بانک ملی ، از ضخامت 48 ...

08 آذر، 1400
خرید ورق گالوانیزه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه ضخامت 48 با عرض 1 یا 125 به میزان ...

08 آذر، 1400
خرید ساندویچ پانل ۵سانتی دو رو ورق برای پوشش
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خرید ساندویچ پانل ۵سانتی دو رو ورق به متراژ ۱۵۰۰ متر مر ...

07 آذر، 1400