چت

فولاد ورق آذربایجان زنجان.فردین برش زنگان - 15053

فولاد ورق آذربایجان زنجان.فردین برش زنگان

53%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد ورق آذربایجان زنجان.فردین برش زنگان

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-15053

ایمیل :

-

تلفن : 02433722042 ، 02433722043 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فولاد ورق آذربایجان زنجان.فردین برش زنگان تهیه و توزیع انواع ورق هاي فولادی(سياه-رنگی - روغني-گالوانيزه)

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

زنجان ،زنجان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×