چت

خرید محصولات فلزی

میلگرد
08 اسفند، 1402 2 روز پیش

خریدار میلگرد

میلگرد ذوبی قیمت مناسب پول صبح خریداریم.

میلگرد
08 اسفند، 1402 2 روز پیش

خریدار میلگرد

میلگرد ذوبی تمام سایزها را خریداریم.

میلگرد
03 اسفند، 1402 7 روز پیش

خریدار میلگرد

میلگرد تحویل انبار باران میلگرد نیشابور خریداریم.

میلگرد
03 اسفند، 1402 7 روز پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد از سمنان یا نيشابور سایز12 a3و ۱۲ متری به میزان 90 تن بدون زردی و زنگ زدگی محل تخلیه مشهد هستیم.

میلگرد
02 اسفند، 1402 1 هفته پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد با مشخصات زیر میلگرد 10 به میزان 2000 تن میلگرد 12 به میزان 1000تن میلگرد ابعاد 14 تا 24 به میزان 1000تن قیمت مناسب و به صورت LCسه ماه یا 6 ما ...

میلگرد
30 بهمن، 1402 1 هفته پیش

خریدار میلگرد

میلگرد تحویل انبار باران خریداریم.

میلگرد
30 بهمن، 1402 1 هفته پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد با قیمت مناسب می باشیم .

میلگرد
30 بهمن، 1402 1 هفته پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد در تناژ بالا میباشیم

میلگرد
30 بهمن، 1402 1 هفته پیش

خریدار گرد

خریدار میلگرد صادراتی

میلگرد
29 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار میلگرد

میلگرد کارخانه نیشابور خریداریم.

میلگرد
29 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد فولاد آذربایجان(میانه) هستیم.

میلگرد
29 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار میلگرد

میلگرد با مشخصات زیر میلگرد 10 به میزان 24 تن (یک ظرفیت) میلگرد 16 به میزان 80 تن خریداریم.

میلگرد
28 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار گرد سیرجان

خریدار گرد سیرجان

میلگرد
28 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار میلگرد

میلگرد زاگرس به میزان ۱۵۰ تن خریداریم.

میلگرد
26 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد نیشابور و حدید سیرجان به صورت سبدی از 14 الی 32 به میزان 1 ظرفیت نقدی و فوری با قیمت رقابتی می باشیم .

میلگرد
26 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد در تناژ بالا به صورت تهاتر با ملک می باشیم.

میلگرد
28 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار مبیلگرد نیشابور

میلگرد نیشابور به میزان 2 ظرفیت بصورت چک دوماهه خریدار می باشیم . میلگرد 32 یک ظرفیت میلگرد 25 --- 12 تن میلگرد 14 --- 12 تن

میلگرد
26 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار میلگرد به صورت فورس

خریدار میلگرد سبدی با تناژ بالا بصورت نقدی و فورس میباشم.

میلگرد
25 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار گرد

موضوع: «خرید» میلگرد آ 3🛎️ 50 تن سایز 18 یا 20 🔮پرداخت به صورت چک صیادی بنفش 5 الی 10 روز توسط صاحب پروژه ساختمان سازی در کرمان

میلگرد
25 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار میلگرد

میلگرد نیشابور خریداریم.

×