نبشی
16 مهر، 1399
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17980

ورق 4 میل 6*1.5 ST37 یک ظرفیت ورق 6 میل 6*1.5 یک ظرفیت

میلگرد آجدار
16 مهر، 1399
ورق گالوانیزه و رنگی
08 تیر، 1400
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399
فلزات رنگی
16 مهر، 1399
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399
ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-17862

ورق روغنی 1.1 -113 -st12 ورق روغنی 1- 125 -st12 تلفن 09139137558

میلگرد آجدار
16 مهر، 1399

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17851

خریدار میلگرد نیشابور از سایز 14 الی25 به مقدار50 الی100تن .تسویه نقدی

ورق گرم (سیاه)
08 شهریور، 1400
میلگرد آجدار
16 مهر، 1399

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17839

خریدار بار شاهین بناب بورسی هستیم به مقدار100تن

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399
فلزات رنگی
16 مهر، 1399
فلزات رنگی
16 مهر، 1399
سیم و سایر مفتول ها
16 مهر، 1399
ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399
تیرآهن (IPE)
16 مهر، 1399
ورق گالوانیزه و رنگی
16 مهر، 1399