چت

فولاد ظریف

رضا ظریف محمودیان

66%
جزئیات...

اعلام موجودی فولاد ظریف (رضا ظریف محمودیان) - 791

ورق گرم (سیاه)
20 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 تیر (کد : 41743)

◀️#فولاد_ظریف▶️ 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۶میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۸میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) ‏ #ST37 🔸 فولاد کاویان 🔸 🔹۱۲ میل (۶*۱/۵) 🔹۲۵میل (۶*۱/۵) 🔹۵۵میل (۱/۵*طول) ‏ #ST37 🔸فولاد مبارکه 🔸 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) 🗯موجودی به روز شده مجموعه ی ما (ST37) در قالب یک پیغام خدمت شما سروران گرامی ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
18 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 18 تیر (کد : 41702)

◀️ #فولاد_ظريف ▶️ 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۵*۶) ❌قیمت مناسب❌ ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
15 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 15 تیر (کد : 41638)

◀️#فولاد_ظریف▶️ ‏#ST52 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۶میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۸میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) ‏ #ST37 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۵۰میل (۲*۶) ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL

ورق گرم (سیاه)
14 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 14 تیر (کد : 41547)

◀️#فولاد_ظریف▶️ 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۰*۶) ‏#ST52 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) ‏ ‏#ST52 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل (۱/۲۵) 🔹۴میل (۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) 💎 تمامی بار ها در این مجموعه به شرط آنالیز ST52 بوده و بار درجه یک می باشد 💯 💎 ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
13 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 13 تیر (کد : 41475)

️#فولاد_ظریف️ انبار تهران ایرانمهر : ‏ #ST37 فولاد اكسين ۶میل (۲*۶)(۲*۱۲) ۸میل (۲*۶)(۲*۱۲) ۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) ۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) ۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) ۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) ۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) ۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) ۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) ۴۰میل (۲*۶) ۴۵میل (۲*۶) ۵۰میل (۲*طول) ۶۰میل (۲*طول) ۷۰میل (۲*طول) ۸۰میل (۲*طول) ۹۰میل (۲*طول) ‏ #ST37 فولاد کاویان ۱۲ میل (۶*۱/۵) ۲۵میل (۶*۱/۵) ۵۵میل (۱/۵*طول) ‏ #ST37 فولاد مبارکه ۶میل (۱/۵) ۸میل (۱/۵) ۱۰میل (۱/۵) ۱۲میل (۱/۵) ۱۵میل (۱/۵) ️021 33906104 0912 530 2433 0912 601 3954 @ZARIFMETAL

ورق گرم (سیاه)
12 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 12 تیر (کد : 41349)

◀️#فولاد_ظریف▶️ 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۶میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۸میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) ‏ #ST37 🔸 فولاد کاویان 🔸 🔹۱۲ میل (۶*۱/۵) 🔹۲۵میل (۶*۱/۵) 🔹۵۵میل (۱/۵*طول) ‏ #ST37 🔸فولاد مبارکه 🔸 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
11 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 11 تیر (کد : 41316)

◀️#فولاد_ظریف▶️ 📈 انبار اهواز : 🔸 فولاد اکسین 🔸 #A283GC و #ST37 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰ میل (۲*طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. ⭐️⭐️⭐️ قیمت مناسب ⭐️⭐️⭐️ ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
07 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 07 تیر (کد : 41223)

◀️#فولاد_ظریف▶️ 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۶میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۸میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) 🔸 فولاد کاویان 🔸 🔹۱۲ میل (۶*۱/۵) 🔹۲۵میل (۶*۱/۵) 🔹۵۵میل (۱/۵*طول) ***** 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۵*۳-۶) ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
06 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 06 تیر (کد : 41186)

◀️#فولاد_ظریف▶️ 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #A283_GC 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵)‏ **** 📈 انبار تهران (ایرانمهر) :‏#ST37 🔸آجدار فولاد مبارکه🔸 🔹۳میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۴میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۵میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۶میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۸میل (۱/۲۵*۳)(۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔸آجدار فولاد گیلان 🔸 🔹۲/۵میل (۱۰۰۰) 🔹۳میل (۱۰۰۰) 🔹۴میل (۱۰۰۰) 🔹۵میل (۱۰۰۰) 🔹۶میل (۱۰۰۰) 🔹۸میل (۱/۲۵) 🔹۱۰میل (۱/۲۵) ****** 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۵*۳-۶) ❌قیمت مناسب❌ ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
05 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 05 تیر (کد : 41155)

◀️#فولاد_ظریف▶️ 📈 انبار اهواز : 🔸 فولاد اکسین 🔸 #A283GC و #ST37 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰ میل (۲*طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۶میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۸میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) 🔸 فولاد کاویان 🔸 🔹۱۲ میل (۶*۱/۵) 🔹۲۵میل (۶*۱/۵) 🔹۵۵میل (۱/۵*طول) ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
01 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 01 تیر (کد : 41073)

#فولاد_ظریف 📈 انبار اهواز : 🔸 فولاد اکسین 🔸 #A283GC و #ST37 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰ میل (۲*طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. ⭐️⭐️⭐️ قیمت مناسب ⭐️⭐️⭐️ ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
31 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 31 خرداد (کد : 41033)

#فولاد_ظریف 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۶میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۸میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) 🔸 فولاد کاویان 🔸 🔹۱۲ میل (۶*۱/۵) 🔹۲۵میل (۶*۱/۵) 🔹۵۵میل (۱/۵*طول) ***** 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۰*۳-۵) ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
29 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 29 خرداد (کد : 40923)

#فولاد_ظریف 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۰*۳-۵) ‏#ST52 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۸میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹٢٠ميل (٢*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) ‏ ‏#ST52 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل (۱/۲۵) 🔹۴میل (۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
28 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 28 خرداد (کد : 40868)

#فولاد_ظریف 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۰*۳-۵) ‏#ST52 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۸میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹٢٠ميل (٢*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) **** 📈 انبار اهواز : 🔸 فولاد اکسین 🔸 #A283GC و #ST37 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۹۰ میل (۲*طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
26 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 26 خرداد (کد : 40844)

#فولاد_ظریف 💥عرضه کننده تخصصی ورق فولادی(سیاه) ⭕️اکسین، مبارکه، کاویان، گیلان، خرم آباد، قطعات، ورق آجدار و CK45 ✅A283 ✅A516 ✅ST37 ✅ST52 ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
25 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 25 خرداد (کد : 40812)

#فولاد_ظریف 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۶میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۸میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۸میل (۶*۱/۵) برش 🔹۱۰میل (۶*۱/۵) برش 🔹۱۲میل (۶*۱/۵) برش 🔹۱۵میل (۶*۱/۵) برش 🔸 فولاد کاویان 🔸 🔹۱۲ میل (۶*۱/۵) 🔹۱۵ میل (۶*۱/۵) 🔹۵۵میل (۱/۵*طول) ***** 📈انبار تهران : ‏ #A516G70 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۸ میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۵۰میل (۲*۶) ‏ #A516G70 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
24 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 24 خرداد (کد : 40772)

#فولاد_ظریف 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۵*۳-۶) ****** 📈انبار اهواز: ‏#ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۱۵میل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹۲۰میل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹٢٥ميل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹٣٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) 🔹۳۵میل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) 🔹٤٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) ***** 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۸میل (۶*۱/۵) برش 🔹۱۰میل (۶*۱/۵) برش 🔹۱۲میل (۶*۱/۵) برش 🔹۱۵میل (۶*۱/۵) برش ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
23 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 23 خرداد (کد : 40754)

#فولاد_ظریف 📈انبار اهواز: ‏#ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۱۵میل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹۲۰میل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹٢٥ميل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹٣٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) 🔹۳۵میل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) 🔹٤٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) 🔹🔹🔹🔹🔹 📈 انبار تهران (ایرانمهر) : ‏#ST37 🔸آجدار فولاد مبارکه🔸 🔹۳میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۴میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۵میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۲۵*۳)(۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔸آجدار فولاد گیلان 🔸 🔹۲/۵میل (۱۰۰۰) 🔹۳میل (۱۰۰۰) 🔹۴میل (۱۰۰۰) 🔹۵میل (۱۰۰۰) 🔹۶میل (۱۰۰۰) 🔹۸میل (۱/۲۵) 🔹۱۰میل (۱/۲۵) ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
22 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 22 خرداد (کد : 40719)

#فولاد_ظریف 📈 انبار اهواز : 🔸 فولاد اکسین 🔸 #A283GC و #ST37 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۶۰ میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۹۰ میل (۲*طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
21 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 21 خرداد (کد : 40678)

#فولاد_ظریف 📈انبار تهران : ‏ #A516G7 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۸ میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*۶) ‏ #A516G70 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) **** 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۶میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۸میل (۲*۶)(۲/۵*۶) 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔸فولاد کاویان 🔸 🔹۱۲میل (۶*۱/۵) 🔹۱۵ میل (۶*۱/۵) 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۱۰میل (۶*۱/۵) برش 🔸 فولاد کاویان 🔸 🔹۵۵میل (۱/۵*طول) ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
19 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 19 خرداد (کد : 40645)

#فولاد_ظریف 💥عرضه کننده تخصصی ورق فولادی(سیاه) ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
18 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 18 خرداد (کد : 40618)

#فولاد_ظریف 📈 انبار اهواز : 🔸 فولاد اکسین 🔸 #A283GC و #ST37 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۶۰ میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰ میل (۲*طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. ⭐️⭐️⭐️ قیمت مناسب ⭐️⭐️⭐️ ——————- 📈انبار تهران : ‏ #A516G70 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۸ میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*۶) ‏ #A516G70 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
17 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 17 خرداد (کد : 40585)

#فولاد_ظریف 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۵*۳-۶) ——- 📈 انبار اهواز : 🔸 فولاد اکسین 🔸 #A283GC و #ST37 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۶۰ میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰ میل (۲*طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
16 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 16 خرداد (کد : 40557)

#فولاد_ظریف 💥عرضه کننده تخصصی ورق فولادی(سیاه) ⭕️اکسین، مبارکه، کاویان، گیلان، خرم آباد، قطعات، ورق آجدار و CK45 ✅A283 ✅A516 ✅ST37 ✅ST52 ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
12 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 12 خرداد (کد : 40503)

#فولاد_ظریف 💥عرضه کننده تخصصی ورق فولادی(سیاه) ⭕️اکسین، مبارکه، کاویان، گیلان، خرم آباد، قطعات، ورق آجدار و CK45 ✅A283 ✅A516 ✅ST37 ✅ST52 ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
10 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 10 خرداد (کد : 40441)

◀️ #فولاد_ظریف ▶️ 📈 انبار تهران (ایرانمهر) : ‏#ST37 🔸آجدار فولاد مبارکه🔸 🔹۳میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۴میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۵میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۲۵*۳)(۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔸آجدار فولاد گیلان 🔸 🔹۲/۵میل (۱۰۰۰) 🔹۳میل (۱۰۰۰) 🔹۴میل (۱۰۰۰) 🔹۵میل (۱۰۰۰) 🔹۶میل (۱۰۰۰) 🔹۸میل (۱/۲۵) 🔹۱۰میل (۱/۲۵) ☎️02122921249 ☎️02122921250 ☎️02122921252 ☎️02122921253 ☎️02122260458 ☎️02122260427 ☎️02122260153 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
09 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 09 خرداد (کد : 40396)

◀️ #فولاد_ظریف ▶️ 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۰*۳-۵) ‏#ST52 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۸میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹٢٠ميل (٢*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) ‏ ‏#ST52 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل (۱/۲۵) 🔹۴میل (۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) 💎 تمامی بار ها در این مجموعه به شرط آنالیز ST52 بوده و بار درجه یک می باشد 💯 💎 ☎️02122921249 ☎️02122921250 ☎️02122921252 ☎️02122921253 ☎️02122260458 ☎️02122260427 ☎️02122260153 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
08 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 08 خرداد (کد : 40340)

◀️ #فولاد_ظریف ▶️ 📈 انبار اهواز : 🔸 فولاد اکسین 🔸 #A283GC و #ST37 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۶۰ میل (۲*طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. ☎️02122921249 ☎️02122921250 ☎️02122921252 ☎️02122921253 ☎️02122260458 ☎️02122260427 ☎️02122260153 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
07 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 07 خرداد (کد : 40273)

◀️ #فولاد_ظریف ▶️ 📈 انبار تهران (ایرانمهر) : ‏#ST37 🔸آجدار فولاد مبارکه🔸 🔹۳میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۴میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۲۵*۳)(۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔸آجدار فولاد گیلان 🔸 🔹۲/۵میل (۱۰۰۰) 🔹۳میل (۱۰۰۰) 🔹۴میل (۱۰۰۰) 🔹۵میل (۱۰۰۰) 🔹۶میل (۱۰۰۰) 🔹۸میل (۱/۲۵) 🔹۱۰میل (۱/۲۵) *** 📈 انبار تهران (ایرانمهر) : ‏#ST37 🔸آجدار فولاد مبارکه🔸 🔹۳میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۴میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۲۵*۳)(۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔸آجدار فولاد گیلان 🔸 🔹۲/۵میل (۱۰۰۰) 🔹۳میل (۱۰۰۰) 🔹۴میل (۱۰۰۰) 🔹۵میل (۱۰۰۰) 🔹۶میل (۱۰۰۰) 🔹۸میل (۱/۲۵) 🔹۱۰میل (۱/۲۵) ***** 📈انبار اهواز: ‏#ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۱۵میل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹۲۰میل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹٢٥ميل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹٣٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) 🔹۳۵میل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) 🔹٤٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) ☎️02122921249 ☎️02122921250 ☎️02122921252 ☎️02122921253 ☎️02122260458 ☎️02122260427 ☎️02122260153 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
05 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 05 خرداد (کد : 40163)

#فولاد_ظریف 💥عرضه کننده تخصصی ورق فولادی(سیاه) ⭕️اکسین، مبارکه، کاویان، گیلان، خرم آباد، قطعات، ورق آجدار و CK45 ✅A283 ✅A516 ✅ST37 ✅ST52 ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

×