چت

فولاد ظریف

رضا ظریف محمودیان

66%
جزئیات...

اعلام موجودی فولاد ظریف (رضا ظریف محمودیان) - 791

ورق گرم (سیاه)
01 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 01 بهمن (کد : 54396)

◀️ فولاد ظريف ▶️📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52🔸فولاد اكسين 🔸🔹۸ میل (۲×۶)(۲×۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹️۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲×طول) 🔹۱۰۰ میل (۲*طول)‏ ‏#ST52🔸 فولاد مبارکه 🔸🔹۳میل (۱/۲۵) 🔹۴میل (۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) 💎 تمامی بار ها در این مجموعه به شرط آنالیز ST52 بوده و بار درجه یک می باشد 💯 💎🗯موجودی به روز شده مجموعه ی ما (ST52) در قالب یک پیغام خدمت شما سروران گرامی https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
01 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 01 بهمن (کد : 54395)

⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔ توجه توجه ⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔💎💎💎💎 فروش ویژه 💎💎💎💎◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار ایرانمهر :#A516_G70 #A537_CL1 #A537_CL2 #A573_G70🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲/۴۰×۱۲) 🔹۱۸میل (۲*۶)(۲*۶.۸)(۲.۵*۸.۳)(۲*۱۲)(۲.۴*۱۲) 🔹٢٠ميل (۲.۵*۸.۳)(۲.۴*۱۰) 🔹۲۲میل (۲.۶*۶.۵) 🔹۲۳میل (۲*۸.۸۲)(۲.۴*۶.۸۵)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۴میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۶میل (۲.۴*۱۲) 🔹۲۸میل (۲*۶.۴)(۲.۵*۱۲) 🔹۳۰میل (۲.۴*۱۲)(۲.۵*۱۱.۷) 🔹۳۵میل (۲.۵*۷.۲۵) 🔹۵۰میل (۲.۵*۵.۵)(۲.۵*۶.۳) 🔹۸۰میل (۲.۲*۸.۴۷)☎️ تلفن:٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤‏https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
01 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 01 بهمن (کد : 54394)

◀️فولاد ظريف▶️📈 انبار اهواز :🔸 فولاد اکسین 🔸#A283GC و #ST37🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲×۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲×طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰ میل (۲*طول) 🔹۱۰۰میل (۲×طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤‏https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
01 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 01 بهمن (کد : 54393)

◀️فولاد ظريف▶️📈انبار اهواز: ST52# ‏🔸فولاد اكسين 🔸🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹٢٠ميل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰ میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) 🔹۱۰۰میل (۲×طول)✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد.📌در صورت توافق فاكتور رسمي صادر مي گردد.☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤‏https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
27 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 27 دی (کد : 54072)

◀️فولاد ظريف▶️📈 انبار اهواز :🔸 فولاد اکسین 🔸#A283GC و #ST37🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲×۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲×طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰ میل (۲*طول) 🔹۱۰۰میل (۲×طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤‏https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
27 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 27 دی (کد : 54071)

◀️فولاد ظريف▶️📈انبار اهواز: ST52# ‏🔸فولاد اكسين 🔸🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹٢٠ميل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰ میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) 🔹۱۰۰میل (۲×طول)✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد.📌در صورت توافق فاكتور رسمي صادر مي گردد.☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤‏https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
26 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 26 دی (کد : 53960)

◀️فولاد ظريف▶️📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37🔸فولاد نورد تهران 🔸🔹۵۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۶۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۷۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۸۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۹۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۰۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۱۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۲۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۳۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🗯✅ بار به صورت سالم بدون موج به شرط ( ST37 ) میباشد . https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
26 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 26 دی (کد : 53959)

◀️فولاد ظريف▶️📈 انبار اهواز :🔸 فولاد اکسین 🔸#A283GC و #ST37🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲×۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲×طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰ میل (۲*طول) 🔹۱۰۰میل (۲×طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤‏https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
26 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 26 دی (کد : 53958)

◀️فولاد ظريف▶️📈انبار اهواز: ST52# ‏🔸فولاد اكسين 🔸🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹٢٠ميل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰ میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) 🔹۱۰۰میل (۲×طول)✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد.📌در صورت توافق فاكتور رسمي صادر مي گردد.☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤‏https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
24 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 24 دی (کد : 53459)

◀️فولاد ظريف▶️📈انبار ایرانمهر : ‏ #A516G70🔸فولاد اكسين 🔸🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۵۰میل (۲*۶)(۲×۱۲)‏ #A516G70 💎 تمامی بار ها در این مجموعه به شرط آنالیز A516G70 بوده و بار درجه یک می باشد 💯 💎✅به صورت موردی ۲*۱۲ موجود است ✅ 🗯موجودی به روز شده مجموعه ی ما (A516G70) در قالب یک پیغام خدمت شما سروران گرامی https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
24 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 24 دی (کد : 53458)

◀️ فولاد ظريف ▶️📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52🔸فولاد اكسين 🔸🔹۸ میل (۲×۶)(۲×۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹️۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲×طول) 🔹۱۰۰ میل (۲*طول)‏ ‏#ST52🔸 فولاد مبارکه 🔸🔹۳میل (۱/۲۵) 🔹۴میل (۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) 💎 تمامی بار ها در این مجموعه به شرط آنالیز ST52 بوده و بار درجه یک می باشد 💯 💎🗯موجودی به روز شده مجموعه ی ما (ST52) در قالب یک پیغام خدمت شما سروران گرامی https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
24 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 24 دی (کد : 53457)

◀️فولاد ظريف▶️📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37🔸فولاد نورد تهران 🔸🔹۵۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۶۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۷۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۸۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۹۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۰۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۱۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۲۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۳۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🗯✅ بار به صورت سالم بدون موج به شرط ( ST37 ) میباشد . https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
24 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 24 دی (کد : 53456)

⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔ توجه توجه ⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔💎💎💎💎 فروش ویژه 💎💎💎💎◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار ایرانمهر :#A516_G70 #A537_CL1 #A537_CL2 #A573_G70🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲/۴۰×۱۲) 🔹۱۸میل (۲*۶)(۲*۶.۸)(۲.۵*۸.۳)(۲*۱۲)(۲.۴*۱۲) 🔹٢٠ميل (۲.۵*۸.۳)(۲.۴*۱۰) 🔹۲۲میل (۲.۶*۶.۵) 🔹۲۳میل (۲*۸.۸۲)(۲.۴*۶.۸۵)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۴میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۶میل (۲.۴*۱۲) 🔹۲۸میل (۲*۶.۴)(۲.۵*۱۲) 🔹۳۰میل (۲.۴*۱۲)(۲.۵*۱۱.۷) 🔹۳۵میل (۲.۵*۷.۲۵) 🔹۵۰میل (۲.۵*۵.۵)(۲.۵*۶.۳) 🔹۸۰میل (۲.۲*۸.۴۷)☎️ تلفن:٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤‏https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
21 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 21 دی (کد : 53227)

◀️ فولاد ظريف ▶️ 📈 انبار تهران (ایرانمهر) : ‏#ST37 🔸آجدار فولاد مبارکه🔸 🔹۳میل (۱/۲۵)(۱/۵)(۱۰۰۰) 🔹۴میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۵میل (۱/۲۵)(۱/۵)(۱۰۰۰) 🔹۶میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۸میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔸آجدار فولاد گیلان 🔸 🔹۳میل (۱۰۰۰) 🔹۴میل (۱۰۰۰) 🔹۶میل (۱۰۰۰) 🔹۸میل (۱/۲۵) 🔹۱۰میل (۱/۲۵) ‏https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
21 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 21 دی (کد : 53226)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار  تهران :  ‏#ST52 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۲۰میل (۱/۵*۶) 🔹٢٥ميل (۱/۵*۶) 🔹٣٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۵×۶) 🔹٤٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۵×۶) 🔹۵۰میل (۱/۵×طول) ‏ 🔺استی ۵۲🔻 https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
21 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 21 دی (کد : 53225)

⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔ توجه توجه ⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔ 💎💎💎💎 فروش ویژه 💎💎💎💎 ◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار ایرانمهر : #A516_G70 #A537_CL1 #A537_CL2 #A573_G70 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۱۸میل (۲*۶)(۲*۶.۸)(۲.۵*۸.۳)(۲*۱۲)(۲.۴*۱۲) 🔹٢٠ميل (۲.۵*۸.۳)(۲.۴*۱۰) 🔹۲۲میل (۲.۶*۶.۵) 🔹۲۳میل (۲*۸.۸۲)(۲.۴*۶.۸۵)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۴میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۶میل (۲.۴*۱۲) 🔹۲۸میل (۲*۶.۴)(۲.۵*۱۲) 🔹۳۰میل (۲.۴*۱۲)(۲.۵*۱۱.۷) 🔹۳۵میل (۲.۵*۷.۲۵) 🔹۵۰میل (۲.۵*۵.۵)(۲.۵*۶.۳) 🔹۸۰میل (۲.۲*۸.۴۷) ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ ‏https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
21 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 21 دی (کد : 53224)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37 🔸فولاد نورد تهران 🔸 🔹۵۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۶۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۷۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۸۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۹۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۰۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۱۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۲۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۳۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🗯✅ بار به صورت سالم بدون موج به شرط ( ST37 ) میباشد . https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
21 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 21 دی (کد : 53223)

◀️ فولاد ظريف ▶️ 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۸ میل (۲×۶)(۲×۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹️۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲×طول) 🔹۱۰۰ میل (۲*طول) ‏ ‏#ST52 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل (۱/۲۵) 🔹۴میل (۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) 💎 تمامی بار ها در این مجموعه به شرط آنالیز ST52 بوده و بار درجه یک می باشد 💯 💎 🗯موجودی به روز شده مجموعه ی ما (ST52) در قالب یک پیغام خدمت شما سروران گرامی https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
18 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 18 دی (کد : 52728)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار  تهران :  ‏#ST52 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۲۰میل (۱/۵*۶) 🔹٢٥ميل (۱/۵*۶) 🔹٣٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۵×۶) 🔹٤٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۵×۶) 🔹۵۰میل (۱/۵×طول) ‏ 🔺استی ۵۲🔻 https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
18 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 18 دی (کد : 52727)

◀️ فولاد ظريف ▶️ 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۸ میل (۲×۶)(۲×۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹️۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲×طول) 🔹۱۰۰ میل (۲*طول) ‏ ‏#ST52 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل (۱/۲۵) 🔹۴میل (۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) 💎 تمامی بار ها در این مجموعه به شرط آنالیز ST52 بوده و بار درجه یک می باشد 💯 💎 🗯موجودی به روز شده مجموعه ی ما (ST52) در قالب یک پیغام خدمت شما سروران گرامی https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
18 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 18 دی (کد : 52726)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈 انبار اهواز : 🔸 فولاد اکسین 🔸 #A283GC و #ST37 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲×۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲×طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰ میل (۲*طول) 🔹۱۰۰میل (۲×طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ ‏https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
18 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 18 دی (کد : 52725)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار اهواز: ST52# ‏ 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹٢٠ميل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰ میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) 🔹۱۰۰میل (۲×طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. 📌در صورت توافق فاكتور رسمي صادر مي گردد. ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ ‏https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
03 آذر، 1401 2 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 03 آذر (کد : 49247)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37_A283_GC 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۶میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۸میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) 🔹۱۰۰میل (۲×طول) ‏ #ST37 🔸 فولاد کاویان 🔸 🔹۲۰میل (۶×۱/۵) 🔹۲۵میل (۶×۱/۵) 🔹۳۰میل (طول×۱/۵) 🔹۵۵میل (طول×۱/۵) 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۸ میل (۱/۸۰) برش مبارکه

ورق گرم (سیاه)
03 آذر، 1401 2 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 03 آذر (کد : 49246)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37 🔸فولاد نورد تهران 🔸 🔹۵۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۶۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۷۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۸۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۹۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۰۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۱۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۲۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۳۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🗯✅ بار به صورت سالم بدون موج به شرط ( ST37 ) میباشد .

ورق گرم (سیاه)
03 آذر، 1401 2 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 03 آذر (کد : 49245)

⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️ توجه توجه ⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️ 💎💎💎💎 فروش ویژه 💎💎💎💎 ◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار ایرانمهر : #A516_G70 #A537_CL1 #A537_CL2 #A573_G70 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۱۸میل (۲*۶)(۲*۶.۸)(۲.۵*۸.۳)(۲*۱۲)(۲.۴*۱۲) 🔹٢٠ميل (۲.۵*۸.۳)(۲.۴*۱۰) 🔹۲۲میل (۲.۶*۶.۵) 🔹۲۳میل (۲*۸.۸۲)(۲.۴*۶.۸۵)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۴میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۶میل (۲.۴*۱۲) 🔹۲۸میل (۲*۶.۴)(۲.۵*۱۲)(۲×۱۲) 🔹۳۰میل (۲.۴*۱۲)(۲.۵*۱۱.۷) 🔹۳۵میل (۲.۵*۷.۲۵) 🔹۵۰میل (۲.۵*۵.۵)(۲.۵*۶.۳) 🔹۸۰میل (۲.۲*۸.۴۷)

ورق گرم (سیاه)
03 آذر، 1401 2 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 03 آذر (کد : 49244)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈 انبار اهواز : 🔸 فولاد اکسین 🔸 #A283GC و #ST37 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲×۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲×طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰ میل (۲*طول) 🔹۱۰۰میل (۲×طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد.

ورق گرم (سیاه)
03 آذر، 1401 2 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 03 آذر (کد : 49243)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار اهواز: ST52# ‏ 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹٢٠ميل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰ میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) 🔹۱۰۰میل (۲×طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. 📌در صورت توافق فاكتور رسمي صادر مي گردد.

ورق گرم (سیاه)
22 آبان، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 22 آبان (کد : 48325)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار اهواز: ST52# ‏ 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹٢٠ميل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰ میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) 🔹۱۰۰میل (۲×طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. 📌در صورت توافق فاكتور رسمي صادر مي گردد.

ورق گرم (سیاه)
22 آبان، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 22 آبان (کد : 48324)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈 انبار اهواز : 🔸 فولاد اکسین 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲×۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲×طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰ میل (۲*طول) 🔹۱۰۰میل (۲×طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد.

ورق گرم (سیاه)
22 آبان، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 22 آبان (کد : 48323)

💎💎💎💎 فروش ویژه 💎💎💎💎 ◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار ایرانمهر : 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۱۸میل (۲*۶)(۲*۶.۸)(۲.۵*۸.۳)(۲*۱۲)(۲.۴*۱۲) 🔹٢٠ميل (۲.۵*۸.۳)(۲.۴*۱۰) 🔹۲۲میل (۲.۶*۶.۵) 🔹۲۳میل (۲*۸.۸۲)(۲.۴*۶.۸۵)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۴میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۶میل (۲.۶*۶)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۸میل (۲*۶.۴)(۲.۵*۱۲)(۲×۱۲) 🔹۳۰میل (۲.۴*۱۲)(۲.۵*۱۱.۷) 🔹۳۵میل (۲.۵*۷.۲۵) 🔹۳۷میل (۲.۴*۷)(۲.۵*۷.۲۵) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲)(۲.۴۵*۹.۰۷) 🔹۵۰میل (۲.۵*۵.۵)(۲.۵*۶.۳) 🔹۸۰میل (۲.۲*۸.۴۷)

×