چت

فولاد ظریف

رضا ظریف محمودیان

66%
جزئیات...

اعلام موجودی فولاد ظریف (رضا ظریف محمودیان) - 791

ورق گرم (سیاه)
22 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 22 آبان (کد : 48322)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37 🔸فولاد نورد تهران 🔸 🔹۵۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۶۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۷۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۸۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۹۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۰۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۱۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۲۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۳۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🗯✅ بار به صورت سالم بدون موج به شرط ( ST37 ) میباشد .

ورق گرم (سیاه)
22 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 22 آبان (کد : 48321)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37_A283_GC 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۶میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۸میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) ‏ #ST37 🔸 فولاد کاویان 🔸 🔹۱۲ میل (۶*۱/۵) 🔹۲۵میل (۶×۱/۵) 🔹۳۰میل (طول×۱/۵) 🔹۵۵میل (۱/۵*طول) 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۸ میل (۱/۸۰) برش مبارکه

ورق گرم (سیاه)
22 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 22 آبان (کد : 48320)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار ایرانمهر : ‏ #A516G70 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۵۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) ‏ #A516G70

ورق گرم (سیاه)
22 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 22 آبان (کد : 48318)

◀️ فولاد ظريف ▶️ 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸️فولاد قطعات🔸️ 🔹۱۲میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) ‏#ST52 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۸ میل (۲×۶)(۲×۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹️۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲×طول) 🔹۱۰۰ میل (۲*طول) ‏ ‏#ST52 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل (۱/۲۵) 🔹۴میل (۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۹/۵ میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵)(۱/۴۷) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۴ میل (۱/۵) 💎 تمامی بار ها در این مجموعه به شرط آنالیز ST52 بوده و بار درجه یک می باشد 💯 💎

ورق گرم (سیاه)
22 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 22 آبان (کد : 48317)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار اهواز: ‏#ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۱۵میل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹۲۰میل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹٢٥ميل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹٣٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) 🔹️۳۵میل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) 🔹٤٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول)

ورق گرم (سیاه)
22 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 22 آبان (کد : 48316)

◀️ فولاد ظريف ▶️ 📈 انبار تهران (ایرانمهر) : ‏#ST37 🔸آجدار فولاد مبارکه🔸 🔹۳میل (۱/۲۵)(۱/۵)(۱۰۰۰) 🔹۴میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۵میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۶میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۸میل (۱/۲۵)(۱/۵)(۱۰۰۰) 🔹۱۰میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔸آجدار فولاد گیلان 🔸 🔹۲/۵میل (۱۰۰۰) 🔹۳میل (۱۰۰۰) 🔹۴میل (۱۰۰۰) 🔹۶میل (۱۰۰۰) 🔹۸میل (۱/۲۵) 🔹۱۰میل (۱/۲۵)

ورق گرم (سیاه)
21 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 21 آبان (کد : 47974)

⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️ توجه توجه ⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️ 💎💎💎💎 فروش ویژه 💎💎💎💎 ◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار ایرانمهر : #A516_G70 #A537_CL1 #A537_CL2 #A573_G70 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۱۸میل (۲*۶)(۲*۶.۸)(۲.۵*۸.۳)(۲*۱۲)(۲.۴*۱۲) 🔹٢٠ميل (۲.۵*۸.۳)(۲.۴*۱۰) 🔹۲۲میل (۲.۶*۶.۵) 🔹۲۳میل (۲*۸.۸۲)(۲.۴*۶.۸۵)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۴میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۶میل (۲.۶*۶)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۸میل (۲*۶.۴)(۲.۵*۱۲)(۲×۱۲) 🔹۳۰میل (۲.۴*۱۲)(۲.۵*۱۱.۷) 🔹۳۵میل (۲.۵*۷.۲۵) 🔹۳۷میل (۲.۴*۷)(۲.۵*۷.۲۵) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲)(۲.۴۵*۹.۰۷) 🔹۵۰میل (۲.۵*۵.۵)(۲.۵*۶.۳) 🔹۸۰میل (۲.۲*۸.۴۷)

ورق گرم (سیاه)
21 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 21 آبان (کد : 47973)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37 🔸فولاد نورد تهران 🔸 🔹۵۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۶۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۷۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۸۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۹۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۰۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۱۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۲۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۳۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🗯✅ بار به صورت سالم بدون موج به شرط ( ST37 ) میباشد .

ورق گرم (سیاه)
21 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 21 آبان (کد : 47972)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37_A283_GC 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۶میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۸میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) ‏ #ST37 🔸 فولاد کاویان 🔸 🔹۱۲ میل (۶*۱/۵) 🔹۲۵میل (۶×۱/۵) 🔹۳۰میل (طول×۱/۵) 🔹۵۵میل (۱/۵*طول) 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۸ میل (۱/۸۰) برش مبارکه 🗯موجودی به روز شده مجموعه ی ما (ST37) در قالب یک پیغام خدمت شما سروران گرامی

ورق گرم (سیاه)
21 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 21 آبان (کد : 47971)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار ایرانمهر : ‏ #A516G70 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۵۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) ‏ #A516G70 💎 تمامی بار ها در این مجموعه به شرط آنالیز A516G70 بوده و بار درجه یک می باشد 💯 💎 ✅به صورت موردی ۲*۱۲ موجود است ✅

ورق گرم (سیاه)
21 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 21 آبان (کد : 47970)

◀️ فولاد ظريف ▶️ 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸️فولاد قطعات🔸️ 🔹۱۲میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) ‏#ST52 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۸ میل (۲×۶)(۲×۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹️۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲×طول) 🔹۱۰۰ میل (۲*طول) ‏ ‏#ST52 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل (۱/۲۵) 🔹۴میل (۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۹/۵ میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵)(۱/۴۷) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۴ میل (۱/۵) 💎 تمامی بار ها در این مجموعه به شرط آنالیز ST52 بوده و بار درجه یک می باشد 💯 💎 🗯موجودی به روز شده مجموعه ی ما (ST52) در قالب یک پیغام خدمت شما سروران گرامی

ورق گرم (سیاه)
21 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 21 آبان (کد : 47969)

◀️ فولاد ظريف ▶️ 📈 انبار تهران (ایرانمهر) : ‏#ST37 🔸آجدار فولاد مبارکه🔸 🔹۳میل (۱/۲۵)(۱/۵)(۱۰۰۰) 🔹۴میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۵میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۶میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۸میل (۱/۲۵)(۱/۵)(۱۰۰۰) 🔹۱۰میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔸آجدار فولاد گیلان 🔸 🔹۲/۵میل (۱۰۰۰) 🔹۳میل (۱۰۰۰) 🔹۴میل (۱۰۰۰) 🔹۵میل (۱۰۰۰) 🔹۶میل (۱۰۰۰) 🔹۸میل (۱/۲۵) 🔹۱۰میل (۱/۲۵)

ورق گرم (سیاه)
21 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 21 آبان (کد : 47968)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار اهواز: ‏#ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۱۵میل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹۲۰میل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹٢٥ميل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹٣٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) 🔹️۳۵میل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) 🔹٤٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول)

ورق گرم (سیاه)
16 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 16 آبان (کد : 47397)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37 🔸فولاد نورد تهران 🔸 🔹۵۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۶۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۷۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۸۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۹۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۰۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۱۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۲۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🔹۱۳۰ میل (۱/۵ ×۶_۷) 🗯✅ بار به صورت سالم بدون موج به شرط ( ST37 ) میباشد .

ورق گرم (سیاه)
16 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 16 آبان (کد : 47396)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37_A283_GC 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۶میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۸میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) ‏ #ST37 🔸 فولاد کاویان 🔸 🔹۱۲ میل (۶*۱/۵) 🔹۲۵میل (۶×۱/۵) 🔹۳۰میل (طول×۱/۵) 🔹۵۵میل (۱/۵*طول) 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۸ میل (۱/۸۰) برش مبارکه

ورق گرم (سیاه)
16 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 16 آبان (کد : 47395)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار ایرانمهر : ‏ #A516G70 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۵۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) ‏ #A516G70 💎 تمامی بار ها در این مجموعه به شرط آنالیز A516G70 بوده و بار درجه یک می باشد 💯 💎 ✅به صورت موردی ۲*۱۲ موجود است ✅

ورق گرم (سیاه)
16 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 16 آبان (کد : 47394)

◀️ فولاد ظريف ▶️ 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸️فولاد قطعات🔸️ 🔹۱۲میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) ‏#ST52 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۸ میل (۲×۶)(۲×۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹️۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲×طول) 🔹۱۰۰ میل (۲*طول) ‏ ‏#ST52 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل (۱/۲۵) 🔹۴میل (۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۹/۵ میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵)(۱/۴۷) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۴ میل (۱/۵) 💎 تمامی بار ها در این مجموعه به شرط آنالیز ST52 بوده و بار درجه یک می باشد 💯 💎

ورق گرم (سیاه)
16 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 16 آبان (کد : 47393)

◀️ فولاد ظريف ▶️ 📈 انبار تهران (ایرانمهر) : ‏#ST37 🔸آجدار فولاد مبارکه🔸 🔹۳میل (۱/۲۵)(۱/۵)(۱۰۰۰) 🔹۴میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۵میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۶میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۸میل (۱/۲۵)(۱/۵)(۱۰۰۰) 🔹۱۰میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔸آجدار فولاد گیلان 🔸 🔹۲/۵میل (۱۰۰۰) 🔹۳میل (۱۰۰۰) 🔹۴میل (۱۰۰۰) 🔹۵میل (۱۰۰۰) 🔹۶میل (۱۰۰۰) 🔹۸میل (۱/۲۵) 🔹۱۰میل (۱/۲۵)

ورق گرم (سیاه)
16 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 16 آبان (کد : 47392)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار اهواز: ‏#ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۱۵میل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹۲۰میل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹٢٥ميل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹٣٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) 🔹️۳۵میل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) 🔹٤٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول)

میلگرد
27 مهر، 1401 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 27 مهر (کد : 45883)

فولاد ظريف انبار تهران (ایرانمهر) : ST37 آجدار فولاد مبارکه ۳میل (۱/۲۵)(۱/۵)(۱۰۰۰) ۴میل (۱/۲۵)(۱/۵) ۵میل (۱/۲۵)(۱/۵) ۶میل (۱/۲۵)(۱/۵) ۸میل (۱/۲۵)(۱/۵)(۱۰۰۰) ۱۰میل (۱/۲۵)(۱/۵) آجدار فولاد گیلان ۲/۵میل (۱۰۰۰) ۳میل (۱۰۰۰) ۴میل (۱۰۰۰) ۵میل (۱۰۰۰) ۶میل (۱۰۰۰) ۸میل (۱/۲۵) ۱۰میل (۱/۲۵)

ورق گرم (سیاه)
27 مهر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 27 مهر (کد : 45882)

فولاد ظريف انبار اهواز: ST37 فولاد کاویان ۱۵میل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) ۲۰میل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) ٢٥ميل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) ٣٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) ۳۵میل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) ٤٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول)

ورق گرم (سیاه)
24 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 24 شهریور (کد : 44409)

#فولاد_ظریف 💥عرضه کننده تخصصی ورق فولادی(سیاه) ⭕️اکسین، مبارکه، کاویان، گیلان، خرم آباد، قطعات، ورق آجدار و CK45 ✅A283 ✅A516 ✅ST37 ✅ST52 🔝تخصص ما ، ظرافت كار ماست🔝 ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
23 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 23 شهریور (کد : 44257)

#فولاد_ظریف ⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️ توجه توجه ⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️ 💎💎💎💎 فروش ویژه 💎💎💎💎 ◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار ایرانمهر : #A516_G70 #A537_CL1 #A537_CL2 #A573_G70 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶) (۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۱۲) 🔹۱۴میل (۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲.۴*۱۲) 🔹۱۶میل (۲*۶) 🔹۱۸میل (۲*۶)(۲*۶.۸)(۲.۵*۸.۳)(۲*۱۲)(۲.۴*۱۲) 🔹٢٠ميل (۲.۵*۷)(۲.۵*۷.۲۵)(۲.۵*۸.۳)(۲.۴*۵)(۲.۵*۶)(۲.۴*۱۰)(۲.۵*۱۲) 🔹۲۲میل (۲.۴*۱۲)(۲.۵*۴)(۲.۶*۶.۵) 🔹۲۳میل (۲*۸.۸۲)(۲.۴*۶.۸۵)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۴میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۶میل (۲.۶*۶)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۸میل (۲*۶.۴)(۲.۵*۱۲) 🔹۳۰میل (۲.۴*۱۲)(۲.۵*۱۱.۷) 🔹۳۵میل (۲.۵*۷.۲۵) 🔹۳۷میل (۲.۴*۷)(۲.۵*۷.۲۵) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲)(۲.۴۵*۹.۰۷) 🔹۵۰میل (۲.۵*۵.۵)(۲.۵*۶.۳) 🔹۷۵میل (۲.۵*۸.۴۵) 🔹۸۰میل (۲.۲*۸.۴۷) 🔝تخصص ما ، ظرافت كار ماست🔝 ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
22 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 22 شهریور (کد : 44011)

#فولاد_ظریف 📈 انبار تهران (ایرانمهر) : ‏#ST37 🔸آجدار فولاد مبارکه🔸 🔹۳میل (۱/۲۵)(۱/۵)(۱۰۰۰) 🔹۴میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۵میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۶میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۸میل (۱/۲۵)(۱/۵)(۱۰۰۰) 🔹۱۰میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔸آجدار فولاد گیلان 🔸 🔹۲/۵میل (۱۰۰۰) 🔹۴میل (۱۰۰۰) 🔹۵میل (۱۰۰۰) 🔹۶میل (۱۰۰۰) 🔹۸میل (۱/۲۵) 🔹۱۰میل (۱/۲۵) ****** 📈انبار تهران : ‏ #هاردوکس SIDUR450_500 🔸اروپایی🔸 🔹۸ میل (۲×۶) 🔹۱۰ میل (۲×۶) 🔹۱۲ میل (۲×۶) 🔹۱۵ میل (۲×۶) 🔹۲۰ میل (۲×۶) 🔹۲۵ میل (۲×۶) 🔹۳۰ میل (۲×۶) 🔹۴۰ میل (۲×۶) قیمت مناسب 📣 **** 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰ میل (۱/۲۰×۶)(۱/۲۵×۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) ❌قیمت مناسب❌ 🔝تخصص ما ، ظرافت كار ماست🔝 ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
21 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 21 شهریور (کد : 43809)

📈انبار اهواز: ‏#ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۱۵میل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹۲۰میل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹٢٥ميل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹٣٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) 🔹۳۵میل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) 🔹٤٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) ***** 📈 انبار تهران (ایرانمهر) : ‏#ST37 🔸آجدار فولاد مبارکه🔸 🔹۳میل (۱/۲۵)(۱/۵)(۱۰۰۰) 🔹۴میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۵میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۶میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۸میل (۱/۲۵)(۱/۵)(۱۰۰۰) 🔹۱۰میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔸آجدار فولاد گیلان 🔸 🔹۲/۵میل (۱۰۰۰) 🔹۴میل (۱۰۰۰) 🔹۵میل (۱۰۰۰) 🔹۶میل (۱۰۰۰) 🔹۸میل (۱/۲۵) 🔹۱۰میل (۱/۲۵)

ورق گرم (سیاه)
21 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 21 شهریور (کد : 43808)

⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️ توجه توجه ⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️ 💎💎💎💎 فروش ویژه 💎💎💎💎 ◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار ایرانمهر : #A516_G70 #A537_CL1 #A537_CL2 #A573_G70 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶) (۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۱۲) 🔹۱۴میل (۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲.۴*۱۲) 🔹۱۶میل (۲*۶) 🔹۱۸میل (۲*۶)(۲*۶.۸)(۲.۵*۸.۳)(۲*۱۲)(۲.۴*۱۲) 🔹٢٠ميل (۲.۵*۷)(۲.۵*۷.۲۵)(۲.۵*۸.۳)(۲.۴*۵)(۲.۵*۶)(۲.۴*۱۰)(۲.۵*۱۲) 🔹۲۲میل (۲.۴*۱۲)(۲.۵*۴)(۲.۶*۶.۵) 🔹۲۳میل (۲*۸.۸۲)(۲.۴*۶.۸۵)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۴میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۶میل (۲.۶*۶)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۸میل (۲*۶.۴)(۲.۵*۱۲) 🔹۳۰میل (۲.۴*۱۲)(۲.۵*۱۱.۷) 🔹۳۵میل (۲.۵*۷.۲۵) 🔹۳۷میل (۲.۴*۷)(۲.۵*۷.۲۵) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲)(۲.۴۵*۹.۰۷) 🔹۵۰میل (۲.۵*۵.۵)(۲.۵*۶.۳) 🔹۷۵میل (۲.۵*۸.۴۵) 🔹۸۰میل (۲.۲*۸.۴۷)

ورق گرم (سیاه)
20 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 شهریور (کد : 43724)

#فولاد_ظریف 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰میل (۱/۲۰×۶)(۱/۲۵×۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰۶)(۱/۲۵۶) ‏#ST52 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۸ میل (۲×۶)(۲×۱۲) 🔹۱۰میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۱۲میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۱۵میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۲۰میل (۲۶)(۲۱۲)(۱/۵×۶) 🔹۲۵میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۳۰میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲×طول) 🔹۱۰۰میل (۲*طول) ‏ ‏#ST52 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل (۱/۲۵) 🔹۴میل (۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۹/۵ میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵ میل (۱/۵) 🔝تخصص ما ، ظرافت كار ماست🔝 ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

فلزات آلیاژی
20 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 20 شهریور (کد : 43723)

#فولاد_ظریف 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰میل (۱/۲۰×۶)(۱/۲۵×۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰۶)(۱/۲۵۶) ‏#ST52 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۸ میل (۲×۶)(۲×۱۲) 🔹۱۰میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۱۲میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۱۵میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۲۰میل (۲۶)(۲۱۲)(۱/۵×۶) 🔹۲۵میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۳۰میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲×طول) 🔹۱۰۰میل (۲*طول) ‏ ‏#ST52 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل (۱/۲۵) 🔹۴میل (۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۹/۵ میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵ میل (۱/۵) 🔝تخصص ما ، ظرافت كار ماست🔝 ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
19 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 19 شهریور (کد : 43531)

#فولاد_ظریف ۶ میل (۱/۲۵) ST33 مبارکه تحویلی خوش قیمت ✅📍📌📣 ****** 📈انبار ایرانمهر : ‏ #A516G70 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۸ میل (۲×۶)(۲×۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۵۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) ‏ #A516G70 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵ میل (۱/۵) 📈انبار تهران : ‏ #CK45 🔸فابریک چینی🔸 🔹۳ میل (۱/۵×۶) 🔹۴ میل (۱/۵×۶) 🔹۵ میل (۱/۵×۶) 🔹۸ میل (۱/۵×۶) قیمت مناسب 📣✅ 🔝تخصص ما ، ظرافت كار ماست🔝 ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
17 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 17 شهریور (کد : 43458)

#فولاد_ظریف 💥عرضه کننده تخصصی ورق فولادی(سیاه) ⭕️اکسین، مبارکه، کاویان، گیلان، خرم آباد، قطعات، ورق آجدار و CK45 ✅A283 ✅A516 ✅ST37 ✅ST52 🔝تخصص ما ، ظرافت كار ماست🔝 ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

×