چت

فولاد ظریف

رضا ظریف محمودیان

66%
جزئیات...

اعلام موجودی فولاد ظریف (رضا ظریف محمودیان) - 791

ورق گرم (سیاه)
05 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 05 خرداد (کد : 17480)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار اهواز: ‏#ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۱۲میل (۱/۵*۶) 🔹۱۵میل (۱۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٠ميل (۱۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٥ميل (۱۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٣٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹️۳۵میل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹٤٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) ‏https://t.me/ZarifMetal ٠٢١٣٣٩٠٦١٠٤ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤

ورق گرم (سیاه)
04 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 04 خرداد (کد : 17431)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران ایرانمهر : ‏ ‏#ST52 🔸فولاد خرم اباد (ایرانمهر)🔸 🔹۲۰میل (۶*۱/۲۵) 🔹۲۵میل (۶*۱/۲۵) 🔸ورق خارجی 🔸 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) ✅ فروش ویژه ✅ https://t.me/ZarifMetal ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL

ورق گرم (سیاه)
04 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 04 خرداد (کد : 17430)

◀️ فولاد ظريف ▶️ ⭐️⭐️⭐️فروش ویژه ⭐️⭐️⭐️ 📈 انبار ایرانمهر : ‏#CK45 🔸 فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰ میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹٢٠ميل (٢*۶) 🔹٢٥ميل (٢*۶) 🔹٣٠ميل (٢*۶) 🔹٤٠ميل (٢*۶) 📌در صورت توافق فاكتور رسمي صادر مي گردد. ☎️ تلفن: ٠٢١٣٣٩٠٦١٠٤ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤

ورق گرم (سیاه)
04 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 04 خرداد (کد : 17429)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار اهواز: ‏#ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۱۲میل (۱/۵*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٠ميل (۱/۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٥ميل (۱۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٣٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹️۳۵میل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹٤٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) ‏https://t.me/ZarifMetal ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL

ورق گرم (سیاه)
03 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 03 خرداد (کد : 17385)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران ایرانمهر : ‏ ‏#ST52 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل (۱/۲۵) 🔹۴میل (۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) https://t.me/ZarifMetal ٠٢١٣٣٩٠٦١٠٤ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤

ورق گرم (سیاه)
03 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 03 خرداد (کد : 17384)

◀️ فولاد ظريف ▶️ ⭐️⭐️⭐️فروش ویژه ⭐️⭐️⭐️ 📈 انبار ایرانمهر : ‏#CK45 🔸 فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰ میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹٢٠ميل (٢*۶) 🔹٢٥ميل (٢*۶) 🔹٣٠ميل (٢*۶) 🔹٤٠ميل (٢*۶) 📌در صورت توافق فاكتور رسمي صادر مي گردد. ☎️ تلفن: ٠٢١٣٣٩٠٦١٠٤ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ https://t.me/ZarifMetal ٠٢١٣٣٩٠٦١٠٤ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤

ورق گرم (سیاه)
03 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 03 خرداد (کد : 17383)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار اهواز: ‏#ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۱۲میل (۱/۵*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٠ميل (۱/۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٥ميل (۱۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٣٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹️۳۵میل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹٤٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) ‏https://t.me/ZarifMetal ٠٢١٣٣٩٠٦١٠٤ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤

ورق گرم (سیاه)
02 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 02 خرداد (کد : 17344)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار اهواز: ‏#ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۱۲میل (۱/۵*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٠ميل (۱/۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٥ميل (۱۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٣٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹️۳۵میل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹٤٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) ‏https://t.me/ZarifMetal ٢١٣٣٩٠٦١٠٤ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤

ورق گرم (سیاه)
02 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 02 خرداد (کد : 17343)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران ایرانمهر : #ST37 🔸فولاد گیلان🔸 🔹۶میل (۱۰۰۰) 🔹۸میل (۱/۲۵) 🔹۱۰میل (۱/۲۵) 🔹۳۰میل (۶*۱۰۰۰) 📈انبار کارخانه : 🔹۶میل (۱۰۰۰) 🔹۸میل (۱/۲۵) 🔹۱۰میل (۱/۲۵) 🔹۱۲میل (۱/۲۵) https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
02 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 02 خرداد (کد : 17342)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار اهواز: ‏ST52# 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹٢٠ميل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) ⭐️⭐️⭐️ قیمت مناسب ⭐️⭐️⭐️ 📌در صورت توافق فاكتور رسمي صادر مي گردد. ☎️ تلفن: ٠٢١٣٣٩٠٦١٠٤ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ ‏https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
01 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 01 خرداد (کد : 17308)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران ایرانمهر : ‏ #ST37 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۶میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۸میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۲/۵میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) 🔹۱۰۰میل (۲*طول) ٠٢١٣٣٩٠٦١٠٤ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤

ورق گرم (سیاه)
01 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 01 خرداد (کد : 17307)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار اهواز: ‏#ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۱۲میل (۱/۵*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٠ميل (۱/۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٥ميل (۱۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٣٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹️۳۵میل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹٤٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) ٠٢١٣٣٩٠٦١٠٤ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤

ورق گرم (سیاه)
30 اردیبهشت، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 30 اردیبهشت (کد : 17294)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران ایرانمهر : ‏ #ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۸میل (۶*۱/۲۵) 🔹۱۲میل (۶*۱/۵) 🔹۱۵میل (۶*۱/۵) 🔹۶۰میل (۱۲*۱/۵) https://t.me/ZarifMetal ٠٢١٣٣٩٠٦١٠٤ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤

ورق گرم (سیاه)
30 اردیبهشت، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 30 اردیبهشت (کد : 17293)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار اهواز: ‏#ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۱۲میل (۱/۵*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٠ميل (۱/۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٥ميل (۱۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٣٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹️۳۵میل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹٤٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) ‏https://t.me/ZarifMetal ٠٢١٣٣٩٠٦١٠٤ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤

ورق گرم (سیاه)
29 اردیبهشت، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 29 اردیبهشت (کد : 17264)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران ایرانمهر : #ST37 🔸فولاد گیلان🔸 🔹۶میل (۱۰۰۰) 🔹۸میل (۱/۲۵) 🔹۱۰میل (۱/۲۵) 🔹۳۰میل (۶*۱۰۰۰) https://t.me/ZarifMetal ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤

ورق گرم (سیاه)
29 اردیبهشت، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 29 اردیبهشت (کد : 17263)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار اهواز: ‏#ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۱۲میل (۱/۵*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٠ميل (۱/۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٥ميل (۱۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٣٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹️۳۵میل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹٤٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) https://t.me/ZarifMetal ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954

ورق گرم (سیاه)
28 اردیبهشت، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 28 اردیبهشت (کد : 17222)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار اهواز: ‏#ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۱۲میل (۱/۵*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٠ميل (۱/۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٥ميل (۱۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٣٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹️۳۵میل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹٤٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) ☎️ تلفن: ٠٢١٣٣٩٠٦١٠٤ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ ‏https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
28 اردیبهشت، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 28 اردیبهشت (کد : 17221)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران (ایرانمهر): ‏#ST37 🔸آجدار فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل(۱/۲۵)(۱/۵) 🔹️۴میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹️۵میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹️۶میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۸میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔸اجدار فولاد گیلان🔸 🔹۵میل (۱۰۰۰) ☎️ تلفن: ٠٢١٣٣٩٠٦١٠٤ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ ‏https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
27 اردیبهشت، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 27 اردیبهشت (کد : 17169)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران (ایرانمهر): ‏#ST37 🔸آجدار فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل(۱/۲۵)(۱/۵)(۱۰۰۰) 🔹️۴میل (۱/۲۵)(۱/۵)(۱۰۰۰) 🔹️۵میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹️۶میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۸میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔸اجدار فولاد گیلان🔸 🔹۵میل (۱۰۰۰) ‏https://t.me/ZarifMetal ☎️ تلفن: ٠٢١٣٣٩٠٦١٠٤ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤

ورق گرم (سیاه)
27 اردیبهشت، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 27 اردیبهشت (کد : 17168)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار اهواز: ‏#ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۱۲میل (۱/۵*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٠ميل (۱/۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٥ميل (۱۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٣٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹️۳۵میل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹٤٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) ‏https://t.me/ZarifMetal ☎️ تلفن: ٠٢١٣٣٩٠٦١٠٤ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤

ورق گرم (سیاه)
26 اردیبهشت، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 26 اردیبهشت (کد : 17133)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران ایرانمهر : #ST37 🔸فولاد گیلان🔸 🔹۶میل (۱۰۰۰) 🔹۸میل (۱/۲۵) 🔹۳۰میل (۶*۱۰۰۰) https://t.me/ZarifMetal ☎️ تلفن: ٠٢١٣٣٩٠٦١٠٤ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤

ورق گرم (سیاه)
26 اردیبهشت، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 26 اردیبهشت (کد : 17132)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار اهواز: ‏#ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۱۲میل (۱/۵*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٠ميل (۱/۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٥ميل (۱۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٣٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹️۳۵میل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹٤٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) https://t.me/ZarifMetal ☎️ تلفن: ٠٢١٣٣٩٠٦١٠٤ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤

ورق گرم (سیاه)
25 اردیبهشت، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 25 اردیبهشت (کد : 17072)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار اهواز: ‏#ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۱۲میل (۱/۵*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٠ميل (۱/۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٢٥ميل (۱۲۵*۶)(۱/۵*۶) 🔹٣٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹۳۵میل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) 🔹٤٠ميل (۱۲۵*طول)(۱/۵*طول)(۱/۵*۶) ‏https://t.me/ZarifMetal ☎️ تلفن: ٠٢١٣٣٩٠٦١٠٤ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤

ورق گرم (سیاه)
22 اردیبهشت، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 22 اردیبهشت (کد : 17033)

◀️ فولاد ظريف ▶️ ⭐⭐⭐فروش ویژه ⭐⭐⭐ 📈 انبار ایرانمهر : ‏#CK45 🔸 فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰ میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹٢٠ميل (٢*۶) 🔹٢٥ميل (٢*۶) 🔹٣٠ميل (٢*۶) 🔹٤٠ميل (٢*۶) 📌در صورت توافق فاكتور رسمي صادر مي گردد. ☎️ تلفن: ٠٢١٣٣٩٠٦١٠٤ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ ‏https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
21 اردیبهشت، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 21 اردیبهشت (کد : 16990)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران ایرانمهر : ‏#ST52 🔸فولاد اكسين(ایرانمهر)🔸 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲)(۲*۸) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹٢٠ميل (٢*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹٣٥ميل (٢*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (٢*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹️۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) https://t.me/ZarifMetal ◀️ فولاد ظريف ▶️ ⭐️⭐️⭐️فروش ویژه ⭐️⭐️⭐️ 📈 انبار ایرانمهر : ‏#CK45 🔸 فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰ میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹٢٠ميل (٢*۶) 🔹٢٥ميل (٢*۶) 🔹٣٠ميل (٢*۶) 🔹٤٠ميل (٢*۶) 📌در صورت توافق فاكتور رسمي صادر مي گردد. ☎️ تلفن: ٠٢١٣٣٩٠٦١٠٤ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ ‏https://t.me/ZarifMetal

تیرآهن
21 اردیبهشت، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 21 اردیبهشت (کد : 16989)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران(ایرانمهر): 🧱تیـ‌‌‌ـــــــر آهـــــــن🧱 سایز ١٤ ✅ سایز ١٦ ✅ سایز ٢٠ ✅ سایز ٢٤ ✅ سایز۲۷ ✅ سایز ٣٠ ✅ 📛١٢متري📛 ⚠️ذوبي⚠️ ‏https://t.me/ZarifMetal

تیرآهن
20 اردیبهشت، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 20 اردیبهشت (کد : 16933)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران(ایرانمهر): 🧱تیـ‌‌‌ـــــــر آهـــــــن🧱 سایز ١٤ ✅ سایز ١٦ ✅ سایز ٢٠ ✅ سایز ٢٤ ✅ سایز۲۷ ✅ سایز ٣٠ ✅ 📛١٢متري📛 ⚠️ذوبي⚠️ ‏https://t.me/ZarifMetal

ورق گرم (سیاه)
20 اردیبهشت، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 اردیبهشت (کد : 16932)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران (ایرانمهر): ‏#ST37 🔸آجدار فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل(۱/۲۵)(۱/۵)(۱۰۰۰) 🔹۴میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۵میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۶میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۸میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔸اجدار فولاد گیلان🔸 🔹۵میل (۱۰۰۰) 📈انبار اهواز: ‏#ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۱۲میل (۱/۵*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۵۶)(۱/۵۶) 🔹٢٠ميل (۱/۲۵۶)(۱/۵۶) 🔹٢٥ميل (۱۲۵۶)(۱/۵۶) 🔹٣٠ميل (۱۲۵طول)(۱/۵طول)(۱/۵*۶) 🔹۳۵میل (۱۲۵طول)(۱/۵طول)(۱/۵*۶) 🔹٤٠ميل (۱۲۵طول)(۱/۵طول)(۱/۵*۶) 📈انبار تهران : ‏#ST37 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۲میل (۱/۲۰*۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۰*۶) 📈انبار تهران ایرانمهر : ‏ #ST37 🔸فولاد اصفهان🔸 🔹۲۵میل (۶*۱) 🔸فولاد خرم آباد🔸 🔹۱۵میل (۱/۲۵*۶) 🔹۲۵میل(۱/۲۵*۴-۶) 🔹۳۰میل (۱/۲۵*۶) 🔹۳۵میل (۱/۲۵*۶) 🔹۴۰میل (۱/۲۵*طول) 🔹۶۰میل (۱/۲۵*طول) 📈انبار تهران ایرانمهر : ‏ #ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۱۲میل (۶*۱/۵) 🔹۱۵میل (۶*۱/۵) 🔹۲۰میل (۶*۱/۰۵) 🔹۲۵میل (۶۱/۲۵)(۶۱/۵) 🔹۶۰میل (۱۲*۱/۵) 📈انبار تهران ایرانمهر : ‏#ST52 🔸فولاد اكسين(ایرانمهر)🔸 🔹۱۰میل (۲۶)(۲۱۲)(۲*۸) 🔹۱۲میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۱۵میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹٢٠ميل (٢۶)(۲۱۲) 🔹۲۵میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹٣٥ميل (٢۶)(۲۱۲) 🔹۴۰میل (٢۶)(۲۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 📈انبار تهران ایرانمهر : ‏ #ST37 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۶میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۸میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۲/۵میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۲۰میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۴۰میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۴۵میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۸۰میل (۲*طول) 📈انبار تهران (ایرانمهر): ‏#ST37 🔸 فولاد اکسین 🔸 🔹۲۰میل (۱۲×۲/۲۰) 🔹۳۵میل (۱۲×۲/۲۰)

ورق گرم (سیاه)
19 اردیبهشت، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 19 اردیبهشت (کد : 16894)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران (ایرانمهر): ‏#ST37 🔸آجدار فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل(۱/۲۵)(۱/۵)(۱۰۰۰) 🔹️۴میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹️۵میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹️۶میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۸میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔸اجدار فولاد گیلان🔸 🔹۵میل (۱۰۰۰) ‏https://t.me/ZarifMetal

تیرآهن
19 اردیبهشت، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 19 اردیبهشت (کد : 16893)

◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار تهران(ایرانمهر): 🧱تیـ‌‌‌ـــــــر آهـــــــن🧱 سایز ١٤ ✅ سایز ١٦ ✅ سایز ٢٠ ✅ سایز ٢٤ ✅ سایز۲۷ ✅ سایز ٣٠ ✅ 📛١٢متري📛 ⚠️ذوبي⚠️ ‏https://t.me/ZarifMetal

×