عصر فولاد کاویان

بهزاد مصلایی پور یزدی

62%
جزئیات...

اعلام موجودی عصر فولاد کاویان (بهزاد مصلایی پور یزدی) - 3654

ورق گرم (سیاه)
31 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 31 اردیبهشت (کد : 59804)

✅ ورق مبارکه آجدار 🔘 فـــــــــــــــــــــروش ویــــــــــــــــــــــژه 🔴 8 میل عرض 1250 اجدار 🔴10 میل عرض 1250 اجدار 🚚 تهران پای برش

فلزات آلیاژی
29 اردیبهشت، 1401 2 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 29 اردیبهشت (کد : 39890)

شرکت عصر فولاد کاویان با بیش از نیم قرن سابقه در زمینه آهن آلات ساختمانی و صنعتی. ورق مباررکه برشکاری تامین انواع ورق گرم اکسین . مبارکه . گیلان .کاویان انواع ورقهای چینی ورقهای آلیاژی ck . mo . a516 ورقهای آجدار

ورق گرم (سیاه)
29 اردیبهشت، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 29 اردیبهشت (کد : 39889)

شرکت عصر فولاد کاویان با بیش از نیم قرن سابقه در زمینه آهن آلات ساختمانی و صنعتی. ورق مباررکه برشکاری تامین انواع ورق گرم اکسین . مبارکه . گیلان .کاویان انواع ورقهای چینی ورقهای آلیاژی ck . mo . a516 ورقهای آجدار

ورق گرم (سیاه)
29 اردیبهشت، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 22 شهریور (کد : 27237)

عصر فولاد ♦️ورق آجدار🔸 ————————————-——— 🟡 3میل عر ض 150 🟡 3میل عر ض 125 🟡 8میل عرض 125 🚚تهران -اصفهان ☎️:021-91690098 (303) ☎️: 22752000

ورق گرم (سیاه)
29 اردیبهشت، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 08 شهریور (کد : 25711)

🔶ST37🔶 ....................................................................................... ورق3میل عرض 1500 ورق4 میل عرض 1500 ورق 6 میل عرض 1500 ورق 12 میل عرض 1500 ورق 15 میل عرض 1500 ------------------------- ☎️021-38452 ☎️22752000

ورق روغنی (سرد)
29 اردیبهشت، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 08 شهریور (کد : 25710)

♦️ورق روغنی چینی🔸فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروش ویـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــژه ————————————-————— 🟡 60*1000 اصفهان تهران ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گرم (سیاه)
29 اردیبهشت، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 02 شهریور (کد : 25138)

♦️ورق مبارکه🔸st33 ————————————-————— 🟡 3.3*1515 🚚 تحویلی ☎️:021-91690098 (300) ☎️: 22752000

ورق گرم (سیاه)
29 اردیبهشت، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 31 مرداد (کد : 24842)

♦️ورق مبارکه🔸st33 ————————————-————— 🟡 4*75 🟡 4*85 🟡 4.5*1020 ☎️:021-91690098 (300) ☎️: 22752000

ورق روغنی (سرد)
20 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 20 مرداد (کد : 24520)

♦️ورق روغنی غرب🔸 ————————————-————— 🟡 80*1250 🟡90*1250 st 37 اصفهان تهران ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گرم (سیاه)
20 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 مرداد (کد : 24519)

🔷🔷ورق آجدار 🔷🔷 --------------------------------------------------------------- 🟡3*1250 🟡3*1500 🟡8*1250 --------------------------------- ☎️:021-91690098 (303) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452 ♦️ سیاه مبارکه🔸st33 ————————————-————— 🟡 4*75 🟡 4*85 🚚 تهران ☎️: 22752000

ورق گرم (سیاه)
18 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 18 مرداد (کد : 24243)

♦️ سیاه مبارکه🔸st33 ————————————-————— 🟡 5.3*1035 🟡 5.3*1429 🚚 تهران ♦️ سیاه مبارکه🔸st33 ————————————-————— 🟡 3.8*1500 🟡 3.3*1515 🚚 تهران ♦️ورق فابریک مبارکه🔸st52 ————————————-————— 🟡 5میل 150*6 انبار تک متال ♦️ورق فابریک مبارکه🔸st52 ————————————-————— 🟡 8میل 150*6 انبار تک متال ♦️ورق گیلان ————————————-————— 🟡 8 *125 🟡 10 *125 انبار پایتخت ♦️ سیاه مبارکه🔸st33 ————————————-————— 🟡 4*75 🟡 4*85 🚚 تهران ☎️: 22752000

ورق گالوانیزه و رنگی
18 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 18 مرداد (کد : 24242)

♦️ورق گالوانیزه تاراز🔸فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروش ویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــژه ————————————-————— 🟡 40*1000 انبار تهران ظرفیت رول ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق روغنی (سرد)
18 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 18 مرداد (کد : 24241)

♦️ورق روغنی غرب🔸 ————————————-————— 🟡 80*1250 🟡90*1250 st 37 اصفهان تهران ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گرم (سیاه)
17 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 17 مرداد (کد : 24029)

♦️ورق گیلان ————————————-————— 🟡 8 *125 🟡 10 *125 ♦️ سیاه مبارکه🔸st37 ————————————-————— 2.5شیت 1.25*2.5 3شیت 1.25*2.5 ☎️: 22752000

ورق گرم (سیاه)
16 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 16 مرداد (کد : 23865)

♦️ سیاه مبارکه🔸st33 ————————————-————— 🟡 5.3*1035 🟡 5.3*1429 🚚 تهران ☎️: 22752000

ورق روغنی (سرد)
16 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 16 مرداد (کد : 23864)

♦️ورق روغنی فولاد غرب🔸 ————————————-————— 🟡 1/25*1250 اصفهان تک رول ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق روغنی (سرد)
13 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 13 مرداد (کد : 23590)

♦️ورق ابعادی روغنی فولاد مبارکه🔸 ————————————-————— 🟡 60*1000*1580 ظرفیت قیمت مناسب تهران اصفهان ♦️ورق روغنی غرب🔸 ————————————-————— 🟡 80*1250 🟡90*1250 st 37 ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گالوانیزه و رنگی
13 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 13 مرداد (کد : 23589)

♦️ورق گالوانیزه تاراز🔸 ————————————-————— 🟡 40*1000 انبار تهران ظرفیت رول ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق روغنی (سرد)
12 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 12 مرداد (کد : 23411)

♦️ورق ابعادی روغنی فولاد مبارکه🔸 ————————————-————— 🟡 60*1000*1580 ظرفیت تهران اصفهان ♦️ورق روغنی غرب🔸 ————————————-————— 🟡 80*1250 🟡90*1250 st 37 اصفهان تهران ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گالوانیزه و رنگی
12 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 12 مرداد (کد : 23410)

♦️ورق رنگی فولاد مبارکه🔸 ————————————-————— 🟡 48*1250 ابی *قرمز ♦️ورق گالوانیزه تاراز🔸 ————————————-————— 🟡 40*1000 انبار تهران ظرفیت رول ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گرم (سیاه)
12 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 12 مرداد (کد : 23409)

🔷🔷ورق آجدار 🔷🔷 ----------------------------------------------------------------------------- 🟡3*1250 🟡3*1500 🟡8*1250 --------------------------------- ☎️:021-91690098 (303) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گرم (سیاه)
10 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 10 مرداد (کد : 23018)

ورق سیاه ☎️:021-91690098 (300) ☎️: 22752000

ورق گالوانیزه و رنگی
09 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 09 مرداد (کد : 22861)

♦️ورق گالوانیزه تاراز🔸 ————————————-————— 🟡 40*1000 انبار تهران اصفهان ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق روغنی (سرد)
09 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 09 مرداد (کد : 22860)

♦️ورق روغنی چینی 🔸 ————————————-————— 🟡 60*1000 تهران ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گالوانیزه و رنگی
06 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 06 مرداد (کد : 22574)

♦️ورق گالوانیزه تاراز🔸 ————————————-————— 🟡 40*1000 انبار تهران اصفهان ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق روغنی (سرد)
06 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 06 مرداد (کد : 22573)

♦️ورق روغنی غرب🔸 ————————————-————— 🟡 80*1250 🟡90*1250 🟡1/5*1250 اصفهان تهران ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گرم (سیاه)
06 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 06 مرداد (کد : 22572)

♦️ورق سیاه گیلان🔸 ————————————-————— 🟡 8*1250 🟡 10*1250 تهران ♦️ورق مبارکه🔸st52 ————————————-————— 🟡 15 *1500 تهران ♦️ورق فابریک مبارکه🔸st37 ————————————-————— 🟡 10میل 150*6 تحویلی ☎️:021-91690098 (302) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گالوانیزه و رنگی
05 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 05 مرداد (کد : 22504)

♦️ورق گالوانیزه تاراز🔸 ————————————-————— 🟡 40*1000 انبار تهران اصفهان ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق روغنی (سرد)
05 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 05 مرداد (کد : 22502)

♦️ورق روغنی مبارکه🔸 ————————————-————— 🟡 60*1000*1580 تهران ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گرم (سیاه)
05 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 05 مرداد (کد : 22500)

♦️ورق سیاه گیلان🔸 ————————————-————— 🟡 8*1250 🟡 10*1250 تهران ☎️:021-91690098 (302) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

×