چت

عصر فولاد کاویان

بهزاد مصلایی پور یزدی

62%
جزئیات...

اعلام موجودی عصر فولاد کاویان (بهزاد مصلایی پور یزدی) - 3654

ورق گالوانیزه
04 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 04 مرداد (کد : 22326)

♦️ورق گالوانیزه فولاد مبارکه🔸 ————————————-————— 🟡 40*1000 🟡 50 *1000 اصفهان انبار مبارکه 🟡70 *80*90* 1000 1250 ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق روغنی (سرد)
04 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 04 مرداد (کد : 22325)

♦️ورق روغنی چینی 🔸 ————————————-————— 🟡 60*1000 ♦️ورق روغنی غرب🔸 ————————————-————— 🟡 80*1250 🟡90*1250 🟡1/5*1250 ♦️ورق روغنی مبارکه🔸 ————————————-————— 🟡 60*1000*1580 ♦️ورق روغنی چینی 🔸 ————————————-————— 🟡 50*1000 تهران قیمت مناسب اصفهان ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گرم (سیاه)
04 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 04 مرداد (کد : 22323)

♦️ورق سبا🔸st37 ————————————-————— 🟡 2میل 125 ♦️ورق مبارکه🔸st37 ————————————-————— 🟡 2میل 125 اصفهان ☎️:021-91690098 (300) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گالوانیزه
03 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 03 مرداد (کد : 22076)

♦️ورق گالوانیزه تاراز🔸 ————————————-————— 🟡 40*1000 انبار تهران اصفهان ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق روغنی (سرد)
03 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 03 مرداد (کد : 22075)

♦️ورق روغنی چینی 🔸 ————————————-————— فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروش ویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــژه 🟡 60*1250 ♦️ورق روغنی هندی🔸 ————————————-————— 🟡 58*1000 ♦️ورق روغنی فولاد مبارکه🔸 ————————————-————— 🟡 60*1000 اصفهان بندل ابی ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گرم (سیاه)
03 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 03 مرداد (کد : 22074)

♦️ورق فابریک مبارکه🔸st37 ————————————-————— 🟡 10میل 150*6 تحویلی ☎️:021-91690098 (302) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق روغنی (سرد)
02 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 02 مرداد (کد : 21869)

♦️ورق روغنی مبارکه🔸 ————————————-————— 🟡 60*1000*1580 تهران قیمت مناسب ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گالوانیزه
02 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 02 مرداد (کد : 21868)

♦️ورق رنگی چینی🔸 سفید *نارنجی *قرمز *قهوه ای ————————————-————— 🟡 23*1000 🟡 30*1000 انبار تهران 🟡 35*1000 ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گرم (سیاه)
02 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 02 مرداد (کد : 21867)

♦️ورق مبارکه🔸st52 ————————————-————— 🟡 4/9 *1500 ☎️:021-91690098 (302) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گرم (سیاه)
28 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 28 تیر (کد : 21609)

♦️ورق فابریک مبارکه🔸st37 ————————————-————— 🟡 10میل 150*6 تحویلی ☎️:021-91690098 (302) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق روغنی (سرد)
28 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 28 تیر (کد : 21608)

♦️ورق روغنی فابریک مبارکه🔸 ————————————-————— 🟡 60*1000*1580 اصفهان قیمت مناسب ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

میلگرد
27 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 27 تیر (کد : 21423)

#آجدار ☎️:021-91690098 (303) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گرم (سیاه)
27 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 27 تیر (کد : 21422)

♦️ورق فابریک مبارکه🔸st37 ————————————-————— 🟡 10میل 150*6 تحویلی ☎️:021-91690098 (302) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق روغنی (سرد)
27 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 27 تیر (کد : 21421)

♦️ورق روغنی فابریک مبارکه🔸 ————————————-————— 🟡 60*1000*1580 اصفهان قیمت مناسب ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گالوانیزه
27 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 27 تیر (کد : 21420)

♦️ورق گالوانیزه تاراز🔸 ————————————-————— 🟡 40*1000 انبار تهران اصفهان ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گرم (سیاه)
26 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 26 تیر (کد : 21235)

♦️ورق مبارکه🔸st37 ————————————-————— 🟡 12میل عرض 150 انبار پایتخت ☎️:021-91690098 (302) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452 ♦️ورق اکسین🔸st52 ————————————-————— 🟡 50میل عرض 6*2 انبار تک متال ☎️:021-91690098 (302) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

پروفیل
23 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 23 تیر (کد : 21022)

♦️ قوطی پروفیل ورق مبارکه🔸 ————————————-————— 🟡 40*40 🟡 40* 60 🟡 40 *80 کارخانه تهران ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گالوانیزه
23 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 23 تیر (کد : 21021)

♦️ورق گالوانیزه تاراز🔸 ————————————-————— 🟡 40*1000 انبار تهران اصفهان ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق روغنی (سرد)
23 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 23 تیر (کد : 21020)

♦️ورق روغنی غرب🔸 ————————————-————— 🟡 80*1250 🟡90*1250 🟡1/5*1250 اصفهان تهران ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گرم (سیاه)
22 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 22 تیر (کد : 20912)

عرضه كننده ورق 🔶سياه🔶 فاكتوررسمي صادر ميگردد. 📞خط ويژه:٢٢٧٥٢٠٠٠-٣٨٤٥٢-٠٢١ دفتر بازار:٩—٣٣٩٧٠٧٩٧ بهزاد مصلایی

پروفیل
22 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 22 تیر (کد : 20911)

♦️ قوطی پروفیل ورق مبارکه🔸 ————————————-————— 🟡 40*40 🟡 40* 60 🟡 40 *80 کارخانه تهران ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گالوانیزه
22 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 22 تیر (کد : 20910)

♦️ورق رنگی هفت الماس🔸 ————————————-————— 🟡 48*1250 سفید ابی قرمز نارنجی انبار کارخانه اصفهان تهران ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق روغنی (سرد)
22 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 22 تیر (کد : 20909)

♦️ورق روغنی چینی 🔸 ————————————-————— 🟡 60*1000 اصفهان ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

فلزات آلیاژی
20 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 20 تیر (کد : 20369)

✴️عصر فولاد کاویان✴️ 🟡 داخلی خرید و فروش خط اینترنتی 91690098_021☎️ 🔶ورق های آلیاژی ( آقای مصلایی) داخلی👈🏼 ♦️302♦️ 🔶ورق های روغنی (آقای ملحی) داخلی 👈🏼 ♦️301♦️ 🔶گالوانیزه 🔶ورق های اکسین (آقای تابان ) داخلی👈🏼 ♦️305♦️ 🔶کاویان 🔶ورق های گیلان (آقای نوذری) داخلی👈🏼 ♦️307♦️ 🔶قطعات و نوردی 🔶ورق های سیاه (خانم کندی) داخلی👈🏼 ♦️308♦️ 🔶ضخیم بار 🔶ورق های سیاه (آقای محمدی) داخلی👈🏼 ♦️300♦️ 🔶نازک بار 🔶ورق های آجدار ( آقای جلیلی) داخلی👈🏼 ♦️303♦️

ورق گرم (سیاه)
20 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 تیر (کد : 20366)

✴️عصر فولاد کاویان✴️ 🟡 داخلی خرید و فروش خط اینترنتی 91690098_021☎️ 🔶ورق های آلیاژی ( آقای مصلایی) داخلی👈🏼 ♦️302♦️ 🔶ورق های روغنی (آقای ملحی) داخلی 👈🏼 ♦️301♦️ 🔶گالوانیزه 🔶ورق های اکسین (آقای تابان ) داخلی👈🏼 ♦️305♦️ 🔶کاویان 🔶ورق های گیلان (آقای نوذری) داخلی👈🏼 ♦️307♦️ 🔶قطعات و نوردی 🔶ورق های سیاه (خانم کندی) داخلی👈🏼 ♦️308♦️ 🔶ضخیم بار 🔶ورق های سیاه (آقای محمدی) داخلی👈🏼 ♦️300♦️ 🔶نازک بار 🔶ورق های آجدار ( آقای جلیلی) داخلی👈🏼 ♦️303♦️

ورق گالوانیزه
20 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 20 تیر (کد : 20364)

♦️ورق گالوانیزه تاراز🔸 ————————————-————— 🟡 50*1000 1250 🟡 60*1000 1250 🟡 1*1000 1250 🟡1/25*1000 1250 🟡 1/5*1000 1250 ♦️ورق سیاه 🔸فابریک ————————————-————— 🟡 2*1000*2000 🟡 2*1250*2500 اصفهان ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

فلزات آلیاژی
19 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 19 تیر (کد : 20256)

✴️عصر فولاد کاویان✴️ 🟡 داخلی خرید و فروش خط اینترنتی 91690098_021☎️ 🔶ورق های آلیاژی ( آقای مصلایی) داخلی👈🏼 ♦️302♦️ 🔶ورق های روغنی (آقای ملحی) داخلی 👈🏼 ♦️301♦️ 🔶گالوانیزه 🔶ورق های اکسین (آقای تابان ) داخلی👈🏼 ♦️305♦️ 🔶کاویان 🔶ورق های گیلان (آقای نوذری) داخلی👈🏼 ♦️307♦️ 🔶قطعات و نوردی 🔶ورق های سیاه (خانم کندی) داخلی👈🏼 ♦️308♦️ 🔶ضخیم بار 🔶ورق های سیاه (آقای محمدی) داخلی👈🏼 ♦️300♦️ 🔶نازک بار 🔶ورق های آجدار ( آقای جلیلی) داخلی👈🏼 ♦️303♦️

ورق گالوانیزه
19 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 19 تیر (کد : 20255)

♦️ورق گالوانیزه تاراز🔸 ————————————-————— 🟡 40*1000 انبار تهران ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق گرم (سیاه)
19 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 19 تیر (کد : 20254)

♦️ورق سیاه گیلان🔸 ————————————-————— 🟡 2/5*1000 🟡 3/5*1000 🟡 6*1250 🟡 8*1250 🟡 10*1000 🟡 12*1250 مبدا ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

ورق روغنی (سرد)
19 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 19 تیر (کد : 20253)

♦️ورق روغنی فابریک مبارکه🔸 ————————————-————— 🟡 60*1000*1580 اصفهان ☎️:021-91690098 (301) ☎️: 22752000 ☎️ : 021-38452

×