چت

اعلام موجودی فولاد دی پارس (صالحی) - 15889

میلگرد کلاف
07 مرداد، 1402 12 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد کلاف 07 مرداد (کد : 69029)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی#انبار_تهران #رستگار #میلگرد 6/5 = کلاف 10: سمنان = A3 12:شمس = A314= هیربد 16= هیربد 20= هیربد 22= هیربد 25= هیربد 28= هیربد14= البرز 16= البرز 22= ابرکوه 25= ابرکوه18 = سبرجان ⚜️قیمت ها و نحوه پرداخت تلفنی⚜️ ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
07 مرداد، 1402 12 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 07 مرداد (کد : 69028)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی#انبار_تهران #رستگار #میلگرد 6/5 = کلاف 10: سمنان = A3 12:شمس = A314= هیربد 16= هیربد 20= هیربد 22= هیربد 25= هیربد 28= هیربد14= البرز 16= البرز 22= ابرکوه 25= ابرکوه18 = سبرجان ⚜️قیمت ها و نحوه پرداخت تلفنی⚜️ ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
04 مرداد، 1402 12 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 04 مرداد (کد : 68738)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی #انبار_تهران 📞📞📞 #میلگرد 6/5 = کلاف 10: سمنان = A3 12:شمس = A314= هیربد 16= هیربد 20= هیربد 22= هیربد 25= هیربد 28= هیربد14= البرز 16= البرز 22= ابرکوه 25= ابرکوه18 = سبرجان ⚜️قیمت ها و نحوه پرداخت تلفنی⚜️ ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

پروفیل
03 مرداد، 1402 12 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل 03 مرداد (کد : 68590)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی #انبار_تهران 📞📞📞✅نبشی۳ ظهوریان ✅نبشی۴ ظهوریان ✅نبشی۵ ظهوریان ✅نبشی۶ ظهوریان ✅نبشی۸ ظهوریان ✅نبشی۳ شکفته ✅نبشی۴ شکفته ✅نبشی۵ شکفته ✅نبشی۶ شکفته ✅نبشی۸ شکفته ✅نبشی۴گ۴ ابهر ✅نبشی۵گ۴ زنجان ✅نبشی۳ نستا ✅نبشی۴ نستا تلفنی👇📞📞✅نبشی۸ قم ✅نبشی۸ مگا استیل ✅نبشی۱۰ اشتهارد ✅نبشی۱۰ آرین ✅نبشی۱۰ سپاهان ✅نبشی۱۲ آرین ✅نبشی۱۲ سپاهان ✅نبشی۱۲ مگا استیل✅ناودانی۶ یزد ✅ناودانی۶ شکفته ✅ناودانی۸ فولاد تهران ✅ناودانی۸ شکفته ✅ناودانی۱۰ شکفته ✅ناودانی۱۰ فراد ✅ناودانی۱۲ ابهر ✅ناودانی۱۲ شکفته ✅ناودانی۱۲ یزد ✅ناودانی۱۴ ابهر ✅ناودانی۱۴ شکفته ✅ناودانی۱۶ ابهر ✅ناودانی۱۶ ذوبی ✅ناودانی۱۶ فایکو ✅ناودانی۱۸ فایکو ✅ناودانی۱۸ روس ✅ناودانی۲۰ روس✅ناودانی۲۰ فایکو✅سپری۴ نوردی ✅سپری۵ نوردی ⚠️قیمت نبشی و ناودانی تلفنی اعلام میشود برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ناودانی
03 مرداد، 1402 12 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 03 مرداد (کد : 68589)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی #انبار_تهران 📞📞📞✅نبشی۳ ظهوریان ✅نبشی۴ ظهوریان ✅نبشی۵ ظهوریان ✅نبشی۶ ظهوریان ✅نبشی۸ ظهوریان ✅نبشی۳ شکفته ✅نبشی۴ شکفته ✅نبشی۵ شکفته ✅نبشی۶ شکفته ✅نبشی۸ شکفته ✅نبشی۴گ۴ ابهر ✅نبشی۵گ۴ زنجان ✅نبشی۳ نستا ✅نبشی۴ نستا تلفنی👇📞📞✅نبشی۸ قم ✅نبشی۸ مگا استیل ✅نبشی۱۰ اشتهارد ✅نبشی۱۰ آرین ✅نبشی۱۰ سپاهان ✅نبشی۱۲ آرین ✅نبشی۱۲ سپاهان ✅نبشی۱۲ مگا استیل✅ناودانی۶ یزد ✅ناودانی۶ شکفته ✅ناودانی۸ فولاد تهران ✅ناودانی۸ شکفته ✅ناودانی۱۰ شکفته ✅ناودانی۱۰ فراد ✅ناودانی۱۲ ابهر ✅ناودانی۱۲ شکفته ✅ناودانی۱۲ یزد ✅ناودانی۱۴ ابهر ✅ناودانی۱۴ شکفته ✅ناودانی۱۶ ابهر ✅ناودانی۱۶ ذوبی ✅ناودانی۱۶ فایکو ✅ناودانی۱۸ فایکو ✅ناودانی۱۸ روس ✅ناودانی۲۰ روس✅ناودانی۲۰ فایکو✅سپری۴ نوردی ✅سپری۵ نوردی ⚠️قیمت نبشی و ناودانی تلفنی اعلام میشود برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

نبشی
03 مرداد، 1402 12 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 03 مرداد (کد : 68588)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی #انبار_تهران 📞📞📞✅نبشی۳ ظهوریان ✅نبشی۴ ظهوریان ✅نبشی۵ ظهوریان ✅نبشی۶ ظهوریان ✅نبشی۸ ظهوریان ✅نبشی۳ شکفته ✅نبشی۴ شکفته ✅نبشی۵ شکفته ✅نبشی۶ شکفته ✅نبشی۸ شکفته ✅نبشی۴گ۴ ابهر ✅نبشی۵گ۴ زنجان ✅نبشی۳ نستا ✅نبشی۴ نستا تلفنی👇📞📞✅نبشی۸ قم ✅نبشی۸ مگا استیل ✅نبشی۱۰ اشتهارد ✅نبشی۱۰ آرین ✅نبشی۱۰ سپاهان ✅نبشی۱۲ آرین ✅نبشی۱۲ سپاهان ✅نبشی۱۲ مگا استیل✅ناودانی۶ یزد ✅ناودانی۶ شکفته ✅ناودانی۸ فولاد تهران ✅ناودانی۸ شکفته ✅ناودانی۱۰ شکفته ✅ناودانی۱۰ فراد ✅ناودانی۱۲ ابهر ✅ناودانی۱۲ شکفته ✅ناودانی۱۲ یزد ✅ناودانی۱۴ ابهر ✅ناودانی۱۴ شکفته ✅ناودانی۱۶ ابهر ✅ناودانی۱۶ ذوبی ✅ناودانی۱۶ فایکو ✅ناودانی۱۸ فایکو ✅ناودانی۱۸ روس ✅ناودانی۲۰ روس✅ناودانی۲۰ فایکو✅سپری۴ نوردی ✅سپری۵ نوردی ⚠️قیمت نبشی و ناودانی تلفنی اعلام میشود برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ناودانی
02 مرداد، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ناودانی 02 مرداد (کد : 68363)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی #انبار_تهران 📞📞📞✅نبشی۳ ظهوریان ✅نبشی۴ ظهوریان ✅نبشی۵ ظهوریان ✅نبشی۶ ظهوریان ✅نبشی۸ ظهوریان ✅نبشی۳ شکفته ✅نبشی۴ شکفته ✅نبشی۵ شکفته ✅نبشی۶ شکفته ✅نبشی۸ شکفته ✅نبشی۴گ۴ ابهر ✅نبشی۵گ۴ زنجان ✅نبشی۳ نستا ✅نبشی۴ نستا تلفنی👇📞📞✅نبشی۸ قم ✅نبشی۸ مگا استیل ✅نبشی۱۰ اشتهارد ✅نبشی۱۰ آرین ✅نبشی۱۰ سپاهان ✅نبشی۱۲ آرین ✅نبشی۱۲ سپاهان ✅نبشی۱۲ مگا استیل✅ناودانی۶ یزد ✅ناودانی۶ شکفته ✅ناودانی۸ فولاد تهران ✅ناودانی۸ شکفته ✅ناودانی۱۰ شکفته ✅ناودانی۱۰ فراد ✅ناودانی۱۲ ابهر ✅ناودانی۱۲ شکفته ✅ناودانی۱۲ یزد ✅ناودانی۱۴ ابهر ✅ناودانی۱۴ شکفته ✅ناودانی۱۶ ابهر ✅ناودانی۱۶ ذوبی ✅ناودانی۱۶ فایکو ✅ناودانی۱۸ فایکو ✅ناودانی۱۸ روس ✅ناودانی۲۰ روس✅ناودانی۲۰ فایکو✅سپری۴ نوردی ✅سپری۵ نوردی ⚠️قیمت نبشی و ناودانی تلفنی اعلام میشود برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

نبشی
02 مرداد، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 02 مرداد (کد : 68361)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی #انبار_تهران 📞📞📞✅نبشی۳ ظهوریان ✅نبشی۴ ظهوریان ✅نبشی۵ ظهوریان ✅نبشی۶ ظهوریان ✅نبشی۸ ظهوریان ✅نبشی۳ شکفته ✅نبشی۴ شکفته ✅نبشی۵ شکفته ✅نبشی۶ شکفته ✅نبشی۸ شکفته ✅نبشی۴گ۴ ابهر ✅نبشی۵گ۴ زنجان ✅نبشی۳ نستا ✅نبشی۴ نستا تلفنی👇📞📞✅نبشی۸ قم ✅نبشی۸ مگا استیل ✅نبشی۱۰ اشتهارد ✅نبشی۱۰ آرین ✅نبشی۱۰ سپاهان ✅نبشی۱۲ آرین ✅نبشی۱۲ سپاهان ✅نبشی۱۲ مگا استیل✅ناودانی۶ یزد ✅ناودانی۶ شکفته ✅ناودانی۸ فولاد تهران ✅ناودانی۸ شکفته ✅ناودانی۱۰ شکفته ✅ناودانی۱۰ فراد ✅ناودانی۱۲ ابهر ✅ناودانی۱۲ شکفته ✅ناودانی۱۲ یزد ✅ناودانی۱۴ ابهر ✅ناودانی۱۴ شکفته ✅ناودانی۱۶ ابهر ✅ناودانی۱۶ ذوبی ✅ناودانی۱۶ فایکو ✅ناودانی۱۸ فایکو ✅ناودانی۱۸ روس ✅ناودانی۲۰ روس✅ناودانی۲۰ فایکو✅سپری۴ نوردی ✅سپری۵ نوردی ⚠️قیمت نبشی و ناودانی تلفنی اعلام میشود برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ورق گرم (سیاه)
01 مرداد، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 01 مرداد (کد : 68122)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

تیرآهن
01 مرداد، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 01 مرداد (کد : 68120)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ناودانی
01 مرداد، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ناودانی 01 مرداد (کد : 68119)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

نبشی
01 مرداد، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 01 مرداد (کد : 68118)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
01 مرداد، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 01 مرداد (کد : 68117)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ناودانی
28 تیر، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ناودانی 28 تیر (کد : 67536)

✅ناودانی۶ یزد ✅ناودانی۶ شکفته ✅ناودانی۸ فولاد تهران ✅ناودانی۸ شکفته ✅ناودانی۱۰ شکفته ✅ناودانی۱۰ فراد ✅ناودانی۱۲ ابهر ✅ناودانی۱۲ شکفته ✅ناودانی۱۲ یزد ✅ناودانی۱۴ ابهر ✅ناودانی۱۴ شکفته ✅ناودانی۱۶ ابهر ✅ناودانی۱۶ ذوبی ✅ناودانی۱۶ فایکو ✅ناودانی۱۸ فایکو ✅ناودانی۱۸ روس ✅ناودانی۲۰ روس

میلگرد
28 تیر، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 28 تیر (کد : 67535)

#انبار_تهران #رستگار #میلگرد 6/5 = کلاف 10.:ابهر. = A2 10: سمنان = A3 12:شمس = A318 :هیربد 20 :هیربد 18 : پرشین 20 : پرشین 28 : پرشین 14: البرز 16: البرز 18: البرز14:اروند14:کوثر 16:ابرکوه 18:ابرکوه 20: ابرکوه 22:ابرکوه 25:ابرکوه

×