چت

اعلام موجودی فولاد دی پارس (صالحی) - 15889

میلگرد
28 مرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 28 مرداد (کد : 72592)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
25 مرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 مرداد (کد : 72261)

[ Album ] #شرکت_صنایع_فولاد_دیواردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی میلگرد نبشی ناودانی تیرآهن ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ️021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
24 مرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 24 مرداد (کد : 72084)

#شرکت_صنایع_فولاد_دیواردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی میلگرد نبشی ناودانی تیرآهن ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ️021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
23 مرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 23 مرداد (کد : 71866)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی#انبار_تهران #رستگار #میلگرد 6/5 = کلاف 12الی25هیربد. 14 الی20سیرجان. 14 الی 18لبرز . 18 الی22ابرکوه. 22 الی 28پرشین. 021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
22 مرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 22 مرداد (کد : 71632)

#شرکت_صنایع_فولاد_دیواردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی میلگرد نبشی ناودانی تیرآهن ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ️021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
21 مرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 21 مرداد (کد : 71408)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی#انبار_تهران #رستگار #میلگرد 6/5 = کلاف 12:شمس = A3 14 الی28 هیربد. 240500 18 البرز . 240500 22 = ابرکوه. 240500 18=زاگرس. 240500 33544464 33544469 33544471 09126018721 09121722879 09191489802021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
19 مرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 مرداد (کد : 71245)

#شرکت_صنایع_فولاد_دیواردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی میلگرد نبشی ناودانی تیرآهن ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ️021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ورق گرم (سیاه)
19 مرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 19 مرداد (کد : 71243)

#شرکت_صنایع_فولاد_دیواردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی میلگرد نبشی ناودانی تیرآهن ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ️021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ناودانی
19 مرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 19 مرداد (کد : 71241)

#شرکت_صنایع_فولاد_دیواردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی میلگرد نبشی ناودانی تیرآهن ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ️021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

نبشی
19 مرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 19 مرداد (کد : 71240)

#شرکت_صنایع_فولاد_دیواردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی میلگرد نبشی ناودانی تیرآهن ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ️021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ناودانی
18 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 18 مرداد (کد : 71097)

#شرکت_صنایع_فولاد_دیواردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی میلگرد نبشی ناودانی تیرآهن ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ️021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ورق گرم (سیاه)
18 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 18 مرداد (کد : 71096)

#شرکت_صنایع_فولاد_دیواردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی میلگرد نبشی ناودانی تیرآهن ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ️021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

نبشی
18 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 18 مرداد (کد : 71095)

#شرکت_صنایع_فولاد_دیواردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی میلگرد نبشی ناودانی تیرآهن ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ️021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ورق گرم (سیاه)
17 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 17 مرداد (کد : 70900)

#شرکت_صنایع_فولاد_دیواردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی میلگرد نبشی ناودانی تیرآهن ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ️021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

تیرآهن
17 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 17 مرداد (کد : 70899)

#شرکت_صنایع_فولاد_دیواردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی میلگرد نبشی ناودانی تیرآهن ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ️021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

نبشی
17 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 17 مرداد (کد : 70898)

#شرکت_صنایع_فولاد_دیواردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی میلگرد نبشی ناودانی تیرآهن ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ️021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ناودانی
17 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 17 مرداد (کد : 70897)

#شرکت_صنایع_فولاد_دیواردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی میلگرد نبشی ناودانی تیرآهن ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ️021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
16 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 16 مرداد (کد : 70665)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی #رستگار #انبار_تهران #میلگرد 6/5 = کلاف 12:شمس = A3 14 الی28 هیربد 14 الی16 البرز 22الی25 ابرکوه 18الی20زاگرس ⚜️قیمت ها و نحوه پرداخت تلفنی⚜️برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
15 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 15 مرداد (کد : 70393)

#انبار_تهران #شرکت_صنایع_فولاد_دی#رستگار #میلگرد 6/5 = کلاف 12:شمس = A3 14 الی 28 هیربد 14الی 16البرز 22 الی25ابرکوه 18الی20زاگرس⚜️قیمت ها و نحوه پرداخت تلفنی⚜️برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
14 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 14 مرداد (کد : 70167)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی#انبار_تهران #رستگار #میلگرد 6/5 = کلاف 12:شمس = A314الی28 هیربد 14الی16 البرز 22الی25 ابرکوه 18الی20زاگرس برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ورق گرم (سیاه)
12 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 12 مرداد (کد : 70067)

#شرکت_صنایع_فولاد_دیواردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی میلگرد نبشی ناودانی تیرآهن ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ️021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ناودانی
12 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 12 مرداد (کد : 70066)

#شرکت_صنایع_فولاد_دیواردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی میلگرد نبشی ناودانی تیرآهن ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ️021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

نبشی
12 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 12 مرداد (کد : 70065)

#شرکت_صنایع_فولاد_دیواردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی میلگرد نبشی ناودانی تیرآهن ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ️021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

نبشی
12 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 12 مرداد (کد : 70064)

#شرکت_صنایع_فولاد_دیواردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی میلگرد نبشی ناودانی تیرآهن ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ️021_33544467_70 09126018721 https://t.me/FooladDy daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد کلاف
11 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد کلاف 11 مرداد (کد : 69938)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی #انبار_تهران #رستگار #میلگرد 6/5 = کلاف 12:شمس = A3 14الی 28 هیربد۲۳۶۰۰۰ 14الی 16البرز 22 الی25 ابرکوه۲۳۶۰۰۰ 18الی 20زاگرس۲۳۶۰۰۰ 18سیرجان۲۳۶۰۰۰ ⚜️قیمت ها و نحوه پرداخت تلفنی⚜️☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
11 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 11 مرداد (کد : 69937)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی #انبار_تهران #رستگار #میلگرد 6/5 = کلاف 12:شمس = A3 14الی 28 هیربد۲۳۶۰۰۰ 14الی 16البرز 22 الی25 ابرکوه۲۳۶۰۰۰ 18الی 20زاگرس۲۳۶۰۰۰ 18سیرجان۲۳۶۰۰۰ ⚜️قیمت ها و نحوه پرداخت تلفنی⚜️☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
10 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 10 مرداد (کد : 69788)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی #انبار_تهران #رستگار #میلگرد 6/5 = کلاف 12:شمس = A314= هیربد۲۳۶۰۰۰ 28= هیربد۲۳۶۰۰۰14= البرز 16= البرز 22= ابرکوه۲۳۶۰۰۰ 25= ابرکوه۲۳۶۰۰۰18=زاگرس۲۳۶۰۰۰ 20=زاگرس۲۳۶۰۰۰18=سیرجان۲۳۶۰۰۰ ⚜️قیمت ها و نحوه پرداخت تلفنی⚜️☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد کلاف
09 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد کلاف 09 مرداد (کد : 69548)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی #انبار_تهران #رستگار #میلگرد 6/5 = کلاف 10: سمنان = A3 12:شمس = A314= هیربد 16= هیربد 20= هیربد 22= هیربد 25= هیربد 28= هیربد14= البرز 16= البرز 22= ابرکوه 25= ابرکوه18=زاگرس 20=زاگرس18=سیرجان⚜️قیمت ها و نحوه پرداخت تلفنی⚜️☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
09 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 09 مرداد (کد : 69547)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی #انبار_تهران #رستگار #میلگرد 6/5 = کلاف 10: سمنان = A3 12:شمس = A314= هیربد 16= هیربد 20= هیربد 22= هیربد 25= هیربد 28= هیربد14= البرز 16= البرز 22= ابرکوه 25= ابرکوه18=زاگرس 20=زاگرس18=سیرجان⚜️قیمت ها و نحوه پرداخت تلفنی⚜️☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
08 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 08 مرداد (کد : 69279)

#انبار_تهران #رستگار #میلگرد 6/5 = کلاف 10: سمنان = A3 12:شمس = A314= هیربد 16= هیربد 20= هیربد 22= هیربد 25= هیربد 28= هیربد14= البرز 16= البرز 22= ابرکوه 25= ابرکوه18=زاگرس 20=زاگرس18=سیرجان ⚜️قیمت ها و نحوه پرداخت تلفنی⚜️☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

×