چت

اعلام موجودی آهنگرام - 13727

تیرآهن
03 مهر، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 03 مهر (کد : 78998)

تیراهن ۱۲ ذوب ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۴ ذوب ۴۲/۲۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۶ ذوب ۴۸/۲۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۸ ذوب ۵۸/۸۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۰ ذوب ۶۹/۸۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۲ ذوب ۸۲/۲۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۴ ذوب ۹۵/۷۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۷ ذوب ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تیراهن ۳۰ ذوب ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰

ورق گرم (سیاه)
09 خرداد، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 09 خرداد (کد : 60688)

🔵 قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان 🔵🏭 محل بارگیری : انبار تهران ▪️ سایز 3 ===> 34,500 تومان ▪️ سایز 4 ===> 35,000 تومان ▪️ سایز 5 ===> 34,700 تومان ▪️ سایز 6 ===> 34,500 تومان ▪️ سایز 8 ===> 34,500 تومان ▪️ سایز 10 ===> 34,500 تومان ▪️ سایز 12 ===> 34,500 تومان ▪️ سایز 15 ===> 34,500 تومان 📞 021-91006007

ورق گرم (سیاه)
09 خرداد، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 09 خرداد (کد : 60687)

🔵 قیمت ورق سیاه فولاد کاویان 🔵🏭 محل بارگیری : کارخانه ▪️ سایز 12 ===> 30,900 تومان ▪️ سایز 15 ===> 29,500 تومان ▪️ سایز 15 ===> 30,900 تومان ▪️ سایز 20 ===> 29,500 تومان ▪️ سایز 20 ===> 30,900 تومان ▪️ سایز 25 ===> 29,500 تومان ▪️ سایز 25 ===> 30,900 تومان ▪️ سایز 30 ===> 29,500 تومان ▪️ سایز 30 ===> 30,900 تومان ▪️ سایز 35 ===> 29,500 تومان ▪️ سایز 40 ===> 29,500 تومان

ورق گرم (سیاه)
09 خرداد، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 09 خرداد (کد : 60686)

🔵 سر ورق اکسین خوزستان 🔵🏭 تحویل تهران ▪️ سایز 8 ===> 25,500 تومان ▪️ سایز 10 ===> 25,500 تومان ▪️ سایز 20 ===> 24,600 تومان ▪️ سایز 25 ===> 24,600 تومان

ورق گالوانیزه
09 خرداد، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 09 خرداد (کد : 60684)

⏱تاریخ : 9 خرداد 1402🔵 قیمت ورق گالوانیزه مبارکه عرض 1.25 🔵🏭 محل بارگیری : انبار تهران ▪️ سایز 1.5 ===> 50,500 تومان ▪️ سایز 2 ===> 51,500 تومان 🔵 عرض 1 🔵 ▪️ سایز 2 ===> 50,000 تومان

میلگرد
09 خرداد، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 09 خرداد (کد : 60683)

📢 قیمت #میلگرد_آجدار 🏗 محل تحویل : انبار تهران📌گروه ملی اهواز 🔹 20 | A3 | ==>26.300 🔸 32 | A3 | ==>26.300 📌روهینا 🔸 16 | A3 | ==>26.600 📌هیربد🔸18 | A3 | ==>26.300 🔹22 | A3 | ==>26.300📌عتیق 🔹10 | A2 | ==>27.200 📌پردیس 🔸12 | A3 | ==>27.500 🔹14 | A3 | ==>26.300 🔸16 | A3 | ==>26.300 🔹18 | A3 | ==>26.300 🔸22 | A3 | ==>26.300 🔹25 | A3 | ==>26.300📌زاگرس🔹16 | A3 | ==>26.300 🔸25 | A3 | ==>26.300📌امیرآباد 🔹 6.5 | A3 | ==>28,000📌میلاد یزد🔹18 | A3 | ==> 🔸20 | A3 | ==> 14 الی 20 نرمال =

تیرآهن
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 03 بهمن (کد : 54521)

🚨 انبار تهران امانی🚨⭕️⭕️ لیست میلگردهای موجود ⭕️⭕️ 🟡 6.5 ساده 🟡 8 سپهر 🟡 10 اجدار تاکستان 🟡 10 اجدار ارمان 🟡 10 اجدار الماس 🟡 14 تا 25 کیان ابهر 🟡 14 تا 25 امیر کبیر 🟡 14 تا 25 کاشان 🟡 14 تا 25 نیشابور 🟡 25 ارکان 〽️〽️〽️〽️〽️〽️〽️〽️〽️〽️〽️〽️#میلگرد #اهن #قیمت #قیمت_میلگرد #تیراهن☎️ 021-44379114 ✨✨✨ https://t.me/aahangram

تیرآهن
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 03 بهمن (کد : 54520)

🧿﷽🧿 ⭕باسلام خدمت شما همکاران گرامی⭕تیراهن ۱۲ ذوب ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۴ ذوب ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۶ ذوب ۴۸/۲۰/۰۰۰ تیراهن ۱۸ ذوب ۵۶/۲۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۰ ذوب ۶۶/۷۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۲ ذوب ۹۳/۹۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۴ ذوب ۹۵/۲۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۷ ذوب ۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ تیراهن ۳۰ ذوب ۱۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ♦️♦️♦️♦️♦️ تیراهن ذوب سبک i7 تیراهن ۱۴ ذوب 140k ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۶ ذوب 175k ۴۶/۶۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۸ ذوب 215k ۵۳/۷۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۰ ذوب 250k ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ ♦️♦️♦️♦️♦️ تیراهن یزد تیراهن ۱۴ یزد 135k ۳۳/۷۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۶ یزد 170k ۳۹/۲۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۸ یزد 205k ۴۹/۲۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۰ یزد 250k ۶۱/۲۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۲ یزد 300k ۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۴ یزد 360k ۸۷/۷۰۰/۰۰۰ ♦️با فاکتور رسمی♦️ باتایید ⭕انبار تهران⭕ https://t.me/aahangram

تیرآهن
21 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 21 دی (کد : 53255)

⭕باسلام خدمت شما همکاران گرامی⭕ تیراهن ۱۲ ذوب ۲۹/۷۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۴ ذوب ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۶ ذوب ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۸ ذوب ۴۸/۹۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۰ ذوب ۵۹/۲۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۲ ذوب ۷۹/۲۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۴ ذوب ۸۷/۲۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۷ ذوب ۹۰/۵۰۰/۰۰۰ تیراهن ۳۰ ذوب ۱۱۹/۰۰۰/۰۰۰ ♦️♦️♦️♦️♦️ تیراهن ذوب سبک i7 تیراهن ۱۴ ذوب 140k ۳۵/۲۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۶ ذوب 175k ۳۹/۲۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۸ ذوب 215k ۴۷/۸۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۰ ذوب 250k ۵۵/۳۰۰/۰۰۰ ♦️♦️♦️♦️♦️ تیراهن یزد تیراهن ۱۴ یزد 135k ۲۹/۳۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۶ یزد 170k ۳۶/۳۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۸ یزد 205k ۰/۰۰۰ تیراهن ۲۰ یزد 250k ۵۲/۲۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۲ یزد 300k ۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۴ یزد 360k ۷۹/۱۰۰/۰۰۰ ♦️با فاکتور رسمی♦️ باتایید ⭕انبار تهران⭕ https://t.me/aahangram

میلگرد
21 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 21 دی (کد : 53254)

1401/10/21 🚨 انبار تهران امانی🚨 ⭕️⭕️ لیست میلگردهای موجود ⭕️⭕️ 🟡 6.5 ساده 202000 🟡 8 سپهر 201000 🟡 10 اجدار تاکستان 191000 🟡 10 اجدار ارمان 192000 🟡 10 اجدار الماس 191000 🟡 14 تا 25 کیان ابهر 189000 🟡 14 تا 25 امیر کبیر 192000 🟡 14 تا 25 کاشان 193000 🟡 14 تا 25 نیشابور 197500 🟡 18بافق 189000 〽️〽️〽️〽️〽️〽️〽️〽️〽️〽️〽️〽️ #میلگرد #اهن #قیمت #قیمت_میلگرد #تیراهن ☎️ 021-44379114 ✨✨✨ https://t.me/aahangram

میلگرد کلاف
21 آبان، 1401 2 سال پیش

صورت بار میلگرد کلاف 21 آبان (کد : 48167)

کلاف 6.5 👈 اتمام موجودی سایز 8 👈 168000 سایز 10 👈 161000 سایز 12 👈 161000 سایز 14 👈 اتمام موجودی سایز 16 👈 160000 سایز 18 👈 160000

تیرآهن
21 آبان، 1401 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 21 آبان (کد : 48166)

تیراهن ۱۲ ذوب ۲۷/۶۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۴ ذوب ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۶ ذوب ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۸ ذوب ۴۳/۳۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۰ ذوب ۵۶/۶۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۲ ذوب ۶۲/۱۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۴ ذوب ۷۹/۶۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۷ ذوب ۹۳/۱۰۰/۰۰۰ تیراهن ۳۰ ذوب ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ♦️♦️♦️♦️♦️ تیراهن ذوب سبک i7 تیراهن ۱۴ ذوب 140k ۲۸/۲۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۶ ذوب 175k ۳۴/۱۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۸ ذوب 215k ۴۰/۶۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۰ ذوب 250k ۴۹/۶۰۰/۰۰۰ ♦️♦️♦️♦️♦️ تیراهن یزد تیراهن ۱۴ یزد 135k ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۶ یزد 170k ۳۲/۳۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۸ یزد 205k ۳۸/۳۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۰ یزد 250k ۴۴/۳۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۲ یزد 300k ۵۸/۶۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۴ یزد 360k ۶۸/۸۰۰/۰۰۰

تیرآهن
02 آبان، 1401 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 02 آبان (کد : 46166)

تیراهن ۱۲ ذوب ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۴ ذوب ۲۸/۱۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۶ ذوب ۳۶/۳۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۸ ذوب ۴۲/۳۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۰ ذوب ۵۲/۶۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۲ ذوب ۵۹/۶۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۴ ذوب ۷۸/۱۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۷ ذوب ۹۰/۱۰۰/۰۰۰ تیراهن ۳۰ ذوب ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ♦️♦️♦️♦️♦️ تیراهن ذوب سبک i7 تیراهن ۱۴ ذوب 140k ۲۷/۱۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۶ ذوب 175k ۳۶/۱۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۸ ذوب 215k ۴۱/۱۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۰ ذوب 250k ۴۷/۱۰۰/۰۰۰ ♦️♦️♦️♦️♦️ تیراهن یزد تیراهن ۱۴ یزد 135k ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۶ یزد 170k ۳۱/۶۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۸ یزد 205k ۳۹/۱۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۰ یزد 250k ۴۳/۱۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۲ یزد 300k ۵۷/۶۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۴ یزد 360k ۰۰/۰۰۰

تیرآهن
27 مهر، 1401 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 27 مهر (کد : 45850)

موجودی تیر اهن ذوب اهن در مجموعه اهنگرام به شرح زیر میباشد تیراهن ۱۲ ذوب ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۴ ذوب ۲۸/۱۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۶ ذوب ۳۶/۶۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۸ ذوب ۴۲/۶۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۰ ذوب ۵۱/۶۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۲ ذوب ۵۵/۶۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۴ ذوب ۷۷/۱۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۷ ذوب ۸۷/۱۰۰/۰۰۰ تیراهن ۳۰ ذوب ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ♦️♦️♦️♦️♦️ تیراهن ذوب سبک i7 تیراهن ۱۴ ذوب 140k ۲۷/۱۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۶ ذوب 175k ۳۶/۱۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۸ ذوب 215k ۴۱/۱۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۰ ذوب 250k ۴۵/۶۰۰/۰۰۰

نبشی
11 مهر، 1401 2 سال پیش

صورت بار نبشی 10 مهر (کد : 45167)

موجودی نبشی و ناودانی انواع کارخانه ها در مجموعه گروه صنعتی اهن گرام ✖️تاریخ: 1401/07/10 ❌انبار تهران❌ نبشی 4 ظهوریان⬅️17,700 نبشی 5 و 6 شکفته⬅️17,700 نبشی 6 و 5 ظهوریان ⬅️17,400 نبشی 5 ماهان ذوب⬅️17,500 نبشی 5,6 و 8 منظومه⬅️17,600 نبشی 8 و 10 آونگان اراک⬅️17,000 نبشی 12 آونگان اراک⬅️17,600 ناودانی 6 شکفته⬅️18,400 ناودانی 8 شکفته⬅️18,400 ناودانی 10 یزد⬅️18,400 ناودانی 12 و 14 یزد ⬅️18,900 ناودانی 14 یزد⬅️19,100 ناودانی 16 یزد⬅️19,500 برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل بفرمایید شماره تماس: ۴۴۳۷۹۱۱۴-۰۲۱

نبشی
09 مهر، 1401 2 سال پیش

صورت بار نبشی 09 مهر (کد : 45121)

موجودی نبشی و ناودانی فولاد ناب تبریز در مجموعه اهنگرام تهیه و توزیع انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی از مبادی و انبار تهران بصورت نقد و LC شماره تماس: ۴۴۳۷۹۱۱۴-۰۲۱

ناودانی
30 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ناودانی 30 شهریور (کد : 44719)

ناودانی 6 شکفته⬅️18,200 ناودانی 8 شکفته⬅️18,200 ناودانی 10 یزد⬅️18,200 ناودانی 12 و 14 یزد ⬅️18,700 ناودانی 16 یزد⬅️18,700

نبشی
30 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار نبشی 30 شهریور (کد : 44718)

✖️تاریخ: 1401/06/30 ❌انبار تهران❌ نبشی 4 ظهوریان⬅️17,500 نبشی 5 و 6 شکفته⬅️17,500 نبشی 6 و 5 ظهوریان ⬅️17,500 نبشی 5 ماهان ذوب⬅️17,300 نبشی 5,6 و 8 منظومه⬅️17,400 نبشی 8 و 10 آونگان اراک⬅️16,800

نبشی
23 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار نبشی 23 شهریور (کد : 44234)

نبشی 4 ظهوریان⬅️17,500 نبشی 5 و 6 شکفته⬅️17,500 نبشی 6 و 5 ظهوریان ⬅️17,500 نبشی 5 ماهان ذوب⬅️17,300 نبشی 5,6 و 8 منظومه⬅️17,400 نبشی 8 و 10 آونگان اراک⬅️16,800 ناودانی 6 شکفته⬅️18,200 ناودانی 8 شکفته⬅️18,200 ناودانی 10 یزد⬅️18,200 ناودانی 12 و 14 یزد ⬅️18,700 ناودانی 16 یزد⬅️18,700

ورق گرم (سیاه)
23 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 23 شهریور (کد : 44233)

❌موجودی انبار تهران❌ ✅ورق 1.5*6*3 فابریک مبارکه 21,200 ✅ورق 1.5*6*4 فابریک مبارکه 21,200 ✅ورق 1.5*6*5فابریک مبارکه 21,200 ✅ورق 1.5*6*6 فابریک مبارکه 22,700 ✅ورق 1.5*6*8 فابریک مبارکه 23,200 ✅ورق 1.5*6*10 فابریک مبارکه 22,800 ✅ورق 1.5*6*12 فابریک مبارکه 22,200 ✅ورق 1.5*6*15 فابریک مبارکه 22,500

تیرآهن
19 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 19 شهریور (کد : 43517)

❌انبار تهران❌ تیراهن ذوب اهن تیرآهن 12 تیرآهن 14 تیرآهن 16 تیرآهن 18 تیرآهن 20 تیرآهن 22 تیرآهن 24 تیرآهن 27 تیرآهن 30

میلگرد
19 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 19 شهریور (کد : 43516)

⭐️فروش ویژه⭐️ ✅میلگرد 14 ✅میلگرد 16 ✅میلگرد 18 💎ظفر بناب قیمت: 15,050 با فاکتور رسمی ۱۰۰ تنی موجود در انبار تهران تحویل فوری ☎️ 021-44379114 https://t.me/aahangram ⭐️فروش ویژه⭐️ ✅میلگرد 14 ✅میلگرد 18 ✅میلگرد 20 💎بافق یزد قیمت: 15,000 با فاکتور رسمی ۱۰۰ تنی موجود در انبار تهران تحویل فوری

ناودانی
19 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ناودانی 19 شهریور (کد : 43515)

❌انبار تهران❌ نبشی 4 ظهوریان⬅️ نبشی 5 و 6 شکفته⬅️ نبشی 6 و 5 ظهوریان ⬅️ نبشی 5 ماهان ذوب⬅️ نبشی 5,6 و 8 منظومه⬅️ نبشی 8 و 10 آونگان اراک⬅️ ناودانی 6 شکفته⬅️ ناودانی 8 شکفته⬅️ ناودانی 10 یزد⬅️ ناودانی 12 و 14 یزد ⬅️ ناودانی 16 یزد⬅️

نبشی
19 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار نبشی 19 شهریور (کد : 43514)

❌انبار تهران❌ نبشی 4 ظهوریان⬅️ نبشی 5 و 6 شکفته⬅️ نبشی 6 و 5 ظهوریان ⬅️ نبشی 5 ماهان ذوب⬅️ نبشی 5,6 و 8 منظومه⬅️ نبشی 8 و 10 آونگان اراک⬅️ ناودانی 6 شکفته⬅️ ناودانی 8 شکفته⬅️ ناودانی 10 یزد⬅️ ناودانی 12 و 14 یزد ⬅️ ناودانی 16 یزد⬅️

میلگرد
19 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 19 شهریور (کد : 43513)

❌موجودی انبار تهران❌ 💠سایز 6/5 ملایر⬅️ 💠8 سپهر⬅️ 💠10 تاکستان⬅️ 💠12 تاکستان⬅️ 💠14تا20 فایکو⬅️ 💠14 الی 20 البرز⬅️ 💠14 الی 25 نیشابور⬅️ 💠14 الی 25 پرشین⬅️

ورق گرم (سیاه)
19 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 19 شهریور (کد : 43512)

❌موجودی انبار اصفهان❌ ✅2 میل عرض 1 سبا ✅2 میل عرض 1.25 سبا و مبارکه ✅2.5 عرض 1.5 مبارکه ✅3 عرض 1 سبا ✅3 عرض 1.25 سبا ✅3 عرض 1.5 سبا ✅4 عرض 1.5 مبارکه ✅4 میل عرض 1.5 مبارکه st52 ✅5 میل عرض 1.5 مبارکه ✅5 میل عرض 1.25 مبارکه ✅6 میل عرض 1.5 مبارکه ✅12 میل عرض 1.5 مبارکه ✅8 میل عرض 1.5 st52 ✅6میل آجدار عرض 1.5 رول سبا

میلگرد
16 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 16 شهریور (کد : 43399)

آهنگرام: ⭐️فروش ویژه⭐️ ✅میلگرد 14 ✅میلگرد 18 ✅میلگرد 20 💎بافق یزد قیمت: 15,000 با فاکتور رسمی ۱۰۰ تنی موجود در انبار تهران تحویل فوری ☎️ 021-44379114 https://t.me/aahangram ⭐️فروش ویژه⭐️ ✅میلگرد 14 ✅میلگرد 16 ✅میلگرد 18 💎ظفر بناب قیمت:  15,100 با فاکتور رسمی ۱۰۰ تنی موجود در انبار تهران تحویل فوری ☎️ 021-44379114 https://t.me/aahangram

ورق گرم (سیاه)
13 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 13 شهریور (کد : 43180)

✖️تاریخ: 1401/06/13 ❌موجودی انبار اصفهان❌ ✅2 میل عرض 1 سبا ✅2 میل عرض 1.25 سبا و مبارکه ✅2.5 عرض 1 سبا ✅2.5 عرض 1.5 مبارکه ✅3 عرض 1 سبا ✅3 عرض 1.25 سبا ✅3 عرض 1.5 سبا ✅4 عرض 1.5 مبارکه ✅4 میل عرض 1.5 مبارکه st52 ✅5 میل عرض 1.5 مبارکه ✅5 میل عرض 1.25 مبارکه ✅6 میل عرض 1.5 مبارکه ✅10 میل عرض 1.5 مبارکه ✅12 میل عرض 1.5 مبارکه ✅8 میل عرض 1.5 st52 ✅6میل آجدار عرض 1.5 رول سبا #ورق #سیاه #ورق_سیاه #مبارکه #سبا #قیمت_روزانه #فولاد_مبارکه #اصفهان

ورق روغنی (سرد)
13 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 13 شهریور (کد : 43179)

✖️تاریخ: 1401/06/13 ❌موجودی انبار اصفهان❌ ✅روغنی 0.8 عرض 1.25 ✅روغنی 2 عرض 1 ✅روغنی 2 عرض 1.25 #ورق #روغنی #ورق_روغنی #مبارکه #قیمت_روزانه #فولاد_مبارکه ST12/14

میلگرد
12 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 12 شهریور (کد : 43129)

✖️تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ❌موجودی انبار تهران❌ 💠سایز 6/5 ملایر⬅️📞 💠8 سپهر⬅️📞 💠10 تاکستان⬅️📞 💠12 تاکستان⬅️📞 💠14تا20 فایکو⬅️📞 💠14 الی 20 البرز⬅️📞 💠14 الی 25 نیشابور⬅️📞 #میلگرد #تهران ☎️ 021-44379114 📱09121136899

×