همراه فلز آسیا

حجت حسن زاده

74%
جزئیات...

آگهی های خرید همراه فلز آسیا (حجت حسن زاده) - 10985

ورق روغنی (سرد)
26 تیر، 1401 8 ماه پیش

خرید ورق 1/5

خريدار ١/٥ دو عرض فولاد مباركه در تهران هستیم.

قوطی ستونی
23 اسفند، 1400 1 سال پیش

خریدار قوطی گالوانیزه

خریدار 100 شاخه قوطی گالوانیزه 80 * 80 با ضخامت 2 هستم .

ورق روغنی (سرد)
15 اسفند، 1400 1 سال پیش

خریدار ورق 1 روغنی

خریدار ورق 1 روغنی عرض ۱۲۵۰ هفت الماس ظرفیت هستیم.

ورق روغنی (سرد)
14 اسفند، 1400 1 سال پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی ۰.۳۰ عرض ۱۲۵۰ فولاد غرب ظرفیت ورق روغنی ۰.۵ کوتاه و بلند ظرفیت

قوطی ستونی
03 اسفند، 1400 1 سال پیش

خرید قوطی 2 میل

خریدار 533 شاخه قوطی 70 * 70 * 2،، به طول 6 متر ،، از جنس گیلان هستم .

قوطی ستونی
03 اسفند، 1400 1 سال پیش

خریدار قوطی 2/5 میل

خریدار 18 تن قوطی 70* 70 * 2/5به طول 6 متر، با کیفیت ورق گیلان و یا اهواز هستم .

ورق گرم (سیاه)
03 اسفند، 1400 1 سال پیش

خرید ورق گرم st 22

خریدار یک رول 1250*4 با کیفیت 22st هستم در صورتی که ابعاد دیگری موجود میباشد لطفا اعلام بفرمایید.

×