چت

راهبران پترو فولاد

حمید رضایی

80%
جزئیات...

آگهی های خرید راهبران پترو فولاد (حمید رضایی) - 10608

ورق گرم (سیاه)
20 دی، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 3*1250 st37 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
13 دی، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 8 میل 1.5 مبارکه به میزان یک رول ورق6 میل 1.5 مبارکه به میزان یک رول می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
11 دی، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 8 میل 1.5 مبارکه به میزان یک رول ورق6 میل 1.5 مبارکه به میزان یک رول می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
04 دی، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 8*1500با گرید st37 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
13 آذر، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق

خریدار ورق 2/5*1150 و 2/5*1300میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
10 آبان، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی 90*1000 st12 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
09 آبان، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 3*1000 با گرید st37 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
08 آبان، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه به ضخامت 4 و عرض 1.5 فولاد مبارکه به میزان یک رول خریداریم.

ورق اسید شویی
07 آبان، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق اسیدشویی

ورق اسیدشویی 2*1250 st37 و 3*1250 st37 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
30 مهر، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 4*1500با گرید st37 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
21 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 8*1500 به میزان 1 ظرفیت میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
20 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق 2 و 2/5 و 3 با عرض مختلف از هر کدام ظرفیت با قیمت مناسب خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
20 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق 4 با عرض 1500 به میزان یک ظرفیت خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
18 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

3*1500      st37 و 3*1250 st37 و 2/5*1250 st37 خریداریم.

ورق گالوانیزه
13 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه 38*1250 40*1250 45*1250خریداریم

ورق گرم (سیاه)
12 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریداریم. 2/5*1000          st222/5*1250 st37

ورق گرم (سیاه)
11 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

2/5*1000 st22 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
07 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 3*1250 st37 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
07 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر میباشیم. 6*1500 st52 8*1500 st52 10*1500 st52 12*1500 st52

ورق روغنی (سرد)
24 مرداد، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی فولاد    1250*50  خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
18 مرداد، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 1000*80 خریداریم..

ورق گرم (سیاه)
16 مرداد، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 1250*2 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
10 مرداد، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدارورق سیاه 1500*8 ورق سیاه 1500*10هستیم.

ورق روغنی (سرد)
09 مرداد، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار 70 روغنی عرض مختلف

ورق گرم (سیاه)
08 مرداد، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق گرم

2*1250st37 خریداریم.

×