تامین ذوب آسیا

سید محمد عظیمی

45%
جزئیات...

اعلام موجودی تامین ذوب آسیا (سید محمد عظیمی) - 10282

فلزات آلیاژی
24 آبان، 1399 3 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 24 آبان (کد : 12254)

فرو کروم , فرومنگنز , فرو سیلیس . در هر تناژی قابل تامیین میباشد . 09139300119 جناب یزدان شناس

شمش
24 آبان، 1399 3 سال پیش

صورت بار شمش 24 آبان (کد : 12252)

شمش چدن کوره بلند شمش خاکستری شمش داکتیل در هر تناژی قابل تامیین میباشد. 09139300119 جناب یزدان شناس

×