صورت بار فلزات آلیاژی

فرو کروم , فرومنگنز , فرو سیلیس . در هر تناژی قابل تامیین میباشد . 09139300119 جناب یزدان شناس

24 آبان، 1399

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید