چت

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

ورق سیاه اکسین
ضخامت (mm) : 10 ابعاد (m) : 12*2 حالت : شیت
از 42,100 تا 42,100 تومان

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

18 ساعت پیش
42,100 تومان

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

3 هفته پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

3 ماه پیش
40,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
39,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین تجارت فولاد مهفام

امتیاز کاربر : %65

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
36,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %62

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
31,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

اکسین فیدار کارون

امتیاز کاربر : %85

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

6 ماه پیش
37,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت بازرگانی فرد خوزستان

امتیاز کاربر : %98

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

6 ماه پیش
35,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

عرفان اشرفی

امتیاز کاربر : %49

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

6 ماه پیش
27,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

7 ماه پیش
36,188 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

9 ماه پیش
34,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سراج قطعه توس

امتیاز کاربر : %55

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

10 ماه پیش
34,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

10 ماه پیش
35,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

11 ماه پیش
35,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

11 ماه پیش
36,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

11 ماه پیش
37,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

11 ماه پیش
37,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فراطرح فولاد

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
24,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
23,303 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
26,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
25,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
25,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %66

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
25,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
24,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

میهن فلز پارس

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
25,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
29,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×