چت

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

ورق سیاه اکسین
ضخامت (mm) : 8 ابعاد (m) : 6*2 حالت : شیت
از 45,243 تا 46,000 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

21 ساعت پیش
46,000 تومان

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

23 ساعت پیش
45,243 تومان

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

2 هفته پیش
41,909 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

1 ماه پیش
49,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

3 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

3 ماه پیش
44,037 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

3 ماه پیش
43,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد صنعت شادآور

امتیاز کاربر : %88

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
44,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

اکسین فیدار کارون

امتیاز کاربر : %85

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
38,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تجارت فولاد راسا. فولاد 369

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
39,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت بازرگانی فرد خوزستان

امتیاز کاربر : %99

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

6 ماه پیش
38,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

7 ماه پیش
40,657 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

9 ماه پیش
39,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

9 ماه پیش
37,496 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

9 ماه پیش
37,496 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
34,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
37,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
38,499 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
38,532 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

11 ماه پیش
42,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

12 ماه پیش
42,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
38,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
38,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
38,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×