چت

ورق سیاه 6 شیت 1*6 فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 6 ابعاد (m) : 1*6 حالت : شیت

آهن راشا

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 6 شیت 1*6 فولاد مبارکه

2 روز پیش
قیمت با تماس

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 6 شیت 1*6 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
43,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 6 شیت 1*6 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 6 شیت 1*6 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سازه چهل ستون

امتیاز کاربر : %57

ورق سیاه 6 شیت 1*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 6 شیت 1*6 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
34,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

برنا پیشداد سپهر اریا

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 6 شیت 1*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 6 شیت 1*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
35,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد بیست و چهار

امتیاز کاربر : %43

ورق سیاه 6 شیت 1*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
21,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 6 شیت 1*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
23,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×