چت

ورق سیاه 10 عرض 1.25 فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 10 ابعاد (m) : عرض 1.25 حالت : رول

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 10 عرض 1.25 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
41,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 عرض 1.25 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
41,468 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 10 عرض 1.25 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 عرض 1.25 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
31,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سازه چهل ستون

امتیاز کاربر : %57

ورق سیاه 10 عرض 1.25 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 10 عرض 1.25 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
33,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 عرض 1.25 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

برنا پیشداد سپهر اریا

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 10 عرض 1.25 فولاد مبارکه

1 سال پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 10 عرض 1.25 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سوله خاوران شرق حدید

امتیاز کاربر : %62

ورق سیاه 10 عرض 1.25 فولاد مبارکه

2 سال پیش
24,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 10 عرض 1.25 فولاد مبارکه

2 سال پیش
23,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×